Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Žilinský diár

Spomienka na Andreja Melicherčíka

  • 29.4.2017 14:00  Párnica

Obec Párnica a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadajú pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského etnografa, folkloristu, profesora Andreja Melicherčíka 29. apríla 2017 o 16.30 hodine v Párnici spomienkové podujatie. Začne odhalením pamätnej tabule Andrejovi Melicherčíkovi v priestoroch obecného múzea – Izby starých materí v Párnici. V programe v sále kultúrneho domu referátom Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine sprítomní život a dielo Andreja Melicherčíka.

Predstavia sa i členovia Detského folklórneho súboru Sajdáčik a Folklórnej skupiny Párničan z Párnice. Súčasťou spomienkového podujatia budú i sprievodné programy - ukážky výroby modrotlače v dielni Mateja Rabadu a výstava dokumentov zo života a diela tohto párnického rodáka. Andrej Melicherčík z Párnice pochádzal, o Orave začal písať svoje vedecké publikácie a na Orave svoje účinkovanie aj skončil. Jeho vedecké dielo má celoslovenský význam, zapísal sa ním natrvalo do dejín slovenského národopisu. Počas vyše 25-ročnej bádateľskej práce zanechal mimoriadne rozsiahle diela v oblasti etnografie a folkloristiky.

O tom svedčia publikované práce i študijné a dokumentárne materiály, dnes uložené v jeho rozsiahlej rukopisnej pozostalosti v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podujatie je realizované v rámci cyklu Rodom a srdcom z Oravy, ktorým Oravské kultúrne stredisko dlhodobo prezentuje a propaguje kultúrno-historický potenciál a osobnosti regiónu. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod