Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. apríl 2019 | Jela

Z regiónu

Sily v historickom šerme si po prvýkrát zmerali aj v Žiline

Aj keď je historický šerm v súčasnosti ešte vo svojich začiatkoch, žilinské Občianske združenie Cech Terra de Selinan sa počas uplynulého víkendu rozhodlo v Žiline zorganizovať premiérový HEMA turnaj.

14.06.2018 | 09:49

Šermiari sa počas neho predstavili v niekoľkých súťažných kategóriách, svoje šermiarske kvality v nich predviedli vrátane mužov dokonca i ženy. Dlhý Meč Open, Dlhý Meč Ženy a Meč a ští­tok. Až v troch súťažných ka­tegóriách sa v sobotu 2. júna predstavilo množstvo špor­tovcov z domova i zo sveta, medzi nimi napríklad šer­miari z Česka, Maďarska či Talianska. „Pod globálnym označením HEMA rozumie­me európske historické bojo­vé umenia, ktoré vychádzajú z pôvodných manuskriptov starých majstrov z takzvanej Lichtenauerovej línie z pre­lomu 14. a 15. storočia,“ pre­zrádza počas turnaja Filip Višňovský, predseda Občian­skeho združenia Cech Terra de Selinan a hlavný organi­zátor súťaže. Latinský názov Terra de Selinan vychádza z prvej písomnej zmien­ky o území Žiliny, členovia spolku sa venujú rekonštruk­cii dobového života priamo v Žiline.

SVETOVÁ ÚROVEŇ

„Športovému prevedeniu sme sa začali venovať asi pred tromi rokmi, pretože na to, aby si človek mohol svoje techniky aj reálne otestovať, sa musí dostať k športového zápasu. Turnajovej činnosti sa však venujeme zhruba je­den rok, no v rámci Sloven­ska existuje viacero skupín, ktoré dnes v tomto športe vynikajú aj na svetovej úrov­ni,“ dopĺňa Filip Višňovský.

ŠERMIARI V PRVEJ STOVKE

Hoci je historický šerm v sú­časnosti ešte „v plienkach“, po niekoľkých účastiach na turnajoch v rámci Slovenska a Česka sa žilinské združe­nie rozhodlo, že rovnaký tur­naj po prvýkrát usporiada aj doma. „Zúčastnili sa ho šer­miari zo ženskej aj mužskej vekovej kategórie, pričom ide o vyslovene seniorské kategórie. Čo sa týka fyzic­kej kondície, môžeme skon­štatovať, že tejto činnosti sa dá venovať od približne pät­nástich či šestnástich rokov. Napríklad najstarší účastník turnaja má okolo 40 rokov, najmladší zas 15.“ Organizá­tori žilinskej súťaže by z nej radi spravili tradíciu a slo­venských či zahraničných šermiarov opäť privítali aj budúci rok.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Lukáš Kozlík

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
17 °C
14 °C
12 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod