Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 13°C

Divadelná

Repertoár divadla obohatí šesť nových hier

V nadchádzajúcej sezóne pripravilo Mestské divadlo Žilina mnoho noviniek. Repertoár divadla obohatí šesť nových hier. Každá z premiér bude zároveň slovenskou premiérou, čiže pôjde o prvé uvedenie daného textu na území Slovenska.

13.09.2016 | 15:45

Mestské divadlo Ži­lina od septembra rozbieha svoju ďal­šiu sezónu. Pre di­vákov pripravuje šesticu nových inscenácií. Premié­rové tituly budú žánrovo rôznorodé a prinesú divákom opäť nový záži­tok a možnosť nazerania na svet op­tikou svojich tvorcov, autorov. Ako píšu na stránkach divadla, okrem noviniek sa môžu milovníci divadelných hier tešiť aj na reprí­zy svojich obľúbených starších di­vadelných inscenácií, pestrý výber hudobných koncertov a divadelné predstavenia pozvaných hostí.

DOBRODRUŽSTVO, NAPÄTIE, VTIP
Ako prvé v tejto sezóne uvedie in­scenáciu Petra Balka Amputované duše. Ide o originálne divadelné predstavenie výnimočné svojím ob­sahom a vizuálom. Hru divadlo uve­die v koprodukcii s nezávislým diva­delným zoskupením Trieska v oku a režijne ju pripraví Vojtech Koleják. Smith & Wesson je názov insce­nácie talianskeho spisovateľa a dra­matika Alessandra Baricca, ktorá si našla cestu i na javisko žilinského divadla. Hrdinovia komornej drámy sa rozhodnú narušiť zdanlivý pokoj svojich životov, za ktorým sa skrý­va ich strach a opúšťajú pohodlnú pozíciu pozorovateľov. Okolnosti ich donútia podstúpiť riziko a zažiť najväčšie dobrodružstvo, v ktorom ide o ľudský život, o život každého z nich. Hru uvedie divadlo v réžii Antona Šulíka. Treťou inscenáciou v poradí v tej­to sezóne bude hra Daniela Majlinga Vzkriesenie. Hra v réžii Eda Kudlá­ča prepája dve nosné témy, ktoré sa vinú takmer celou literatúrou od jej vzniku až po dnešok, a to lásku me­dzi mužom a ženou a otázku exis­tencie Boha. Dej je plný zvratov, drží diváka do konca v napätí a umožňu­je podať vážne témy vtipným a ne­zaťažujúcim spôsobom.

ZAKUŤANSKÁ I VYRYPAJEV
Text hry Michaely Zakuťanskej Veľ­ká žranica upriamuje pozornosť na dnešnú konzumnú spoločnosť. Akoby v jej materiálnom blahobyte stále zostávalo prázdno. Prázdno, ktoré sa hlavní hrdinovia snažia za­plniť jedlom a fyzickými pôžitkami. Akoby im napriek všeobecnému dostatku vládol hlad. Pretože, ak sa niekto rozhodne umrieť na totál­ne prejedenie sa, znamená to, že nenasýtil svoj hlad po skutočnom živote. Umiera na hlad po ozajst­nom živote. Hru bude režírovať Júlia Rázusová. Brilantnú komédiu popredného nemeckého súčasného dramati­ka Davida Gieselmanna s názvom Holuby uvedie mestské divadlo v réžii Ľubomíra Vajdičku. Rozhod­nutie majiteľa prosperujúcej firmy, že jedného dňa zmizne a opustí každodenný stereotyp a vymaní sa z ekonomických a rodinných väzieb, rozprúdi dej plný absurdných a gro­teskných situácií, ktoré ponúkajú mladému hereckému kolektívu ži­linského divadla príležitosť opäť po­tvrdiť svoje kvality pod vedením vý­znamného slovenského režiséra. Poslednou inscenáciou v sezóne 2016/2017 bude hra jedného z naj­rešpektovanejších ruských drama­tikov súčasnosti Ivana Vyrypajeva Neznesiteľne dlhé objatia. V réžii Eduarda Kudláča bude tretím titu­lom od tohto výnimočného auto­ra v repertoári žilinského divadla. Rovnako ako ostatné Vyrypajevove texty aj Neznesiteľne dlhé objatia patria k titulom, ku ktorým sa divák bude neustále vracať, pretože pri­nášajú vo svojom obsahu významné posolstvá, ktoré posúvajú hranice ľudského sebapoznávania.

Foto: archív divadla

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod