Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2020 | Jarolím
| 11°C

Zdravie a životný štýl

Ruka nás oblieka

Ruka nás oblieka, živí, pomáha nám tvoriť, pracovať, hladí nás a aj bráni. Vráťme jej, čo nám dáva a venujme jej svoju pozornosť.

09.11.2015 | 12:36

Ruka nás oblieka, živí, pomáha nám tvoriť, pracovať, hladí nás a aj bráni. Vráťme jej, čo nám dáva a venujme jej svoju pozornosť.
 

Bolesti, deformity kĺbov, obmedzenie hybnosti a iné ťažkosti v oblasti rúk sprevádzajú každého z nás. Rozmanitosť ochorení ruky a zápästia je veľká. V týchto mesiacoch sa nám stáva, že sa pošmykneme, padneme na vystretú ruku a to sa často končí zlomeninou.

Nepodceňujme pády na ruku s rozvíjajúcim sa opuchom, krvným výronom a bolesťami. Vždy je nutné rtg vyšetrenie a zhodnotenie nálezu lekárom. Na našu ambulanciu dochádza mnoho pacientov v neskorom období po úraze už s často nenapraviteľnými zmenami funkcie ruky. Anatómia je v tejto oblasti komplikovaná a poranenie nie je len otázkou zlomeniny, ale aj sprievodného ovplyvnenia šliach a väzov. Takto pri zhojení kostí aj v relatívne dobrom postavení je funkcia prstu obmedzená nefunkčnosťou šliach.
 

... rtg obraz,...


Po úraze prstov odporúčame okamžité rtg vyšetrenie – v digitálnej forme. ŽILPO ponúka túto možnosť, a tým sa zvyšuje aj precíznosť hodnotenia kostného nálezu. Táto modernejšia forma diagnostiky prispieva k zisteniu aj drobných odlomenín a zlomenín, ktoré môžu nepoznané a nie adekvátne liečené spôsobiť obmedzenie hybnosti. Typickým príkladom je oblasť základného kĺbu prstov, kedy ide skoro vždy o vnútrokĺbne zlomeniny vyžadujúce presnú anatomickú repozíciu. Pokiaľ je kĺb v správnom postavení, je najlepší predpoklad správnej funkcie prstu a rovnako nedochádza k rozvoju degeneratívnych zmien, ktoré môžu spôsobiť bolesti a ťažkosti aj v neskorom období po traume.

Nestabilné zlomeniny článkov prstov zahŕňajú špirálovité, šikmé, trieštivé typy a aj priečne lomné línie s uhlovým posunom. Tieto vyžadujú operačné riešenie. Pod rtg kontrolou priamo počas operácie – kedy využívame tzv. C rameno, aplikujeme minimálne invazívne osteosyntetický materiál, najčastejšie len cez kožu, bez rozsiahlejších rezov. C rameno nám pomáha lokalizovať vstupy do kostí pre aplikáciu drôtov, resp. skrutiek fixujúcich úlomky a tiež ním kontrolujeme správne postavenie kostí. Pre presnú aplikáciu miniskrutiek využívame ich kanyláciu, t. j. osou skrutky vedený otvor, ktorým je aplikovaný vodiaci drôt.

Záprstné kosti riešime zväčša otvoreným spôsobom a fixáciou minidlažkami. Najnovšie typy minidlažiek aplikujeme tzv. zamykacím systémom skrutiek v kombinácii s oválnymi otvormi pre pritlačenie a dokonalú repozíciu úlomkov. Tento systém umožní pacientovi skorú rehabilitáciu. Po aplikácii zamykacej minidlažky na záprstnú kosť začína pacient s rehabilitáciou už po druhom týždni od operácie a preklenuje tým donedávna zaužívaný spôsob sadrovej fixácie na 4 až 5 týždňov. Takto vytvoríme predpoklad pre skorší návrat do práce.

Často opomínanou a špecifickou zlomeninou v oblasti zápästia je zlomenina člnkovej kosti – tzv. os scaphoideum, resp. naviculare. Ide o kostičku, ktorá má anatomickú predispozíciu pre oneskorené hojenie, až vytvorenie pakĺbu so sprievodnými bolesťami. Predisponuje ju k tomu jej spôsob cievneho zásobenia, ktorý sa zlomením kosti v centre prakticky úplne naruší, a preto nedochádza k zahojeniu. V minulosti používaná sadrová fixácia na 8 až 10 týždňov v niektorých prípadoch ani nemala požadovaný efekt a pacient sa musel napriek tomu podrobiť operačnému zákroku. Súčasným trendom je aplikácia kompresnej skrutky v čo najskoršom termíne po úraze s tým, že skrutka nám zabezpečí maximálne možný kontakt úlomkov a takto dochádza k zhojeniu. Výhodou tejto fixácie je potreba pooperačného dlahovania len 2 – 3 týždne a následne pacient rehabilituje. Rovnako sa ošetrí aj pacient, ktorý prichádza neskoro už s vytvoreným pakĺbom, tam však, ak je nutné, pridávame i kostný štep. Máme vytvorený starostlivý systém pre pacientov so zlomeninou „navikulárky“ od iniciálnej realizácie CT k zhodnoteniu posunu, rozsahu a charakteru zlomeniny, cez aplikáciu najmodernejšej HBS skrutky nemeckej firmy KLS Martin, po CT kontroly hojenia a aplikáciu ortez pooperačne s následnou rehabilitáciou.

Snáď najčastejším fenoménom zimného obdobia je zlomenina v zápästí, ktorá pri posune úlomkov vytvára tzv. bajonetovú deformáciu. Pokiaľ je charakter zlomeniny trieštivý, vnútrokĺbny a nie je možné udržať úlomky v správnom postavení bežnou sadrovou fixáciou, pristupujeme k operačnej liečbe. Optimálnym spôsobom ošetrenia je aplikácia zamykacej kompresnej dlahy po presnej rekonštrukcii kĺbnej plochy dolnej hrany vretennej kosti. Samozrejme, existuje mnoho kombinácií a typov zlomenín v tejto lokalite, ktoré vyžadujú individuálny prístup a sú nad rámec tohto článku.

V poslednom čase sa viac venujeme korekciám zle zhojených zlomenín v oblasti zápästia. K tomu sme získali nové inštrumentáriá a osteosyntetické materiály, ktoré nám uľahčujú operáciu a sú pre pacienta výhodnejšie svojím tvarom, stabilitou a v neposlednom rade i menšou peroperačnou záťažou pre kratší operačný čas. Rekonštrukcie spočívajú v korekcii zlomenín, ktoré sa zahojili, ale v nie správnom postavení – deformita v zápästí pretrváva – zväčša naklonenie zápästia na palcovú stranu, resp. ostáva bajonetová deformita. Tieto malpozičné zlomeniny spôsobujú na základe pretrvávajúceho zlého zaťažovania zápästia a ruky až preťažovania v nefyziologickom rozsahu ďalšie degeneratívne zmeny na zápästných kostičkách a pokročilú artrózu – chirurgicky už ťažko ovplyvniteľnú. Vtedy odporúčame operáciu a rekonštrukciu fyziologických pomerov.


... výsledná funkcia.

Nezabudnite preto v tejto dobe náhlenia, povinností a stresu na svoje ruky. Doba „veď je to len ruka“ je za nami. Existencia nových diagnostických a liečebných metód vám ponúka možnosť zachovať si svoje ruky dlhodobo v dobrej kondícii a zdraví.

MUDr. Slavomír Kovalčík
Snímky autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod