Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 16°C

Knižná

Roman Kulich ukul Pomstu

Autor knihy Biela pani, ktorá vychádza zo skutočnej udalosti, sa svojím najnovším románom vracia k svojmu obľúbenému žánru – mysterióznemu trileru. I keď, ako tvrdí sám autor, jeho novinka nie je až taká mysteriózna, ako by sme mohli čakať.

23.11.2018 | 12:06

Naposledy sme čitateľom predstavovali vašu kni­hu Biela pani, ktorú ste napísali na základe sku­točnej udalosti. O čom je vaša najnovšia kniha?
Najnovšou knihou som sa opäť vrátil do Žili­ny a okolia, takže by tri­ler Pomsta mohol zaujať práve čitateľov zo Žilin­ského okresu. Ide o príbeh nájomného vraha, ktoré­ho v zasvätených kruhoch prezývajú Démon. Žilin­skému podsvetiu vládne boss pôvodom z Grécka a kompetentní ho volajú jednoducho Grék. Práve on sa potrebuje zbaviť kon­kurencie, a preto si najíma najlepšieho v okolí – Dé­mona. Chce sa však svojich oponentov zbaviť okázalo, aby každý vedel, že za vraž­dami stojí práve on. Preto naordinuje Démonovi, aby zneškodnil vytypovaných na základe Herkulesových dvanástich úloh, známych z antických bájí a povestí. Ich príbeh sa prelína s príbehom strateného Iva­na a jeho mamy, ktorá po ňom spolu s detektívom ur­putne pátra. Ako sa na konci príbehy prelínajú a čo všet­ko čitateľa v priebehu deja prekvapí, to už nechám na ňom. Dúfam, že sa im bude príbeh páčiť.

Trochu zabŕdate do témy mafiánskeho pro­stredia. Prečo ste sa tak rozhodli?
Tu sa mi skôr naskytlo do vopred vymysleného deja zahrnúť nejakú miestnu mafiu a nájomného vraha, takže sa viac-menej hodi­li do načrtnutého príbehu. Mafia nie je v románe úpl­ne najpodstatnejšia, aj keď hrá určite veľkú úlohu.

Démon zabíja oponentov podľa dvanástich Herku­lových úloh. Aké sú to?
Sú medzi nimi veľmi zná­me úlohy ako zabitie hy­dry, ktorej stále dorastajú odťaté hlavy, vyčistenie Augiášových chlievov či vyslanie Herkula pre jabl­ká Hesperidiek. Sú tam ta­kisto zakomponované prí­behy, kedy okabátil obra Atlasa, ktorý musel dr­žať nebeskú klenbu a veľa iných. Určite sú ľuďom dosť známe, Démon ich musel využiť alebo neja­kú časť z nich použiť na tú či onú konkrétnu vraždu. Jeho fantázii sa nikdy me­dze nekládli...

Čiže opäť ste zabŕdli aj do svojho obľúbeného mysteriózneho žánru?
Táto kniha nie je taká mys­teriózna, ako by sa mohlo zdať. Ale to by som už pre­zrádzal veľa a možno nie­koho ukrátil o nejaké to za­ujímavé prekvapenie.

Kniha nesie názov Pomsta. Pomstili ste sa nieke­dy niekomu vy?
Hm, to neviem. Zatiaľ som tak nikdy nemusel urobiť, ale ak by mi ktosi spravil niečo naozaj vážne, mys­lím, že človek v takej si­tuácii koná tak, že si to vo svojom pokojnom a mie­rumilovnom živote ani len nevie predstaviť. Ale sna­žil by som sa rozhodne nepomstiť.

Aký je váš osobný názor na pomstu?
Osobný názor je, že pom­sta nič nerieši a dotyčný sa dostáva na úroveň toho zlého. No ako som spomí­nal vyššie, nikto nikdy ne­vie, ako bude reagovať, ak by sa mu stalo niečo na­ozaj strašné. Aj keď by sa mal vždy snažiť správať rozumne.

Foto: Archív spisovateľa

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod