Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 5°C

Spravodajstvo

SEVAK staval načierno a na súkromnom pozemku

Obrovský problém riešia štyria vlastníci pozemkov na Okružnej ulici v Bytči. Kúpili si ich s úmyslom postaviť na nich domy. Majiteľom susedných parciel je advokát Miloš Gero. V jeho vlastníctve je aj cesta, do ktorej spoločnosť SEVAK z verejných financií osadila kanalizačnú a vodovodnú prípojku. Keď ale títo štyria susedia žiadali o umožnenie pripojenia sa na vodu a kanalizáciu, súhlasil len v prípade, že si odkúpia časť cesty za 10-tisíc eur.

28.07.2014 | 13:13

Obrovský problém riešia štyria vlastníci pozemkov na Okružnej ulici v Bytči. Kúpili si ich s úmyslom postaviť na nich domy. Majiteľom susedných parciel je advokát Miloš Gero. V jeho vlastníctve je aj cesta, do ktorej spoločnosť SEVAK z verejných financií osadila kanalizačnú a vodovodnú prípojku. Keď ale títo štyria susedia žiadali o umožnenie pripojenia sa na vodu a kanalizáciu, súhlasil len v prípade, že si odkúpia časť cesty za 10-tisíc eur.
 

BYTČA. Ako je možné, že spoločnosť SEVAK postavila prípojky do súkromného pozemku jediného vlastníka, čím z peňazí daňových poplatníkov zhodnotila jeho majetok? Prečo neuprednostnila žiadosti, ktoré na realizáciu čakajú už celé roky a realizácia by slúžila desiatkam či stovkám obyvateľov?
 

Potrebovali to viac inde

„Permanentný problém s vodou je napríklad v mestskej časti Pšurnovice. Ľudia tam nemajú vodovod, len vlastné studne. Aj v nich je vody nedostatok, dokonca podľa expertízy môže mať nepriaznivé účinky na zažívací trakt. A tento problém riešime v Bytči už celé roky. Prečo nebolo v prioritách SEVAK-u v minulom roku napojiť Pšurnovice, ale uprednostnili tohto súkromného vlastníka? Rovnako je problém aj s odkanalizovaním dažďovej vody v Hliníku,“ hovorí poslanec Július Kozák.

Stavbu dokonca postavili bez stavebného povolenia. To síce bolo vydané v marci tohto roka, ale jeden z vlastníkov susedných pozemkov ho v odvolaní napadol. Takže ešte stále nie je právoplatné. Napriek tomu stavba stojí.
 

Bez stavebného povolenia

Tu sa však podivné okolnosti napojenia kanalizácie pre pár súkromných domov nekončia. Prípojka totiž vedie aj cez pozemok a cestu, ktoré sú vo vlastníctve mesta a to aj napriek tomu, že mestské zastupiteľstve nezriadilo na tieto pozemky vecné bremeno pre SEVAK. Vôbec o tom nehlasovalo. K týmto pozemkom tak nemá žiaden právny vzťah a bez toho nemohol získať stavebné ani rozkopové povolenie. Vyplýva to zo stavebného zákona. Napriek tomu: „Rozkopové povolenie v súvislosti s pripojením na kanalizáciu a vodu bolo zo strany mesta vydané pre SEVAK,“ napísala nám prednostka MÚ Alžbeta Kramárová.
 

Podľa nej je to v poriadku, lebo: „K zriadeniu vecného bremena na pozemku mesta dôjde následne po kolaudácii tejto stavby, keďže ide o tzv. líniovú stavbu, pri ktorej sa predpokladá tzv. porealizačné geodetické zameranie, ktoré je podkladom k zriadeniu vecného bremena na pozemky dotknuté stavbou“. Všeobecne-záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2010 stanovuje, že o zriadení vecného bremena rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo však o tom doteraz vôbec nerokovalo. A čo sa stane, ak ani to dodatočne neschváli?

Ako je možné, že SEVAK postavil kanalizáciu a vodu bez právoplatného stavebného povolenia? „Zákony neplatia pre každého? Neplatia pre mesto Bytču, ani pre SEVAK, a. s., ktorého výlučnými akcionármi sú mestá a obce v regióne? Kde to, preboha, žijeme,“ pýtajú sa zhrození vlastníci susediacich pozemkov.
 

Nepredpokladali, že sa niekto odvolá

SEVAK podľa vedúceho kancelárie predstavenstva Jozefa Vrábela požiadal Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Bytči, o vydanie stavebného povolenia. „Úrad zvolal stavebné konanie a na ňom nikto zo zainteresovaných nemal k stavbe pripomienky. Úrad vydal povolenie. V posledný možný deň na odvolanie využil túto možnosť jeden z vlastníkov. Keďže sme nepredpokladali, že niekto podá odvolanie, požiadali sme mesto o vydanie rozkopového povolenia, ktoré ho aj vydalo 4. apríla,“ informoval Jozef Vrábel. Zároveň dodal, že vodovod v Pšurnoviciach bol riešený ako súčasť projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Rozhodnutím EÚ však odtiaľ vypadol a SEVAK na základe požiadavky mesta bude rozšírenie vodovodu riešiť zo svojich prostriedkov. Rovnako vraj dopracujú aj odkanalizovanie Hliníka. Július Kozák ale oponuje, že tak urobili až po tom, ako sa začal pýtať, prečo pred Pšurnovicami a Hliníkom uprednostnili investíciu na pozemku JUDr. Gera.

Teraz je však situácia taká, že kanalizáciu a vodovod postavil SEVAK na Okružnej ulici bez stavebného povolenia, na mestských pozemkoch, ku ktorým nemá žiadny právny vzťah, ani vecné bremeno a na súkromnom pozemku, vďaka čomu jeho vlastník požaduje od susedov za pripojenie po 10-tisíc eur. Napriek tomu, že zákon jasne stanovuje povinnosť majiteľom nehnuteľností pripojiť sa na verejný vodovod a kanalizáciu, ak je v blízkosti vybudovaná prípojka.
 

Už nič nepostavia?

„Keďže stavali do súkromných pozemkov, spôsobili tým, že okolití vlastníci sa cez cudzí pozemok nemôžu pripojiť ku kanalizácii bez súhlasu vlastníka, ktorý ale za to požaduje neúmernú sumu. Podľa stavebného zákona my už na svojich pozemkoch nič nepostavíme, lebo stavebný zákon nám prikazuje sa pripojiť ku kanalizácii. Inak nemôžeme dostať stavebné povolenie ani následnú kolaudáciu. Takže sme v patovej situácii, naše pozemky sú znehodnotené a pozemok doktora Gera zase zhodnotený,“ uviedli zúfalí majitelia pozemkov, ktorí sa už zmierovali s tým, že nikdy nič nepostavia.

Opakovane rokovali so SEVAK-om, mestom Bytča, aj Milošom Gerom. Neúspešne. Až keď sa o prípad začal zaujímať Žilinský večerník, veci sa konečne začali hýbať. SEVAK predložil majiteľom niekoľko návrhov. Až po tom, ako sme sa začali pýtať, Miloš Gero súhlasil s udelením vecného bremena na svojom pozemku v prospech SEVAK-u. „To znamená, že po kolaudácii stavby nič nebude brániť tomu, aby sa dotknutí vlastníci nehnuteľností napojili na vybudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,“ informoval Jozef Vrábel.
 

Dohodnú sa?

Vlastníci to však takto jednoducho nevidia. Zmluva medzi JUDr. Gerom a SEVAK-om totiž nemôže upravovať práva a povinnosti ostatných vlastníkov. SEVAK im vraj dal niekoľko alternatív. Jednou z nich je aj to, že im kanalizačné vetvy vybuduje on na vlastné náklady. To by vyriešilo ich problém, ale zaplatili by to všetci občania a navyše by to neriešilo problém prípadných majiteľov ďalších pozemkov v susedstve, ktorí by sa pri kúpe pozemku dostali automaticky do rovnakej situácie.

Miloš Gero pri našej návšteve priznal, že peniaze za cestu od nich žiadať bude. Zaplatil vraj za ňu z vlastného a nevidí dôvod, prečo by ju oni mali využívať zadarmo. Chce, aby od neho odkúpili príslušný podiel cesty. Oni však nesúhlasia a žiadajú len o zriadenie vecného bremena. „Nechcú sa skladať na údržbu ani vybudovanie cesty. Zdá sa im to drahé. Ja som musel za pozemok draho zaplatiť, dokonca som sa zadlžil a oni by chceli len vecné bremeno zadarmo. Rozrátal som teda polovicu cesty na ich podiely a tie som im ponúkol,“ povedal Miloš Gero. Zároveň dodal, že sa už dohodol so SEVAK-om a umožní im pripojiť  sa do sietí.

 

Vecné bremeno nechcú

Vlastníci uznávajú, že Miloš Gero mal so zriadením plynovodu a elektriny náklady. Preto sa s ním chceli dohodnúť na rozumnej cene. Ponúkali dokonca aj 8-tisíc eur. On však chcel najskôr 13,5-tisíc, neskôr zľavil na 10-tisíc eur. Viac už ale nechcel a im sa to zdá priveľa. Navyše podiel na ceste si odkúpiť nechcú, pretože by im to mohlo spôsobiť ďalšie problémy. „Podielové spoluvlastníctvo zakladá predkupné právo pre každého spoluvlastníka v prípade potenciálneho predaja. Mohlo by to v budúcnosti znamenať, že hociktorý sused by mohol v budúcnosti zablokovať predaj ktorejkoľvek nehnuteľnosti,“ zhodujú sa vlastníci.

Je podľa nich ale dobré, že sa veci začali konečne hýbať a budú čakať, na akom riešení sa so SEVAK-om dohodnú.
 

Michal Filek
Snímka autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod