Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 12°C

Ostatný šport

ŠKP Žilina aj na súťaži najmenších

Najmladší atléti klubu ŠKP Žili­na sa zúčastnili na pretekoch detskej atletiky, ktoré sa usku­točnili 10. mája v Žiline. Družstvá zlo­žené z troch dievčat a troch chlapcov súťažili v šiestich disciplínach.

27.05.2018 | 10:38

Okrem toho sa uskutočnila aj súťaž štafiet, ktorú bežali dvaja chlapci a dve diev­čatá. Farby klubu veľmi úspešne re­prezentovali Saška Duháčková, Emka Hudecová, Števka Michaličková, Samko Bauček, Luky Raab a Dávid Gottwald.

Ako prvé sa bežali štafe­ty 4 x 60 m – Raab, Gottwald, Hudecová a Duháčková vytvorili silnú štvoricu, ktorej nik nedokázal konkurovať a zaslúžene si vybo­jovali postup na celoslovenské finále. Potom nasledovali preteky družstiev – PTS, ktoré pozostávali z troch bežeckých disciplín, skoku do diaľky z miesta, hode medicinba­lom a hode vortexom. Súťaže sa zú­častnilo sedem družstiev. Tím ŠKP Žilina podal neskutočný výkon, keď zo šiestich disciplín vyhral štyri, ale v konečnom účtovaní skončil o je­den bod na druhom mieste. Na to ich odsunul hod vortexom, v ktorom skončili Žilinčania na 4. mieste. Tréner Roman Coma bol s predve­denými výkonmi svojich zverencov veľmi spokojný a spoločne sa už te­šia na ďalšie preteky.

Zdroj: - mk -

Foto: Archív ŠKP Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod