Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 12°C

Ostatný šport

Šenkýr si praje riadnu bitku

Žilinský thaiboxer To­máš „Šeňo“ Šenkýr je v ringu známou persónou. V tom­to roku však končí so svo­jou bohatou kariérou, ktorá sa začala pred sedemnástimi rokmi. Rozlúčkový zápas od­boxuje v závere apríla na pre­stížnom podujatí ENFUSION LIVE v Žiline.

23.03.2018 | 15:45

Do posledného súboja kariéry ostáva 32-ročnému Tomášovi, ktorý háji farby žilinského Diamond Gymu, ešte niečo vyše mesiaca. V rozhovore nám európ­sky šampión v K1 vo váhe do 86 kíl organizácie WFCA z roku 2009 prezradil aj to, čo bude robiť po skončení svojej bohatej kariéry.

Tomáš, ako sa vám zatiaľ darí v tejto sezóne? Koľ­ko zápasov máte za sebou a s akými úspechmi?
V tejto sezóne som nemal žiadny zápas, lebo v novem­bri prišlo zranenie. Po disku­sii s tímom a najmä po zrane­niach sme sa zhodli na tom, že bude najlepšie oddýchnuť si a pripraviť sa poriadne na ENFUSION súboj.

Ktoré momenty v dote­rajšej kariére vám ostanú v pamäti a ktorý z úspe­chov si najviac ceníte?
Tých momentov bolo veľmi veľa, či už to bolo v sériách SHOWTIME, ENFUSION, IFMA alebo iných. Najviac si asi cením zápas s Jasonom Willnisom v Prahe, ktorý je šampiónom svetovej organi­zácie Glory.

V závere apríla sa už po niekoľký raz predstaví­te na podujatí ENFUSION LIVE v Žiline. Aké to je pre športovca bojovať na tom­to prestížnom podujatí svetovej série?
Veľmi sa na to teším. Na­vyše tomuto súboju prikla­dám veľkú dôležitosť, keďže končím s kariérou. Chcem sa predstaviť v najlepšom svetle.

Čaká vás rozlúčkový zá­pas kariéry. Proti komu budete zápasiť a čo viete o súperovi?
Meno súpera, pravdupove­diac, zatiaľ neviem. Mal to byť poľský borec, ale všetko sa s blížiacim sa turnajom mení, takže uvidím sám, kto bude mojím posledným sú­perom v ringu.

Minulý rok ste si na ENFU­SION LIVE v Žiline poradili s belgickým zápasníkom. Rozlúčiť sa s kariérou ví­ťazne by asi bolo tou naj­lepšou bodkou, však?
Ja sa chcem hlavne rozlú­čiť riadnou bitkou, prestrel­kou. Nech vyhrá lepší. O ne­jakého fiktívneho šampióna, ktorý príde, nemám záujem. Chcem, aby si ma všetci za­pamätali takého, aký som bol, skutočný fighter.

Po ENFUSION v Žiline chcete skončiť. Čomu sa budete venovať po kariére? Máte už premyslené, čím sa budete živiť?
V prvom rade mám vlast­nú klientelu, ktorej sa treba trénersky venovať. Chcem si dokončiť vysokú ško­lu a najmä svoj čas, o ktorý som prišiel, vrátiť priateľ­ke a mládeži v Gyme. Špor­tu sa venujem od roku 1995, mám v ňom bohaté skúse­nosti, hral som stolný te­nis, basketbal, bejzbal, robil som break dance aj fitness, tak si myslím, že sa určite nestratím.

Foto: Archív Diamond Gym

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod