Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. jún 2021 | Alfréd
| 25°C

Spravodajstvo

S liberalizáciou trate Žilina - Rajec nesúhlasia zahraniční dopravcovia, reakcia ministerstva dopravy

ŽILINA. BRUSEL. V predchádzajúcom čísle Žilinského večerníka sme informovali o vyhlásení verejnej súťaže na nového vlakového dopravcu na regionálnu trať Žilina – Rajec. V súvislosti s liberalizáciou trate sme oslovili Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), o vyjadrenie sme požiadali aj prípadných záujemcov o poskytovanie dopravných služieb na trati. Jeden z nich je pripravený podať námietku proti súťaži. V tejto súvislosti zareagovalo aj Európske združenie alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli, ALLRAIL, ktoré má podozrenie, že skutočná konkurencia v tomto prípade nie je žiaduca.

20.08.2019 | 20:15

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo súťaž 7. augusta 2019, pričom podrobnosti boli zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy SR. Združenie ALLRAIL poukázalo na skutočnosť, že na oficiálnom portáli EÚ pre verejné súťaže TED je stále iba oznámenie o tom, že k vyhláseniu súťaže dôjde. Bude však ešte 1 až 2 týždne trvať, kým sa podrobnosti nezverejnia aj tu, čo znamená, že ostatní záujemcovia z celej Európy budú musieť počkať.

Časový plán je podľa združenia dôležitý nielen preto, že aj iní operátori z krajín mimo Slovenska potrebujú čas na prípravu podania, ale najmä preto, že ak nový operátor získa zákazku, bude potrebovať dostatok času na prípravu samotného začatia prevádzky (zaobstaranie železničných vozidiel; nábor zamestnancov, administratíva atď.).

ALLRAIL ako príklad uvádza novú verejnú súťaž oznámenú v rovnakom čase, teda začiatkom augusta 2019 v Bavorskom Nemecku, kde víťazný operátor má začať prevádzku až v roku 2023. Začiatok prevádzky vysúťaženého dopravcu na Slovensku je 1. február 2020. V porovnaní s Bavorskom je to podľa združenia nereálne krátke obdobie.

„Nový operátor bude mať na všetky prípravy iba 2 – 3 mesiace od vyhlásenia výsledkov výberového konania a podpisu zmluvy. V takomto výberovom konaní je preto pravdepodobne jasný víťaz – súčasný prevádzkovateľ, ktorý už má všetko na mieste k dispozícii – terajší štátny železničný dopravca ZSSK,“ zdôrazňuje ALLRAIL.

Generálny sekretár ALLRAIL, Nick Brooks, uvádza: „Protekcionizmus maskovaný ako konkurenčné výberové konanie oslabuje jednotný európsky železničný priestor a je v rozpore s cieľmi štvrtého železničného balíčka EÚ“. Naše námietky zašleme ministerstvu dopravy a relevantným orgánom EÚ. Len pred dvoma týždňami slovenský Antimonopolný úrad uložil štátnemu dopravcovi ZSSK Cargo pokutu v rade miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia v sektore železničnej nákladnej dopravy. Teraz vyzývame úrad, aby preskúmal aj tento diskriminačný harmonogram verejnej súťaže." 

Reakcia Ministerstva dopravy a výstavby SR

MDV SR zopakovalo vyhlásenie z predchádzajúceho týždňa, kedy sa vyjadrilo, že Slovenská republika, v zastúpení ministerstva dopravy postupuje v procese liberalizácie v súlade s Nariadeniami EÚ. „Minimálne rok pred vyhlásením samotnej súťaže – v marci 2018, sme (v zmysle nariadenia č. 1370/2007) zverejnili predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť takúto súťaž v úradnom vestníku EÚ s rozsahom služieb a plánovaným dátumom začatia uplatňovania zmluvy o službách vo verejnom záujme a dobe jej trvania,“ skonštatovala hovorkyňa MDV SR Karolína Ducká.

MDV SR je presvedčené, že ide o dostatočnú dlhú dobu, aby sa prípadní záujemcovia o súťaž pripravili v predstihu a tvrdenie, že zahraniční dopravcovia musia ešte čakať na zverejnenie údajov v Európskom vestníku, je nesprávne.
„Zároveň, pri trati Žilina – Rajec ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek. Spomínané porovnávanie so zámerom Bavorska je úplne neadekvátne a to najmä rozsahom služieb, ktorý v súťaži v Bavorsku niekoľkonásobne prevyšuje slovenský zámer. Veríme, že prvú súťaž na Slovensku zvládneme plne v súlade s európskou i slovenskou legislatívou a nový dopravca prinesie na túto trať vyššiu kvalitu, a tým aj spokojnejších cestujúcich, čo je naším cieľom,“ dodala Karolína Ducká.

Názor opozície

S názorom ministerstva dopravy sa nestotožňuje opozičný poslanec Ján Marosz. „Ministerstvo dopravy síce tvrdí, že predbežné oznámenie o zámere vyhlásiť súťaž zverejnilo ešte pred rokom. Táto informácia však neobsahuje pre dopravcov nič konkrétne. Žiaden dopravca si dopredu nenakúpi vlaky a nezazmluvní personál kým nevie, či súťaž vôbec vyhral. Ak by chcel minister dopravy Árpád Érsek urobiť férovú súťaž, tak by najprv vybral víťaza súťaže a až potom by mu nechal niekoľko mesiacov na prípravu,“ vysvetľuje Marosz s tým, že napríklad v prípade trate do Komárna, po ktorej jazdí súkromník bola zmluva podpísaná v decembri 2010, pričom prevádzku spustil v marci 2012. Regiojet tak mal na nákup alebo prenájom vlakov a nábor personálu približne 15 mesiacov. Teraz chce ministerstvo vybrať víťaza tak, aby už od februára 2020 začal jazdiť. „Normálny čas férovej súťaže sú 2-3 roky," konštatuje Ján Marosz. 

Foto: Soňa Vanovčanová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod