Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. september 2023 | Cyprián
| 7°C

Spravodajstvo

Schvália poslanci zariadenie na likvidáciu hliníka?

Po tom, ako obyvatelia Horného Hričova v polovici júna odmietli vybudovanie Zariadenia na zhodnocovanie kovových odpadov v ich obci, zamerala spoločnosť SAKER svoj záujem na Bytču. Mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok rozhodovať o vydaní stanoviska k tomuto projektu. Komisia životného prostredia ho už odsúhlasila, mestská rada minulý týždeň zamietla.

09.12.2013 | 12:58

BYTČA. „V zariadení sa bude vykonávať úprava odpadov z hliníka kategórie ostatný a nebezpečný, ktoré budú v technologickom procese triedené, strihané, lisované, sušené a následne spracované tavením na certifikované normované zliatiny hliníka široko použiteľné v priemysle,“ uvádza sa v žiadosti, ktorú spoločnosť adresovala mestu Bytča. Podľa nej plánujú v dvoch peciach spracovávať 32-tisíc ton hliníkových odpadov za rok a vyrábať z nich 26-tisíc hliníkových polotovarov za rok.

Podľa priloženej mapky má zariadenie stáť v areáli Kinexu v nevyužívanej hale, ktorá sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od rodinných domov a bytoviek. Podľa územného plánu je plocha určená na výrobné prevádzky. Musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, prípadne oddelené izolačnou zeleňou.

V Hornom Hričove podobný zámer odmietli. „Environmentálny problém spočíva v nadmernej hlučnosti, prašnosti a vibráciách. Podľa projektu budú pri procese tavenia a odlievania neželezných kovov vznikať tuhé znečisťujúce látky, oxidy, ťažké kovy ako olovo či arzén a ďalšie látky, ktoré znečisťujú životné prostredie, dlhodobo sa nerozkladajú a hromadia sa v živých organizmoch,“ tvrdil predseda petičného výboru z Horného Hričova Eduard Králik. Niektoré z nich, podľa neho, môžu pôsobiť i karcinogénne.

Konateľ firmy Ondrej Paprčiak vtedy obavy rázne odmietol. Zamorenie ovzdušia ani nebezpečné kaly vďaka najmodernejším technológiám vraj nehrozia. Na otázky Žilinského večerníka ohľadom presunutia zámeru do Bytče však do uzávierky neodpovedal.

V čase, kedy Hornohričovčania zámer odmietli, ešte nemali k dispozícii štúdiu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný nám však minulý týždeň povedal, že EIA k tomuto zámeru v Hornom Hričove spracovaná bola a za určitých podmienok zámer odporučila. Rovnako kladné stanovisko vydal aj RÚVZ. „EIA hovorila o tom, ako bude prevádzka filtrovaná z hľadiska možného úniku emisií. Všetky vyšli hlboko pod spodnú hranicu. Napríklad kysličníky síry vyšli na úrovni 8 % povolenej hranice,“ uviedol Martin Kapasný.

Proti výstavbe zariadenia sa v Bytči, rovnako ako predtým v Hornom Hričove, dvíha vlna odporu. Poslanci by mali rozhodovať vo štvrtok. Ak by zámer schválili, musel by proces posudzovania vplyvov na životné prostredie prebehnúť odznova. Podľa Martina Kapasného bude rozhodujúce posúdenie hluku a rozptylová štúdia, ktorá ráta s koncentráciami exhalátov na hranici obytných zón. Uskutočniť by sa muselo aj konanie o zmene užívania stavby.

Michal Filek
Snímka Veronika Cvinčeková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod