Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. jún 2020 | Norbert
| 13°C

Kultúra

Príďte nahliadnuť do trinástej komnaty

Dvere do života klientov domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení pootvorila už po šestnásty raz výstava Trinásta komnata. Otvorili ju v Makovického dome v Žiline.

22.09.2017 | 11:17

Originálny, farebný a bezprostredný je svet klientov domovov so­ciálnych služieb a špe­cializovaných zariade­ní. Možnosť presvedčiť sa o tom získate na výstave Trinásta kom­nata, ktorú otvorili v Makovického dome v Žiline začiatkom septem­bra. „Výrobky, ktorými sa klienti zo zariadení na výstave prezentu­jú, odzrkadľujú ich pocity, nálady a pohľad na svet okolo seba,“ po­vedala Daniela Srnanková z Kraj­ského kultúrneho strediska. Ďalej dodala, že odzrkadľujú aj neúnav­nosť a trpezlivosť ľudí, ktorí s nimi pracujú.

„Dokázať motivovať člove­ka s ťažkým osudom, pohnutým zdravím a zložitými životnými skúsenosťami nie je vôbec ľahké. Dokáže to iba ten, kto má srdce na správnom mieste,“ vyslovila pri slávnostnom otvorení vernisáže riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková.

NEĽAHKÁ PRÁCA

O náročnej práci s klientmi počas príhovoru hovorila aj Eva Škod­roňová z OZ Mozaika v Žiline, ktorá je dlhoročnou členkou zdru­ženia a koordinátorkou zbierok a školení. Zároveň však podotkla: „Psychické ochorenia či problé­my sú aj v dnešnej dobe ešte stále tabu, a to je potrebné odstrániť. Preto na túto tému združenia ini­ciujú rôzne školenia a stretnutia. Je nutné, aby sa čo najviac rozprávalo o možnostiach a dostupných rieše­niach. Ale musíme skonštatovať, že situácia sa pomaly zlepšuje.“

PREZENTUJÚ RÔZNE TECHNIKY

V rámci kultúrneho programu sa návštevníkom predstavila spevom a hrou na gitare klientka Centra sociálnych služieb Straník zo Zá­strania, Anna Boggerová.
Na výstave svoje výrobky po prvýkrát prezentujú zariadenia nielen zo žilinského regiónu, ale z celého Žilinského kraja.
Výstava v sebe spája šikovnosť klientov a vytrvalosť zamestnancov zariadení a zároveň prezentuje naj­rôznejšie techniky výroby jednotli­vých vystavených predmetov. Patchwork, pedig, prácu s papierom, háčkovanie, vyšívanie, rezbárstvo, maľovanie na textil či drevo a mno­ho ďalších techník si návštevníci budú môcť pozrieť v Makovické­ho dome v Žiline do 27. septembra v pracovných dňoch od 8. do 16. h.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív KrKS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod