Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 6°C

Školstvo

Seniori v škole

Naša 5.A a 7.A zo ZŠ sv. Cyrila a Meto­da v Žiline mala výni­močnú hodinu slovenského jazyka. Prišli nás navštíviť seniori z Domu sociálnych služieb na Karpatskej, ktorí si pripravili krátke divadelné pásmo o tom, ako to bolo ke­dysi na ich hodine slovenči­ny.

15.11.2018 | 12:40

S veľmi dobrou pamäťou zarecitovali známych slo­venských autorov a dokonca i vlastnú tvorbu. Výbor­ne stvárnená bola i pani učiteľka, ktorá akoby túto rolu odjakživa robila. Po divadelnom pred­stavení viedli deti s na­šimi vzácnymi hosťami interview. Najviac ich za­ujímalo, ako to kedysi bolo s telesnými tresta­mi, s uhoľnými prázdnina­mi, oblečením a podobne. Bol to naozaj vzácny čas pre všetky deti a hlav­ne pre tie, ktoré už svo­jich starkých nemajú. Takto sa im aspoň trošku pripomenuli. 

Ďakujeme za tento odvážny nápad Anne Hasalíkovej, ktorá so se­niormi vedie divadelný krúžok.

Zdroj: Alena Rybárová

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod