Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 17°C

Kultúra

ROZHOVOR - Katarína Šušoliaková: Moderné knižnice sa zmenili na živý priestor

Katarína Šušoliaková (58) je riaditeľkou Krajskej knižnice v Žiline už niekoľko rokov. Ako nám prezradila už dávno nejde len o miesto, kde si požičiate, prípadne prečítate knihu. Význam je vo vytváraní komunitného útočiska, kde sa cítia dobre všetky generácie.

16.03.2023 | 10:09

Už niekoľko rokov ste riaditeľkou tejto inštitúcie. Čo všetko vaša práca obnáša?

Riadiť verejnú inštitúciu nie je jednoduché, je to veľká zodpovednosť. Zodpovedný ste nielen za zverený majetok, jeho ochranu a zveľaďovanie, za fungovanie inštitúcie, zamestnancov, ale ste zodpovedný hlavne za to, ako vami riadenú inštitúciu vníma verejnosť. Nám v krajskej knižnici veľmi záleží na tom, aby boli spokojní naši čitatelia, návštevníci, aby sa k nám radi a opätovne vracali. Aby u nás našli nielen potrebnú literatúru, informácie, ale aj možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia v príjemnom prostredí, vzdelávať sa v rôznych oblastiach, prezentovať svoje tvorivé ambície alebo si k nám radi prišli len jednoducho oddýchnuť. Krajská knižnica v Žiline je jednou z najväčších verejných knižníc na Slovensku, ktorá sa snaží určovať trend slovenského verejného knihovníctva. O tom, že sa nám to darí, svedčí získané prestížne ocenenie Ministerstva kultúry SR Knižnica roka 2020, ako aj početné návštevy našej knižnice nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Ste pomerne stabilný tím zamestnancov, čím to podľa vás je?

Práca v knižnici je verejnou službou. Človek musí mať pre jej vykonávanie osobnostné predpoklady. Musí byť komunikatívny, ústretový, ochotný pomôcť, ochotný „slúžiť“ iným. A ak má tieto predpoklady, potrebné vzdelanie a ochotu celý profesionálny život na sebe pracovať a vzdelávať sa, potom si väčšinou túto prácu zamiluje a nechce ju vymeniť. Ako sa hovorí, je to práca, ktorú človek robí srdcom. I keď, žiaľ, nie je ani finančne, ani spoločensky adekvátne ohodnotená. A určite veľkú úlohu zohráva aj príjemné prostredie knižnice. 

Knižnica bola vždy miestom oddychu, je to tak aj dnes?

Verím, že áno. Že ľudia u nás nachádzajú pokojné príjemné prostredie, bez hlasnej hudby a komerčného nátlaku, priestor plný zaujímavých kníh, oddychových i odborných, priestor, kde sú všetci vítaní. Naši návštevníci k nám radi tiež prichádzajú na rôzne podujatia, ktoré pre nich pripravujeme. Snáď sa nám darí pomôcť ľuďom odpútať sa od povinností a oddýchnuť si v knižničnom prostredí.


 

Prešli ste niekoľkými významnými obnovami. Vieme niektoré spomenúť?

V roku 2018 sa nám podarilo upraviť 2. poschodie, vytvorili sme nový detský kútik, ktorý sa okamžite tešil obľube rodičov s malými deťmi, nahradili sme zasúvacie steny medzi miestnosťami, v ktorých realizujeme rôzne aktivity pre školské kolektívy a pre verejnosť, novými zvukovo izolačnými stenami. V ďalšom roku sme vytvorili Zónu 12 – 19, teda priestor, ktorý radi využívajú mladí návštevníci a v roku 2020 prešlo komplexnou rekonštrukciou prízemné podlažie knižnice a terasa letnej čitárne. Zmeny financoval zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj a Fond na podporu umenia. Úpravami prešiel aj náš Literárny park, ktorý sa hlavne vďaka podpore z grantového systému mesta Žilina a Nadácii Milana Dubca premenil na príjemné miesto využívané od jari do jesene našimi čitateľmi a návštevníkmi, ktorí chcú stráviť čas s knihou či časopisom v obklopení stromov a kvitnúcich rastlín. Pribudli tu aj exteriérové šachové stoly, ktoré od jari budú využívané členmi nášho šachového klubu, ktorý sa v knižnici stretáva každý pondelok.  

Čo všetko zastrešujete?

Knižnice, našu nevynímajúc, už dávno nie sú len miestom, kde si návštevník príde požičať či prečítať knihu. Moderné knižnice sa zmenili. Zmenili sa na živý priestor, v ktorom si každý môže nájsť niečo pre seba, na komunitné centrá, v ktorých sa môžu stretávať ľudia s rovnakými záujmami. Zároveň kladieme veľký dôraz na vzdelávaciu funkciu knižnice. Jednou z našich cieľových skupín sú deti. Venujeme sa deťom už od útleho veku, kedy pracujeme spoločne s ich rodičmi, neskôr, keď sa stanú školákmi, s ich pedagógmi. Máme spracované ponukové zoznamy podujatí zvlášť pre prvý a zvlášť pre druhý stupeň základných škôl, z ktorých si môžu pedagógovia vyberať. Zameriavame sa predovšetkým na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti, na rôzne literárne témy, na regionálnu výchovu, poznávanie historických pamiatok v okolí i na Slovensku, ale aj na finančnú gramotnosť, dopravnú výchovu, ochranu životného prostredia, etiku a etiketu, kritické myslenie, hravé programovanie. Je si z čoho vyberať. Denne pripravujeme pre deti priemerne tri podujatia. Ďalšou kategóriou je stredoškolská mládež, pre ktorú máme okrem rôznych literárnych tém spracované aktivity s dôrazom na samostatné využívanie  elektronických zdrojov, zásady správneho citovania, kritický prístup k hodnoteniu informácií, nebezpečenstvá internetu, plagiátorstvo a ďalšie. Veľmi vďačnou skupinou našich návštevníkov sú seniori. Ďalší návštevníci zas obľubujú naše klubové stretnutia. Spomeniem napr. Klub fantastickej literatúry a tvorivého písania, Klub u Knihuľky, Tvorivý klub, Cestovateľský klub, Šachový klub, Klub spoločenských hier, Klub ručných prác, British reading club a ďalšie. Činnosť knižnice je tak rozmanitá, že verím, že každý si v nej niečo nájde.  

Ako ste fungovali počas pandémie?

Počas pandémie sme aj my, tak ako všetky ostatné prevádzky, prežívali náročné obdobie. Po počiatočných obavách a strachu sme sa snažili rýchlo sa spamätať a poskytovať služby v takej miere, ako nám to dovoľovali protipandemické opatrenia. V krátkom čase sme sa naučili využívať nové komunikačné nástroje a pripravovať podujatia online formou. Vysoko sme ocenili, že knižnice sa čoskoro po vypuknutí pandémie dostali medzi esenciálne prevádzky, podobne ako obchody s potravinami a lekárne a mohli sme pri dodržiavaní opatrení poskytovať svoje služby, čomu sa naši čitatelia veľmi potešili.  

Je tu energetická kríza, prekvapili vás faktúry?

Áno, žiaľ, vysokým faktúram sa nevyhla ani naša knižnica. Aj pred energetickou krízou sme sa snažili byť „zelenou“ knižnicou, rozmýšľať ekonomicky, neplytvať, šetriť. Viedli sme k tomu aj našich, predovšetkým detských čitateľov, formou rôznych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. V tomto období je naša snaha ešte intenzívnejšia. Prijali sme niekoľko ďalších úsporných  opatrení, tieto sa zatiaľ našich čitateľov výraznejšie nedotkli. Verím, že nebudeme musieť obmedziť otváracie hodiny knižnice, ani výraznejšie zvyšovať poplatky.  

Myslíte si, že ľudia radi čítajú?

Či ľudia radi čítajú? Ako ktorí. Sú ľudia, žiaľ, ktorí knihy k životu nepotrebujú. Majú televíziu, internet, sociálne siete..., množstvo podnetov, ktoré im nahrádzajú čítanie. Potom sú takí, ktorí by čítali viac, ale sú pracovne vyťažení a nemajú čas čítať. Ďalej sú tí, ktorí sa zameriavajú na odbornú literatúru, lebo ju potrebujú k štúdiu alebo k zamestnaniu... a veľa je tých, ktorí si bez čítania kníh nevedia svoj život predstaviť. Niektorí z nich si knihy kupujú, no mnohí práve potrebujú využívať služby  knižnice. Často sú to vášniví čitatelia, ktorí knižnicu pravidelne navštevujú. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ľudia čítajú menej a čo je smutné, deti a mládež číta menej.


 

Spomeňme nejaké obľúbené tituly.

Medzi najpožičiavanejších autorov pre dospelých v súčasnosti v našej knižnici patria: Dominik Dán, Rachel Hawkins, Arne Dahl, ale aj Erich Maria Remarque, v literatúre pre deti jednoznačne vedie Denník odvážneho bojka, po ňom nasleduje Harry Potter, z odbornej literatúry sú najviac preferované odbory ako pedagogika, psychológia, didaktika, manažment, história Žiliny.

Využívate výpožičky knižnice aj vy?

Samozrejme, aj ja si požičiavam knihy z našej knižnice, aj všetci členovia mojej rodiny, hlavne vnúčatá. Určite by som rada čítala viac, hlavne viac oddychovej literatúry, no na tú, žiaľ, nemám moc času. Mám rada cestopisné romány, životopisy umelcov, knihy z vydavateľstva Absynt.

 

 

 

Riaditeľka obľubuje knihu od Irvinga Stona

Vzdelanie: Univerzita Komenského Bratislava.

Rodina: vydatá, dve deti, dcéra a syn.

Vaše záľuby: volejbal, spoločenský tanec, prechádzky v prírode.

Obľúbené miesto v Žiline: Park Ľ. Štúra.

Obľúbená kniha/hudba: Irving Stone - Agónia a extáza.

Vaše obľúbené jedlo: nemám obľúbené ani neobľúbené  jedlo, chutí mi všetko.

Čo si najviac na ľuďoch vážite: múdrosť, ľudskosť, ochotu a ústretovosť.

 

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod