Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. jún 2021 | Paulína
| 20°C

Spravodajstvo

Soroptimist klub Žilina opäť nezištne pomáhal

Náplňou občianskeho združenia, ktoré tohto roku oslávi 20. výročie vzniku, je pomoc ženám, deťom, rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálna podpora. Tento klub kladie nemalý dôraz na podporu vzdelávania detí.

01.06.2021 | 20:56

Podpora vzdelávania študentov

Medzi hlavné aktivity klubu patrí každoročná realizácia letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z mnohopočetných rodín, príprava Mikulášskych besiedok pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora, materiálna pomoc  rodinám v núdzi,  podpora Diagnostického centra Lietavská Lúčka (kde sú umiestnené dievčatá vo veku 14 – 18 rokov), podpora vzdelávania študentov bilingválneho gymnázia  v Žiline. Klub do súčasnosti zorganizoval 15 ročníkov letného tábora, kde  za túto dobu strávilo týždeň prázdnin viac ako 500 detí. Soroptimist klub Žilina pred dvomi rokmi realizoval celoročný projekt pre Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, ktorý zabezpečil pre dievčatá vzdelávanie v rôznych oblastiach – napríklad právne povedomie, príprava na rodičovstvo a  starostlivosť o domácnosť, zdravotnú výchovu, finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu. V rámci činnosti klubu sme sa opakovane zúčastnili na projektoch  bilingválneho gymnázia v Žiline, ktoré boli zamerané na vzdelávanie a environmentálne povedomie nadaných študentov. Každoročne podporuje Klub učiteľov dôchodcov pri príležitosti Dňa učiteľov. „V pandemickom období pri dištančnom vyučovaní žiakov základných a stredných škôl sme si uvedomili, aký je nerovnomerný prístup detí k vzdelávaniu. Žiaci z rodín so slabším ekonomickým zázemím mali obmedzený kontakt s učiteľmi kvôli zlému alebo žiadnemu základnému technickému vybaveniu. Rozhodli sme sa týmto deťom pomôcť a zabezpečiť im počítače, ktoré boli v organizáciách určené na vyradenie, ale plne funkčné pre účely vzdelávania žiakov,“ ozrejmili členky občianskeho združenia.

 

Potešili štyri rodiny

14. mája  Soroptimist  International klub Žilina aj  vďaka spolupráci a  pomoci Žilinskej univerzity daroval 3 notebooky a 1 počítač štyrom rodinám s deťmi zo Žiliny a Dolného Kubína. „Cieľom bolo podporiť ich vzdelávanie nielen v súčasnej náročnej dobe, ale aj do budúcnosti. Odmenou nám bolo poďakovanie a vďačnosť detí a ich rodičov či zákonných zástupcov. V tejto činnosti chceme pokračovať aj naďalej. Dištančné vyučovanie je síce už nahradené prezenčným, dnes však ešte nevieme, či sa situácia s nebezpečným vírusom nezopakuje. Máme veľkú radosť, že sme mohli pomôcť tam, kde treba. Ďakujeme rektorovi Žilinskej univerzity Jozefovi Jandačkovi za jeho pomoc pri zabezpečovaní notebookov, za ústretovosť a krásne slová o potrebe vzdelania aj za darčeky, ktoré pri tejto príležitosti deťom priniesol. Ďakujeme členkám nášho klubu za zabezpečenie počítača a IT príslušenstva. Veríme, že sme podporili správnu vec,“ dodali predstaviteľky občianskeho združenia.

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod