Žilinský Večerník

23. apríl 2024 | Vojtech
| 8°C

Žilinský diár

Program Mestskej plavárne Žilina

  • 10.5.2017   Mestská plaváreň Žilina

PROGRAM KRYTÝ BAZÉN, SAUNA 

ST 10.05.
06.00-15.00 (06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,08.30-09.00 6 dr.,/šírka
09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-
-12.30 8,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr., 14.00-15.00 6 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 ženy
II. pásmo 16.00-20.00 muži

ŠT 11.05.
6.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 6 dr.,09.30-
-10.00 7 dr.,10.30-11.00 8,5 dr.,/šírka 11.00-12.30 7,5 dr.,/šírka 12.30-13.30
9 dr.,/šírka 13.30-15.00 8 dr.,/šírka)
Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 muži
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

PI 12.05.
06.00-17.00 (06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.30 8 dr.,/šírka 09.30-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-12.30
7,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-17.00 2 dr.,)

18.00-20.30 večerné plávanie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 spoločná
II. pásmo 16.00-20.00 muži

SO 13.05.
06.00-20.00 ((08.00-10.00 4 dr.,10.00-12.00 6 dr.,12.00-13.00 7 dr.,)

Sauna: I. pásmo 11.00-14.30 spoločná
II. pásmo 15.00-20.00 muži

NE 14.05.
06.00-20.00 (09.00-10.30 6 dr.,)

Sauna: II. pásmo 09.00-20.00 spoločná

PO 15.05
06.00-15.00 (06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-09.00 5 dr.,
/šírka 09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.00 7 dr.,/šírka 10.00-11.00 4 dr.,/šírka
11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka
13.00-13.30 6 dr.,13.30-14.30 3 dr.,14.30-15.00 2 dr.,)
13.30-15.30 Plavecké preteky ZŠ – Školská športová liga

Sauna: Sanitárny deň

UT 16.05.
06.00-15.00 (07.30-08.30 6 dr.,08.30-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-09.30 3 dr.,/šírka 09.30-10.00
6 dr.,/šírka 10.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30
6,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 7,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 6,5 dr.,/šírka)

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 spoločná
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

ST 17.05.
06.00-15.00 (06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,
/šírka 09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.00 5,5 dr.,/šírka 10.00-10.30 3,5 dr.,/šírka
10.30-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 6,5 dr.,/šírka
13.00-14.00 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 5,5 dr.,/šírka)
18.00-20.30 večerné plávanie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 ženy
II. pásmo 16.00-20.00 muži

ŠT 18.05.
6.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00-09.30 4 dr.,
/šírka 09.30-10.00 6 dr.,/šírka 10.00-11.00 4 dr.,/šírka 11.00-11.30 3 dr.,/šírka
11.30-12.00 2,5 dr., /šírka 12.00-12.30 5,5 dr.,/šírka 13.00-15.00 7,5 dr.,/šírka)
Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 muži
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

PI 19.05.
06.00-15.00 (06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.30 9 dr.,/šírka 09.30-10.00 8,5 dr.,/šírka 10.00-10.30
5,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 3 dr.,/šírka 11.30-12.00 2,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 5,5
dr.,/šírka 12.30-13.00 9 dr.,/šírka 13.00-13.30 7,5 dr.,/šírka 13.30-14.00 8,5 dr.,
/šírka 14.00-15.00 7,5 dr.,/šírka)
18.00-20.30 večerné plávanie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 spoločná
II. pásmo 16.00-20.00 muži

SO 20.05.
06.00-20.00 (07.00-09.00 6 dr.,09.00-19.00 4,5 dr.,/šírka)
09.00-19.00 Nereus Cup 2 2017 – medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov

Sauna: I. pásmo 11.00-14.30 spoločná
II. pásmo 15.00-20.00 muži

NE 21.05.
06.00-20.00 06.00-20.00 (08.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 14.00-15.30 6 dr.,)
08.00-12.00 Nereus Cup 2 2017 – medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov

Sauna: II. pásmo 09.00-20.00 spoločná

PO 22.05
06.00-15.00 (06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-09.00 5 dr.,
/šírka 09.00-11.00 4 dr.,/šírka 11.00-11.30 3 dr.,/šírka 11.30-12.00 2,5 dr.,/šírka
12.00-12.30 4,5 dr.,/šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,)
18.00-20.30 večerné plávanie
Sauna: Sanitárny deň

UT 23.05.
06.00-15.00 (07.30-08.00 6 dr.,08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.30
5,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-11.30 3 dr.,/šírka 11.30-12.00
2,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 4,5 dr.,/šírka 12.30-13.00 7 dr.,/šírka 13.00-14.00
7 dr.,14.00-14.30 5 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)
Sauna: I. pásmo 12.00-15.30 spoločná
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

Upozorňujeme návštevníkov, že v mesiacoch apríl, máj, jún bude v čase od 800 do 1500
intenzívnejšie prebiehať organizovaná výučba plávania žiakov ZŚ a SŠ.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod