Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Z regiónu

Primátor podpísal stĺpiky do pešej zóny. Zostane po ňom ľudoprázdne námestie?

Primátor Igor Choma podpísal 29. júna zmluvu na dodávku mechanického zabezpečenia vstupu do pešej zóny v Žiline. Jej obsahom je osadenie tzv. výsuvných stĺpikov pri vstupoch do mestskej pamiatkovej rezervácie, ktoré mechanicky zabránia prejazdu áut.

23.07.2018 | 13:37

Vedenie mesta predstavilo svoj zámer osadenia mechanických zábran vstupu do pešej zóny už v roku 2016. Okamžite tým vzbudilo nevôľu vlastníkov nehnuteľností, obyvateľov a podnikateľov z centra. Tí jasne deklarovali, že nie sú proti riešeniu problému, práve naopak. To však musí byť také, ktoré im nezhorší podmienky pre zásobovanie ich prevádzok. Sami navrhli nainštalovanie moderného kamerového systému, ktorý by, podľa nich, problém komfortne a navždy vyriešil. Tento rok dokonca o danej možnosti viedli s mestom intenzívne rokovania a mali pocit, že spejú ku konsenzu. Až do doby, kedy to rázne ukončil Igor Choma.

Poslanci mestského zastupiteľstva už v minulosti neschválili novelu všeobecne záväzného nariadenia mesta o vstupe áut do pešej zóny, ktorá mala obsahovať aj osadenie mechanických zábran. Dokonca z rozpočtu zobrali aj financie na ich inštaláciu a premiestnili ich do rezervného fondu. Mesto potom zrušilo prvé verejné obstarávanie na dodávateľa. Následne sa však konalo druhé, z ktorého vzišla víťazne spoločnosť zo Spišskej Novej Vsi, s tou teraz primátor podpísal zmluvu. Poslanci aj podnikatelia sú však presvedčení, že nemá krytie v rozpočte.

Stanislav Mikolaj zo spoločnosti VIX hovorí, že podpis tejto zmluvy ho nemilo prekvapil. „Prekvapilo ma to z toho dôvodu, že podľa dostupných informácií bolo takéto riešenie mestským zastupiteľstvom opakovane zamietnuté a zároveň nebola mestu pre tento účel vyčlenená žiadna finančná suma v rozpočte na rok 2018. Neviem teda, čo primátora oprávňovalo podpísať zmluvu. Nehovoriac o tom, že systém, ktorý mesto tvrdohlavo pretláča, je podľa názoru odborníkov zastaraný a nespĺňa požiadavky modernej doby.“ Na otázku, z akej rozpočtovej kapitoly mesto zaplatí za zhotovenie tohto diela a kedy to zastupiteľstvo schválilo, nám hovorkyňa Barbora Zigová odpovedala: „Ide o podprogram rozpočtu č. 7.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií. Celé financovanie je kryté v rozpočte z tzv. rezervného fondu, to znamená z kumulovaných prebytkov z rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku. Peniaze na tento projekt boli poslancami schválené už minimálne v roku 2017 (boli schválené už v návrhu rozpočtu na rok 2017, ešte ku koncu roka 2016). Realizácia sa „natiahla“ až do tohto roku. Peniaze boli do rozpočtu zapojené pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 (treťou zmenou rozpočtu). Na základe schváleného rozpočtu sa konalo riadne výberové konanie, výsledkom ktorého je podpísanie konkrétnej zmluvy o dielo.“

Doslova tým pobúril obyvateľov a ľudí podnikajúcich v tejto časti mesta a tiež viacerých poslancov. Tí sú totiž presvedčení, že na to nemal oprávnenie ani schválené financie od mestského zastupitelstva.Zároveň dodala, že súčasné VZN nebráni regulovať vstupy do pešej zóny mechanickým zabezpečením a naopak, mechanické zabezpečenie nekoliduje so súčasne platným VZN.

Poslanci Ľudmila Chodelková a Dušan Maňák sú presvedčení, že postup zo strany primátora nebol v súlade s pravidlami. „Na základe prijatého a primátorom podpísaného uznesenia nemohla byť podpísaná zmluva o realizácii stĺpikov do pešej zóny,“ uviedla pre Žilinský večerník poslankyňa. Dušan Maňák si myslí: „Nie som si vedomý, že by sme v mestskom zastupiteľstve takýto zámer osadenia mechanických stĺpikov pre MPR odsúhlasili vedeniu mesta.“

Podnikateľov z centra najviac nahnevalo, že po intenzívnych rokovaniach so zamestnancami mesta mali pocit, že spoločne v krátkom čase nájdu riešenie vyhovujúce pre obe strany. Cítia sa byť oklamaní. Podľa Stanislava Mikolaja je na celej veci smutné to, že mesto dlhodobo ignoruje názory väčšiny majiteľov budov, obyvateľov trvalo žijúcich v pešej zóne, nájomcov prevádzok a ich zamestnancov. „Viac ako 190 občanov majúcich akýkoľvek vzťah k pešej zóne podpísalo petíciu proti takémuto riešeniu vstupu do pešej zóny. Chcem však zároveň povedať, že my nie sme proti regulácii vjazdu do pešej zóny, čo sme viackrát deklarovali na stretnutiach so zástupcami mesta pri tvorbe nového VZN týkajúceho sa tejto problematiky. Naše návrhy sme prezentovali na niekoľkých pracovných stretnutiach so zástupcami mesta, za účasti niektorých poslancov. Od nášho posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo niekedy v marci tohto roku, bolo dohodnuté, že naše vzájomne odkonzultované pripomienky budú zapracované do pracovného materiálu, ktorý nám mal byť doručený v dohľadnej dobe. Odvtedy sa nič neudialo. Začínam mať obavy, aby to nedopadlo podobne ako s touto zmluvou. O nás bez nás!“

Zvolená forma je podľa hovorkyne momentálne efektívna vzhľadom na správanie sa vodičov, ktorí jazdia do pešej zóny neoprávnene. „Je pravda, že zamestnanci mesta intenzívne komunikovali so skupinou ľudí na tému regulácie pešej zóny a dohodli sa spoločne na potrebe regulácie, ako aj na potrebe istých zmien v organizácii dopravy v rámci celého územia pešej zóny. Na základe týchto diskusií bol vypracovaný návrh organizácie dopravy, ktorý sa už momentálne realizuje (zvislé a vodorovné dopravné značenie). Zároveň sa dohodli aj na vypracovaní nového VZN, ktoré bude zohľadňovať nový systém regulácie vstupov. Ten však musí byť upravený na projekt celkovej regulačnej a monitorovacej funkcie systému, ktorý je potrebné aplikovať na všetky pešie lokality a pešie ťahy v centre mesta. Najskôr je však potrebné na to vypracovať projekt, na ktorý momentálne nie sú schválené finančné prostriedky, a tak k tomu môže dôjsť najskôr v priebehu budúceho roka, resp. neskôr. Zmluva bola podpísaná v súlade so zákonom a rozpočtovými pravidlami a na základe situácie, ktorá vládne v pešej zóne v súčasnosti,“ komentovala to Barbora Zigová.

Stanislav Mikolaj je však presvedčený, že takto sa zodpovední správcovia mesta nesprávajú. „Predstavitelia mesta by si mali uvedomiť, že sa do svojich funkcií dostali na základe demokratických volieb a že sú tam len vďaka nim a hlasom oprávnených voličov. Nie sú majiteľmi mesta, ale len jeho dočasnými správcami. Preto by každú závažnejšiu zmenu, týkajúcu sa chodu mesta, jeho obyvateľov a návštevníkov, mali konzultovať s tou časťou obyvateľov a zástupcov právnických a fyzických osôb, ktorých sa navrhovaná zmena bude bezprostredne dotýkať,“ uzavrel Stanislav Mikolaj.

Poslanci, ktorí s takýmto riešením nesúhlasia, sa chcú ešte pokúsiť zámer zvrátiť. Podľa Ľudmily Chodelkovej je so stĺpikmi všeobecná nevôľa zo strany poslancov, ako aj zo strany občanov. „Ako poslankyňa mesta som požiadala stavebný úrad o sprístupnenie stavebného povolenia na základe infozákona. Od mesta čakáme odpoveď. Nie je štandardné, aby sa rýchlo bez nového všeobecne záväzného nariadenia, bez možnosti kontroly verejnosti príslušných rozhodnutí realizoval projekt obmedzujúci život v centre krajského mesta. Naďalej budeme konať tak, aby systém vstupu do pešej zóny zohľadňoval záujmy mesta, ako aj občanov mesta žijúcich, bývajúcich alebo podnikajúcich v historickej časti mesta.“

„Po každom primátorovi niečo v Žiline zostalo. Ak to takto dopadne, tak po Igorovi Chomovi zostane ľudoprázdne centrum mesta,“ zaprognózoval si na záver ďalší z podnikateľov z centra Vladimír Vidra.

Autor: Michal Filek

Foto: Žilina – Gallery

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod