Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 16°C

Z regiónu

Starostovia z Bytčianskej kotliny riešili dostavbu kanalizácie

V októbri sa konalo stretnutie starostov Mikroregiónu Bytčianska kotlina a zástupcov SEVAK-u. Témou pracovného rokovania bolo vypracovanie technickej štúdie projektu odkanalizovania ľavobrežnej strany obcí bytčianskeho okresu. Ide o obce: Hlboké nad Váhom, Súľov – Hradná, Jablonové, Predmier, Maršová – Rašov, a mestské časti Bytče – Hliník nad Váhom, Hrabové a Pšurnovice.

18.11.2023 | 16:05

Mikroregión Bytčianska kotlina tvorí 11 obcí a 1 okresné mesto. Len niektoré z nich sú v súčasnosti odkanalizované. Hoci budovanie kanalizácie na Slovensku postupne napreduje a každý rok pribúdajú nové obce, v ktorých môžu majitelia využívať verejnú kanalizáciu, nie všetky obce bytčianskeho okresu majú tento komfort. Obyvatelia sú tak nútení nakladať s odpadovými vodami rôzne. Z tohto dôvodu, je pre zástupcov jednotlivých samospráv, odvádzanie odpadových vôd cez jednotnú kanalizáciu, prioritou medzi investičnými aktivitami mikroregiónu.

„Účelom je dokončiť odkanalizovanie spomínaných obcí v čo najkratšom čase. Žijeme v 21. storočí, kde komodity ako voda, elektrina a kanalizácia by mali byť samozrejmosťou každej domácnosti. V našom regióne nie je tomu celkom tak.  Na základe našej požiadavky, spoločnosť  SEVAK zabezpečuje spracovanie technickej štúdie odkanalaizovania ľavobrežnej strany bytčianskych obcí a niektorých častí Bytče,“ upozornil Miroslav Minárčik, primátor mesta Bytča.

Samosprávy sa dohodli na spolupráci pri vypracovaní štúdie, ktorej výsledky prinesú reálne možnosti trasovania kanalizačných potrubí pre obce, kde kanalizácia absentuje. Po spracovaní štúdie (predpoklad je prvý kvartál 2024) a jej vyhodnotení, sa bude pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne sa budú hľadať vonkajšie zdroje na implementačnú časť projektu.

Odkanalizovanie ľavobrežnej časti bytčianskeho okresu nadväzuje na projekt výstavby 65 km verejnej kanalizácie v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica a vyše 52 km verejného vodovodu v Kotešovej, Veľkom Rovnom, Kolároviciach, Petroviciach, Hvozdnici a Štiavniku, ktorý sa realizoval v rokoch 2014 – 2016. V rámci stavby bola taktiež zrekonštruovaná a intenzifikovaná čistiareň odpadových vôd v Bytči, vybudovaná spomínaná verejná kanalizácia v celkovej dĺžke 67,4 km v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica, 2 700 ks kanalizačných odbočení, 15 ČSOV. Bolo zrealizované dobudovanie verejného vodovodu o celkovej dĺžke 5,3 km, 2 000 ks vodovodných prípojok a 4 vodojemy.

Autor: - r -

Foto: Mesto Bytča

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod