Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Školstvo

Smelo na cesty

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúcejšie. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti boli podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom Smelo na cesty, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Česka a zo Slovenska.

09.11.2017 | 15:17

Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek podujatia: Vítovej, Sikorovej a Čelkovej vyvrcholila 9. 10. vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Podujatie sa začalo privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z trinástich stredných škôl (Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Střední škola André Citroëna, Boskovice, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, Stredná priemyselná škola dopravná Bratislava, Stredná priemyselná škola dopravná Košice, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Dopravná akadémia Trenčín, Spojená škola Martin-Priekopa, Gymnázium Veľká okružná, Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Stredná automobilová škola Trnava, Stredná odborná škola technická, Čadca, Dopravná akadémia, Žilina). Moderátormi celej akcie boli Ján Radovan Hanko (III.AM) a Richard Kollarčík (III.BM). Za technickú stránku zodpovedal Kristián Mešina (III.AP) a študentský organizačný tím: Barbara Baloghová a Erika Gajdošíková (III.AP). Po organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie Smelo na cesty príhovormi Martina Hollého, zástupcu spoločnosti Kia Motors Slovakia, Evy Rovňanovej, riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Žilina, Jozefa Tomana, zástupcu riaditeľa Krajského policajného zboru v Žiline a Márie Vítovej, poverenej vedením Dopravnej akadémie v Žiline.

Súčasťou úvodnej časti boli dve prednášky – Sone Vinkovej, preventistky KR PZ v Žiline a Ivana Veverku z oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou Kia Motors Slovakia. Krátka prestávka a občerstvenie uvoľnili napätie súťažiacich a vytvorili vhodné prostredie k dobrým nápadom pri riešení výzvy. Moderátori trojčlenným tímom, ktoré boli zostavené náhodným výberom, predniesli tému s názvom Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách. Realizáciu prípadovej štúdie odborne sledovali konzultanti: Zuzana Mišíková, inštruktorka autoškoly, Emerencia Remetová, vyučujúca odborných predmetov dopravného zamerania.

Odborná komisia v zložení Jozef Gnap, vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Soňa Vinková, preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina, Michal Ballay, odborný asistent Katedry technických vied a informatiky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Michal Ďurana, konateľ spoločnosti EUNICA MEDIA, Emerencia Remetová, učiteľka odborných dopravných predmetov z Dopravnej akadémie, Žilina a Martin Hollý, oddelenie vzdelávania spoločnosti Kia Motors Slovakia rozhodla, že 1. miesto obsadil tím č. 4, ktorý tvorili Patrik Gama, Dopravná akadémia, Žilina; Adrian Murašák, Gymnázium Veľká okružná, Žilina a Filip Grega, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice. Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa táto zaujímavá akcia mohla uskutočniť.

Zdroj: - ms -

Foto: Archív školy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
15 °C
18 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod