Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. december 2019 | Branislava, Bronislava
| 3°C

Z regiónu

Rómske deti zadarmo nepocestujú. Aktivistka: Je to v rozpore s ľudskosťou

Minulý týždeň sme vás informovali, že poslanci schválili bezplatné využívanie MHD v Žiline aj pre rómske deti z Bratislavskej ulice, ktoré mesto po zrušení ZŠ na Hollého ulici umiestnilo do škôl po celom meste. Primátor však uznesenie zastupiteľstva nepodpísal i napriek prísľubu, že rozhodnutie bude rešpektovať. Mnoho ľudí, ktorí sa snažia deťom pomôcť, tým nahneval.

16.11.2017 | 10:19

Cestovanie detí a študentov do škôl bolo v žilinskej MHD bezplatné už skôr. Podmienkou je však to, že majú vyrovnané všetky povinnosti voči mestu. U detí to znamená, že ich rodičia museli mať za ne vyrovnanú daň za odvoz a likvidáciu odpadu. Samotné deti to však nemohli nijako ovplyvniť, pretože nemôžu pracovať a nemajú žiadny príjem. Keďže rodiny z Bratislavskej ulice sú väčšinou nízkopríjmové a nemajú vyrovnané podlžnosti voči mestu, deti nemôžu využívať bezplatnú MHD. Zmeniť sa to mohlo už minulý týždeň. Primátor to však odmietol.

„Projekt bezplatnej MHD bol prijatý ako určitý systém s viacerými kľúčovými parametrami. Jedným z nich bola téza, že predstavuje nástroj, ako motivovať obyvateľov používajúcich MHD k riadnemu plneniu si povinností zo záväzkov voči mestu. Zrušenie bezdlžnosti tento koncept narúša, a to navyše nesystematickým a diskriminačným spôsobom. Dlh obyvateľov, na ktorých by sa toto opatrenie vzťahovalo, predstavoval k 30. 4. 2017 sumu cca 110 000 eur (čiže nejde len o výpadok tržieb na cestovnom, ktorý taktiež bude existovať), pričom motivácia na splatenie tohto dlhu umožnením využívať bezplatnú MHD je šetrnejšia ako ultimatívne riešenie cestou exekúcie. Adresná podpora tých, ktorí to potrebujú, môže byť realizovaná napr. cestou nadácie, ktorú mesto zakladá. Z uvedených dôvodov sa domnievam, že toto uznesenie je pre mesto zjavne nevýhodné,“ uviedol Igor Choma v odôvodnení.

Pre televíziu TA3 sa navyše vyjadril takto: „Potom by sa mnoho obyvateľov mohlo ohlásiť, prečo len Rómom povoľujeme nedodržiavať systém. Existuje nadácia mesta, cez ktorú môžeme zaplatiť cestovné pre tieto deti rovno do kasy MHD. Tým neporušíme systém.“

Predkladateľa návrhu – poslanca Ľuba Bechného rozhodnutie primátora veľmi sklamalo. „Neviem, čo sa za ním skrýva, či je to len neschopnosť uniesť prehru alebo je za tým niečo viac. SMER sa tak prostredníctvom neho správa ako antisociálna strana.
Urobíme s kolegami poslancami všetko preto, aby sme toto veto prelomili.“

Občianska aktivistka Monika Končalová vyzbierala peniaze a cestné karty pre deti predplatila na štvrť roka. Prispelo na to mnoho ľudí. „Rozhodnutie primátora považujem za hanebné a som z neho, samozrejme, sklamaná, smutná a naštvaná. Primátor porušil svoje slovo, ktoré dal verejne na zasadnutí MZ, že rozhodnutie bude rešpektovať. Primátor rozhodol, že mesto Žilina bude naďalej vedome zneužívať deti ako výchovný prostriedok svojich občanov, nadraďovať záujem mesta nad záujem dieťaťa a sťažovať tak prístup k vzdelaniu tým deťom, pre ktoré je vzdelanie jedinou šancou. Toto je v rozpore nielen s Dohovorom o právach dieťaťa, ktorý SR ratifikovala, ale aj so zdravým rozumom, ľudskosťou a elementárnou slušnosťou,“ uviedla Monika Končalová.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod