Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Školstvo

Súťaž v umeleckom prednese na počesť A. Majera

Vo štvrtok 28. marca sa v Mestskej kniž­nici v Kysuckom No­vom Meste konala za účasti členov Spolku sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto sú­ťaž v umeleckom predne­se pre deti do 10 rokov.

09.04.2019 | 15:25

Akcia sa opäť konala na počesť nášho významné­ho rodáka, kňaza Andreja Majera – básnika rodných Kysúc. V minulosti toto podujatie založili členovia Spolku sv. Vojtecha KNM, ktoré bolo organizované spolu s Mestskou knižni­cou v KNM. V súčasnosti je organizátorom Mestská knižnica KNM.Do súťaže sa tento rok zapojilo viac ako 20 detí z materských škôl v KNM a zo Základnej umeleckej školy KNM.
Porota po vypočutí všet­kých zúčastnených vy­brala víťazov jednotlivých kategórií. A tu sú mená víťazov:
Kategória deti MŠ – poézia: P. Jochmanová, M. Kachaňák, K. Slivoňová
Kategória deti MŠ – próza: J. Mazáň
Kategória deti ZŠ – poézia: K. Adamková, N. Mazaňová a K. Mrňáková
Kategória deti ZŠ – próza: Z. Priečková, D. Suchoň, T. Cesneková
Odmenení však boli všetci súťažiaci. Spolok sv. Vojtecha KNM sa zapojil len symbolicky, a to daro­vaním cien pre troch ví­ťazov. Našou snahou je pripomenúť Spolok sv. Voj­techa a propagovať jeho činnosť medzi najmlad­šou generáciou. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme môcť zúčastniť na podob­nom podujatí.

Zdroj: Magda Harceková, Spolok sv. Vojtecha KNM

Foto: Mestská knižnica KNM

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod