Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. december 2019 | Hilda
| -3°C

Z regiónu

Športové kluby možno schválené dotácie nedostanú. Kto je na vine?

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na poslednom zasadnutí poskytnutie dotácie – nenávratného finančného príspevku pre desiatky športových klubov v celkovej sume 250-tisíc eur. Stalo sa tak na návrh poslaneckého klubu Srdce pre Žilinu.

27.11.2017 | 12:27

Peniaze mali byť použité z výnosu dane, ktorú mestu odvádza spoločnosť Tipsport. Hoci primátor uznesenie na druhýkrát podpísal, dnes ho kritizuje. Je tu vraj aj možnosť, že kluby peniaze nedostanú.

Už pri prerokovávaní v za­stupiteľstve vyvolal návrh búrlivú diskusiu. Primátor Igor Choma mu vyčítal, že je zle pripravený a vytvá­ra priestor pre korupciu. Mnoho klu­bov totiž kritizovalo, že neboli o ná­vrhu informované, nemali dostatok informácií a nemohli či nestihli sa zapojiť. O tom, kto peniaze nako­niec dostane, vraj rozhodoval len poslanec Martin Kapitulík. Pritom v meste už dlho funguje grantový systém, ktorý je podľa primátora transparentný a odskúšaný. Stačilo doň vraj len prideliť peniaze a bolo by to vyriešené. Martina Kapitulíka obvinil, že tému len zneužil a robil si kampaň pred voľbami do ŽSK.

Aj vedúca odboru kultúry a športu mestského úradu Ingrid Dolníková, ktorá spoločne s poslancom Petrom Fiabánem a ďalšími stála pri zrode grantového systému v roku 2004, ná­vrh kritizovala. Poslanci totiž zmeni­li všeobecne záväzné nariadenie tak, že to skomplikuje prideľovanie dotá­cií. „Grantový systém bol schválený naprieč celým politickým spektrom. Žilina zaň dostala najvyššie ocene­nie od Transparency International. Je to spravodlivý systém prerozdeľo­vania peňazí, ktorý zohľadňuje počet členov, trénerov, úspechy, olympij­ské štarty atď. K dispozícii je bodové hodnotenie, koeficienty a tabuľka, ktoré kluby rešpektujú. Vykonáva sa tam proces kontroly,“ informovala Ingrid Dolníková. Nový schválený systém však s pracovníkmi úradu nekonzultovali. Dostali vraj len už schválený materiál.

Hoci musia kluby dotáciu vy­účtovať do 21. decembra, čerpať ju zatiaľ nemôžu. Mesto ich o tom informovalo e-mailom, pretože na to vraj nemá peniaze, ktoré zatiaľ „nenatiekli“ do rozpočtu. Na Fa­cebooku o tom informoval aj Igor Choma. „Prostriedky z rozpočtu mesta na podporu športových klu­bov, v zmysle zákona o rozpočto­vých pravidlách, je možné uvoľniť len v prípade, ak do rozpočtu mes­ta prídu prostriedky, resp. príjmy, ako to navrhli títo poslanci. Do­kým sa tak nestane, mesto nemôže v žiadnom prípade začať vyplácať akékoľvek takto viazané finančné prostriedky. Tie zatiaľ k dnešnému dňu na účte veru nie sú.“

„Teda nejde o žiadnu svojvôľu, ako sa tu niekto snaží podsúvať, ale zákonný rámec, ktorý mesto musí dodržiavať a platí aj pre poslancov. Je zarážajúce, že poslanec Martin Kapitulík takýmto hrubým spôsobom zneužíva (ne)vedomosť športovcov, keďže on, ako aj jeho kolegovia predkladatelia, ako poslanci zákona znalí o tejto skutočnosti, museli vedieť. Pozor, v rámci diskusie som na rokovaniach zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov niekoľkokrát dôrazne upozornil, že rozdeľujú to, čo ešte reálne nemáme na účte mesta. A možno ani mať v schválenej výške nebudeme!“ upozornil Igor Choma.

Žiadne iné finančné prostriedky, ktoré by mohli na tento účel vyčleniť a vyplácať z nich dotáciu športovým klubom, mesto nemá. Podľa primátora by tým totiž porušilo zákon. Preto bude vyplácanie reálne vyzerať nasledovne: „V prípade, ak na účet mesta budú prichádzať finančné prostriedky, okamžite začneme oslovovať jednotlivých žiadateľov, aby prišli podpísať zmluvu o pridelení dotácie, a to v poradí, ktoré bolo zastupiteľstvom schválené. Niekomu sa ujde, niekomu sa neujde. O tom rozhodli títo poslanci.
Na základe čoho určovali poradie, vedia len oni.“

Na zverejnenú kritiku zareagovali poslanci z klubu Srdce pre Žilinu. Podľa nich primátor nechce dotáciu klubom vyplatiť. „Nechápem postoj primátora a som z toho smutný. Má riadne schválené uznesenie, ktoré podpísal, čiže s ním súhlasil. Teraz sa tvári, že peniaze športovcom nevie poslať? Od začiatku celý proces podpory športu blokuje a vymýšľa dôvody, ako sa to nedá urobiť. Neviem si tento postoj vysvetliť inak, ako snahu zamedziť rozvoju športu v Žiline. Ak má mestský úrad s čímkoľvek problém, sme pripravení našim úradníkom pomôcť, aby sme športovcom čo najskôr vyplatili riadne schválené dotácie. Športové kluby si podporu mesta zaslúžia. Šport sa opäť môže stať pevnou súčasťou kultúry v Žiline,“ povedal spoluautor návrhu Martin Kapitulík. „Primátor nemal problém obratom po podpise uznesenia vyplatiť hokejovému klubu navýšenie dotácie o 160-tisíc eur a tu pre viac ako 40 športových klubov hľadá výhovorky, ako neposlať schválené peniaze,“ tvrdí ďalší mestský poslanec Peter Durmis.

Poslanci prišli s návrhom navýšiť športové dotácie už v máji tohto roku, vtedy to primátor nepodpísal, čím návrh zablokoval. „Už vtedy sme primátora žiadali o korekciu materiálu tak, aby mu vyhovoval. Nemali sme dokonca problém, aby bol materiál mestský. Ide nám o podporu športu, nie o politické body. Primátor to však neurobil. Keby bola z jeho strany vôľa skutočne pomôcť športovcom, našla by sa schodná cesta. Teraz len hľadá polená, ktoré nám hádže pod nohy. Žiaľ, doplácajú na to športovci,“ uviedol poslanec Jozef Juriš.

Poslanci následne prišli s ďalším návrhom, ktorý zastupiteľstvo opäť schválilo. Primátor sa vtedy na schôdzi opäť vyjadroval, že s tým má problém a predmetné uznesenie nepodpíše. Nakoniec však zmenil názor a peniazom pre šport dal svojím podpisom zelenú. Teraz, keď má prísť k samotnému vyplácaniu schválených súm, však primátor opäť celý proces blokuje. „Pracujem v meste so športovcami dlhé roky a neustále sa boríme s problémami, športu zúfalo chýba podpora zo strany mesta. Aj preto sme sa rozhodli takto podporiť športové kluby. Primátor namiesto toho, aby nás a šport podporil, vymýšľa nezmyselné argumenty, ako tomu zamedziť,“ povedala poslankyňa Ľudmila Chodelková.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod