Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Spravodajstvo

Rudiny II majú skvalitniť život ľudí

Poslanci pred dvomi týždňami neschválili regulatívy k územnému plánu zóny Rudiny II medzi Hlinami a Solinkami. Niektorí z nich tak vypočuli žiadosť a petíciu občanov, ktorí si neželali výstavbu centra s bytmi, parkoviskami a obchodmi. Želajú si tu park. Podľa poslanca a architekta Dušana Maňáka však takto vykonali medvediu službu, keďže územný plán je dávno schválený a investor stavať môže. Akurát, že po neprijatí VZN ho mesto nemôže donútiť, aby ľuďom pod okná nepostavil aj 13‑poschodový objekt. Investor však tvrdí, že občania nemusia mať strach.

12.10.2015 | 16:07

Poslanci pred dvomi týždňami neschválili regulatívy k územnému plánu zóny Rudiny II medzi Hlinami a Solinkami. Niektorí z nich tak vypočuli žiadosť a petíciu občanov, ktorí si neželali výstavbu centra s bytmi, parkoviskami a obchodmi. Želajú si tu park. Podľa poslanca a architekta Dušana Maňáka však takto vykonali medvediu službu, keďže územný plán je dávno schválený a investor stavať môže. Akurát, že po neprijatí VZN ho mesto nemôže donútiť, aby ľuďom pod okná nepostavil aj 13‑poschodový objekt. Investor však tvrdí, že občania nemusia mať strach.
 

ŽILINA. Už po druhýkrát hlasovali poslanci o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré malo stanoviť záväzné regulatívy pre investora, ktorý bude na svojom pozemku medzi Hlinami a Solinkami budovať projekt Centrum Rudiny II. VZN malo napríklad stanoviť aj počet podlaží plánovaných objektov.


Petícia

Proti prijatiu nariadenia sa postavili občania, ktorí týždeň pred zasadnutím zastupiteľstva na internete vytvorili petíciu, ktorou apelovali na poslancov, aby návrh odmietli. To sa nakoniec aj stalo. Petíciu podpísalo 172 obyvateľov. „Obyvatelia prídu o veľkú trávnatú plochu, na ktorej majú vyrásť bytové domy, multifunkčný objekt a obchody. Ja sa pýtam, pre koho chceme stavať nové byty, keď v meste je v súčasnosti množstvo voľných bytov, pričom občanov Žiliny každým rokom ubúda. Pre koho ideme stavať obchody? Na pozemku je v súčasnosti už Tesco a Lidl a v meste Žilina je najviac obchodných plôch na Slovensku,“ pýtal sa v liste poslancov organizátor petície Slavo Fačkovec. Podľa neho sa na sídliskách Hliny a Solinky vďaka zahusťovaniu nachádza málo trávnatých plôch. Tie plnia relaxačnú aj ochladzovaciu funkciu a znižujú prašnosť. Predpovedá tiež vznik dopravného problému a problém s parkovaním. Preto je podľa Slava Fačkovca nezodpovednosťou voči súčasnej aj budúcim generáciám zastavať posledné trávnaté plochy. Na tomto pozemku by preto radšej uvítali oddychovú zónu, park či ovocný sad.

 

Medvedia služba

Dušan Maňák, ktorý býva v bytovom dome priamo pri tejto lúke, bol jedným z tých, ktorý prijatie nariadenia podporovali. Je totiž presvedčený, že projekt je v súlade s platným územným plánom mesta a zároveň vo vlastníctve mesta je len jeho malá časť. Ak by na celom tomto území mala byť parková zeleň, musela by to byť požiadavka občanov v čase, keď sa pred viacerými rokmi riešil nový územný plán mesta.
 

„Mesto nie je o panelákoch, ale o námestiach, uliciach a parkoch plných ľudí, ktorí práve tu nájdu všetky funkcie a služby, ktoré by im malo poskytnúť plnohodnotné mesto. Osobne som opakovane protestoval, aby takéto mestotvorné funkcie boli nahradené objektmi hypermarketov za primátora Jána Slotu. Tie nepatria do mesta, ale na výpadovky. Táto navrhovaná zástavba centrum Rudiny II je pokus vrátiť tomuto územiu dlhoročne plánovanú funkciu v súlade s koncepciou dlhodobého rozvoja mesta,“ hovorí Dušan Maňák.

Neschválením VZN sa stalo, že investor nemusí dodržať tie záväzné regulatívy, ktoré občania a mesto vyžadujú. „Investor môže v zmysle stavebného zákona stavať, ak požiada o územné rozhodnutie a následne aj o stavebné povolenie. A keďže jeho zámer je v úplnom súlade s právoplatným územným plánom mesta a právoplatnou zónou obvodového centra Rudiny II, stavebný úrad musí zo zákona vydať povolenie a zároveň nesmie po ňom požadovať tie regulatívy výstavy, ktoré sme mali vo VZN schváliť,“ informoval ďalej Dušan Maňák. Takže sa pokojne môže stať, že tu tento, alebo iný investor môže postaviť aj 13‑poschodové paneláky a mesto mu v tom ťažko zabráni.

 

Treba tam vraj park

Naopak, poslanec Peter Cibulka podporil občanov, ktorí takúto výstavbu odmietajú. „Na začiatku nám tvrdili, že už sa s tým nedá nič robiť. Na zastupiteľstve však primátor povedal, že nie je proti tomu, aby mesto vstúpilo do rokovania s investorom o odkúpení pozemku. Bude iniciovať stretnutie s investorom. Po troch mesiacoch, keď to bolo beznádejné, sa vytvoril takýto priestor. Ak tu nejaká šanca je, treba za ňou ísť a treba to povedať ľuďom,“ uviedol Peter Cibulka. Podľa jeho slov je dôležité, aby mesto nestratilo možno jediný takýto pozemok, na ktorom by mohol vzniknúť park. „Ak by sa tak stalo, znížila by sa totiž kvalita života ľudí v okolí,“ tvrdí Peter Cibulka.
 

Investor: Chceme ľuďom skvalitniť život

Marián Madunický zo spoločnosti Istrofinal, ktorá je investorom projektu, tvrdí, že rozumie tomu, ak majú ľudia tendenciu mať okolo svojho domu čo najviac voľného priestoru. Projekt centrum Rudiny II však presne zodpovedá požiadavkám, ktoré sú tu plánované už od roku 1978. „Centrum bude prepájať Solinky s Hlinami pešou zónou. Vznikne tam námestie, lavičky, parky, ihriská. Budú tam štyri nízke bytové domy, na prízemí budú služby, holič, pošta, cukráreň. V parkoch budú dve detské ihriská, veľa zelene. Namiesto lúky tu vznikne niečo, čo bude ľuďom slúžiť ako oddychové centrum služieb. Presne na toto bola táto lokalita určená,“ hovorí Marián Madunický.

Pri príprave zohľadnili všetky pripomienky obyvateľov okolitých domov aj požiadavky mesta. Pripravili architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojili významné kapacity z odboru. „Splnili sme všetky požiadavky. Znížili sme podlažnosť, zvýšili odstup od okolitých budov. Namiesto parkovísk vybudujeme oddychové zóny a park. Dopravnú štúdiu nám robil profesor Čelko zo Žilinskej univerzity, ktorý je najväčšou kapacitou v tomto odbore,“ spresnil.

Marián Madunický tvrdí, že by bola veľká škoda nevytvoriť na tomto pozemku takéto námestie a parky. Ľudia v okolí totiž dnes v podstate nemajú kam ísť, dať si kávu. Je tam teraz len jedna stará krčma, a to je všetko. „Ľudia si tu môžu posedieť, prejsť sa s kočíkom, zahrať sa s deťmi na ihrisku a nemusia sa trepať do centra. Keby sme tam chceli postaviť veľký „obchoďák“, rozumel by som argumentom obyvateľov. Ale my ideme skvalitniť ich bývanie. Bytov tu moc nepribudne, zelene však pribudne veľa. My chceme prispieť k vybudovaniu mesta, k skvalitneniu života občanov. Boli by sme radi, keby tu po nás niečo hodnotné zostalo, aby sme mohli svojim vnukom s hrdosťou hovoriť, že toto sme vybudovali,“ dodal.

Minulý týždeň ešte neprebehli žiadne rokovania primátora s investorom o prípadnom odkúpení pozemku. Investor predaj nevylučuje, všetko by vraj záležalo od ponuky. Bolo by to však asi najdrahšie „venčovisko“ alebo park na Slovensku. Hodnota pozemku je totiž taká, že si to mesto nemôže dovoliť. Do pozemku už vraj investovali veľa peňazí, robili štúdie, v súčasnosti pracujú na projektoch pre územné konanie, financovali aj zmenu územného plánu zóny. Toto všetko by sa pravdepodobne premietlo do predajnej ceny. „My však predávať nechceme. Chceme tu vybudovať projekt, ktorý bude slúžiť ľuďom,“ uzavrel Marián Madunický.
 

Michal Filek
Snímka: vizualizácia investor

 

Pozri aj Komentár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod