Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. júl 2020 | Oliver
| 19°C

Zaujalo nás

Rekonštrukcia odštartovaná: Farský kostol ohradili plotom

Komplexná obnova najznámejšej dominanty mesta Žilina bude rozdelená do troch etáp. V prvej fáze, na ktorej sa začne pracovať už v týchto dňoch, bude zrekonštruovaný celý exteriér kostola. Po obnove interiéru bude pre návštevníkov sprístupnené aj podkrovie objektu, kde len pred niekoľkými rokmi objavili vzácnu maľbu z obdobia Anjouovcov. Celková rekonštrukcia Farského kostola by mala byť ukončená v roku 2025.

27.02.2020 | 16:00

Žilinská diecéza začína s komplexnou rekonštrukciou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Nakoľko ide o obrovské množstvo prác, obnova bude rozdelená do troch fáz v časovom horizonte šesť rokov. Ako prvý sa bude rekonštruovať exteriér kostola. Práce v hodnote 1,2 milióna eur budú financované zo štátnych aj súkromných zdrojov.

„Na prvú etapu máme schválenú dotáciu z ministerstva kultúry v rámci programu Obnov si svoj dom vo výške 801-tisíc eur. Zvyšnú časť prostriedkov budú tvoriť príspevky od darcov. Zriadili sme účet, ktorý momentálne stransparentňujeme. Radi by sme oslovili o pomoc širšiu verejnosť aj ľudí, ktorí prichádzajú do katedrály, ale aj sponzorov,“ poznamenal k financovaniu prvej etapy rekonštrukcie ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec.

OD STRECHY AŽ PO PODLAHU
Kostol bude reštaurovať firma z Bratislavy, ktorá v našom regióne obnovovala Sobášny palác v Bytči či Budatínsky hrad. Termín prác v prvej fáze je odhadnutý na 22 mesiacov. Konateľ spoločnosti Mário Flaugnatti však verí, že to stihnú skôr. „Sme nastavení tak, že to bude o pár mesiacov skôr. Treba ale pripomenúť, že práce budú prebiehať v exteriérovej časti, čiže počas zimných mesiacov – december, január, február sa v exteriéri nebude dať pracovať. Nie z dôvodu pracovných podmienok, ale technologických. Čo sa týka začiatku prác, koncom tohto mesiaca chceme zrealizovať oplotenie celého kostola a objektu a opláštenie veže lešením, kde sa následne začnú samotné reštaurátorské práce,“ prezradil hlavný reštaurátor.


Rekonštrukcia exteriéru bude rozdelená do dvoch etáp. V prvej fáze – do konca tohto roka – plánujú obnoviť vežu. Následne sa práce presunú na loď kostola. „Chcel by som poprosiť Žilinčanov o zhovievavosť a trpezlivosť. Ide o veľkú stavbu a istým spôsobom narušíme komfort pešej zóny v strede mesta. Kostol však bude naďalej funkčný, všetky bohoslužby budú prebiehať tak ako predtým,“ poznamenal Mário Flaugnatti.

Dominanta Žiliny získa po rekonštrukcii nový vzhľad. Súčasná fasáda so žltkastým nádychom sa stane minulosťou. „Tieto brizolitové omietky pôjdu dole a budú sa naťahovať nové omietky s historickou štruktúrou hladkej omietky. Neočakávame, že sa pod nimi nájdu nejaké zaujímavé nálezy, ale zas na druhej strane to môže priniesť dôležité poznatky o histórii objektu,“ poznamenal k plánovaným prácam na exteriéri kostola riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš.

Po dokončení vonkajška sa plánuje diecéza pustiť do ďalších etáp rekonštrukcie, ktoré sa následne presunú do interiéru kostola. „Tieto etapy budú tiež neľahké na obnovu, a preto by sme chceli požiadať o pokračovanie v dotačnom programe. Druhá etapa – obnova interiéru je odhadovaná na cca 1 milión eur a mala by sa zrealizovať v rokoch 2022 až 2024. V roku 2025 sa chceme pustiť do tretej etapy, a to je obnova samotných pamiatkových súborov, ako je oltár, podkrovie kostola, vežový priestor... Určite sa plánuje zrekonštruovať aj Burianova veža, ktorá si tiež žiada svoju obnovu,“ uviedol k ďalším prácam na Farskom kostole a jeho súčastí diecézny ekonóm Peter Dubec.

ANJOUOVSKÉ ĽALIE
Práve po rekonštrukcii interiéru kostola sa pre návštevníkov katedrály otvoria nové možnosti. „Čo považujem za veľké lákadlo a čo veľmi kvitujem, je to, že diecéza plánuje sprístupniť časť podkrovia návštevníkom. V jednej časti, nad sakristiou sa nachádza vzácna stredoveká výmaľba anjouovských ľalií. Je to unikátna výmaľba, ktorá bola pôvodne v exteriéri, ale po úprave sakristie, sa dostala do interiéru, do povalového priestoru. V rámci reštaurovania sa budú reštaurovať aj tieto ľalie, ktoré budú veľmi krásnym historickým prvkom a sú nepriamym svedectvom toho, že kostol pravdepodobne prešiel veľkou úpravou a prešiel do tejto súčasnej podoby práve v čase panovania Anjouovcov,“ poznamenal riaditeľ žilinských pamiatkarov Miloš Dudáš.


Aj keď sa pôvod Farského kostola pôvodne odhadoval na začiatok 14. storočia, neskoršie výskumy odhalili, že jeho história siaha ešte hlbšie.

„Zistili sme, že na mieste tohto objektu stál starší stredoveký kostol už v 13. storočí. Je značený v podlahe, ako je divadlo, tam sa robil archeologický výskum. Zaujímavé je, že aj táto súčasná veža kostola s najväčšou pravdepodobnosťou tvorila súčasť veže tohto staršieho kostola, ktorý bol úzky a dlhý. Kostol bol následne rozšírený, buď keď prišli Nemci do Žiliny a začali vytvárať Štvorcové námestie – to mohlo byť na konci 13. storočia, alebo sa kostol prestaval, keď prišli Anjouovci a dali Žiline mestské výsady. Z jednoloďového kostola sa vytvoril trojloďový a nastaval sa do tejto podoby aj s vežou, ako ho poznáme dnes,“ prezradil Miloš Dudáš.

DLHODOBÁ PRÍPRAVA
Dodajme, že celá pamiatková obnova žilinskej katedrály odštartovala už v roku 2008, tesne po vzniku Žilinskej diecézy, keď sa začali pripravovať dokumentácie k obnove, robili sa architektonicko-historické výskumy, reštaurátorský výskum v interiéri či sa pripravovali podklady pre stavebné povolenie.

„Žilinská diecéza investovala od roku 2011 do príprav a obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline cca 200-tisíc eur,“ dodal diecézny ekonóm Peter Dubec.

Autor: Michala Staníková

Foto: autorka, Milan Kosec, archív Petra Štanského, vizualizácie: Žilinská diecéza

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod