Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. január 2019 | Zora

Z regiónu

Primátor poslancov zavádzal aj pri rokovaní o hokeji. Musel sa ospravedlniť

Situácia v hokejovom klube MsHK Žilina je naďalej turbulentná. Už od 23. januára, kedy na vlastnú žiadosť zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena a podpredsedu predstavenstva Antona Trnovca, zostávala funkcia neobsadená. O funkciu totiž nikto nestál. A tak sa jej od 1. júna chopí Marián Janušek, ktorého súd prednedávnom odsúdil na 12-ročné väzenie za tzv. nástenkový tender. Marián Janušek sa však cíti nevinný, odvolal sa a verí, že bude oslobodený.

15.05.2018 | 12:47

„Dostali sme sa do situácie, kedy nemáme funkčné orgány. Reálne hrozí, že spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra, čo nechceme. Je našou povinnosťou dohodnúť sa na fungovaní. Navyše sme dostali informáciu, že predseda predstavenstva Marián Tittl sa vzdáva funkcie k 31. máju,“ povedal na rokovaní zastupiteľstva Jozef Juriš.

Na rokovanie zastupiteľstva preto predložili návrh s týmto textom: „Mgr. Anton Trnovec sa vzdal funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva spoločnosti listom zo dňa 22. januára 2018, na základe ktorého jediný akcionár spoločnosti – mesto Žilina rozhodlo s účinnosťou odo dňa 23. januára 2018 o odvolaní Mgr. Antona Trnovca z funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva spoločnosti. Vzhľadom na to predkladateľ navrhuje do funkcie namiesto neho JUDr. Pavla Kurica.“

Poslanci návrh akceptovali a nové predstavenstvo bude fungovať v zložení Marián Tittl, Emanuel Lovišek a Andrej Kuric, avšak len do 31. mája. Následne ho má vymeniť nové. O tom, kto v ňom má sedieť, zviedli poslanci búrlivú debatu s primátorom.
Okrem Petra Durmisa a Emanuela Loviška totiž doňho navrhli aj advokáta Andreja Chlapíka. A práve s ním mal Igor Choma problém.

„K Petrovi Durmisovi nemám výhrady. Pán Lovišek je súčasťou predstavenstva a vidím kontinuitu v tom, aby pokračoval. Mám však problém s JUDr. Chlapíkom. S menom Chlapík pri hokeji mám problém, pretože keď Chlapík senior zastupoval klub MsHK, z jeho viny máme na krku žalobu a je tam exekúcia na 60 000 eur. Podal totiž žalobu nie na okresný, ale na krajský súd. Jeho syn zase zastupoval hráčov v konaní proti klubu. Pán Chlapík junior je aj právnym zástupcom pána Kuhu, ktorý je jedným zo záujemcov o kúpu MsHK a o ňom som nepočul nič dobré. Preto chcem predkladateľov požiadať o výmenu tohto mena,“ povedal na rokovaní primátor. Následne Jozef Juriš navrhol namiesto neho za člena predstavenstva Mariána Januška. Poslanci celé predstavenstvo schválili.

Peter Durmis však vystúpil na obranu Andreja Chlapíka. „Je to bývalý hráč, dnes má právnu prax a hokeju sa snažil vždy pomôcť.“ Ukázalo sa však, že Igor Choma poslancov opäť zavádzal. Hneď dva dni nato totiž JUDr. Dušan Chlapík, otec Andreja Chlapíka, adresoval primátorovi list, v ktorom ho obvinil z klamstva a žiada verejné ospravedlnenie na najbližšom zasadnutí. List poslal na vedomie aj všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline a redakcia Žilinského večerníka ho má takisto k dispozícii.

Dušan Chlapík v liste uvádza, že ako právny zástupca vstúpil do konania až po tom, ako okresný súd rozsudkom zaviazal MsHK k zaplateniu žalovanej sumy. Práve po jeho zásahu bol rozsudok zrušený a spor nie je doteraz právoplatne ukončený. „Nepodal som teda žiadny mylný žalobný návrh, ktorým by bol MsHK Žilina zaťažený mojou vinou sumou 60 000 eur, ale naopak, urobil som všetko potrebné, aby konečné rozhodnutie vyznelo v prospech MsHK Žilina.“ Podľa vlastných slov dokonca zastupuje klub bez nároku na odmenu.

„Zastávate ako primátor mesta Žilina vysokú spoločenskú a politickú funkciu, avšak vaše správanie a vyjadrovanie je konkrétne v danom prípade pod úrovňou tejto spoločenskej funkcie a je po zániku totalitného režimu v nových spoločenských podmienkach neprijateľné. Keďže úplná náprava mojej morálnej ujmy nie je možná, žiadam Vás o osobné písomné ospravedlnenie za výroky na moju osobu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v lehote do 7 dní a o verejné ospravedlnenie na najbližšom zasadnutí MZ,“ uviedol v závere listu Dušan Chlapík. Zároveň nevylúčil, že podnikne ďalšie právne formy na ochranu svojich osobnostných práv.

O informácie, či tak primátor urobí, sme požiadali hovorkyňu mesta Barboru Zigovú. Dostali sme však len vyhýbavú odpoveď. „Pán primátor pánovi Chlapíkovi určite pošle odpoveď, a to buď v priebehu dnešného dňa, alebo zajtra.“ Kontaktovali sme preto Dušana Chlapíka. „Vo štvrtok som dostal list od primátora, v ktorom sa mi úprimne ospravedlnil za svoje výroky. Dostal vraj nesprávne informácie a veľmi ho to mrzí. Ďalší postup si ešte premyslím, ale zatiaľ som názoru, že podniknem aj ďalšie právne kroky.“

Schválený rozpočet hokejového klubu, ktorého 100-percentným vlastníkom je mesto Žilina vrátane prostriedkov na prevádzku zimného štadióna, je na tento rok 800 000 eur. Mesto však pripravuje jeho predaj. Potvrdila nám to hovorkyňa Barbora Zigová. „Zámer mesta je presne taký, ako ho schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Uznesenie o predaji klubu je v platnosti. Predaj sa bude realizovať formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej vyhlásenie schválili poslanci, uznesenie je stále platné. Momentálne sa čaká na vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty spoločnosti.“

Autor: Michal Filek

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
-7 °C
-13 °C
-9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod