Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. február 2024 | Lívia
| 1°C

Školstvo

Študenti Žilinskej univerzity svetovo úspešní v manažérstve

Od 4. do 6. júla sa zúčastnil študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) s názvom FRI Solutions svetového finále manažérskej hry Global Management Challenge v Jekaterinburgu (Rusko), ktorého sa zúčastňujú finalisti národných kôl z viac ako 30 krajín sveta.

25.07.2019 | 13:50

Ide o najväčšiu mana­žérsku súťaž na svete zameranú na simulá­ciu stratégie riadenia podni­ku. Jednotlivé tímy zložené zo študentov univerzít alebo manažérov podnikov riadia virtuálny podnik a súťažia s ďalšími tímami, resp. pod­nikmi na jednotlivých trhoch a vytvárajú tak konkurenčné prostredie. Rozhodujú o zá­kladných stratégiách svojho podniku v personálnej, vý­robnej, marketingovej a ob­chodnej oblasti.

Na otváracom ceremo­niáli si študenti FRI UNIZA (Karin Beláková, Patrik Ma­ruňák, Bruno Grinč) študij­ného programu manažment vyžrebovali žltú semifinálo­vú skupinu a ich súpermi boli tímy z Grécka, Kazachstanu, Macaa a Estónska. Semifi­nále úspešne zvládli. Bol to napínavý boj do posledného rozhodnutia. Postúpili tak do absolútneho finále spolu s tímami z Číny, Portugalska, Macaa, Ruska, Poľska, Hong-kongu a Pobrežia Slonoviny.

Očakávania o veľmi nároč­nom svetovom finále sa po­tvrdili. Po každom rozhodnutí sa dynamicky menilo poradie finalistov, až po poslednom rozhodnutí zakotvili študen­ti Fakulty riadenia a informa­tiky UNIZA na krásnom ôs­mom mieste. Nazbierali cenné skúsenosti a veríme, že budúci rok sa umiestnia ešte vyššie. Ďakujeme tímu FRI So­lutions za vynikajúcu repre­zentáciu Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenskej republiky.

Zdroj: Viliam Lendel

Foto: Pavel Kirbyatev, FRI UNIZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod