Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 10°C

Spravodajstvo

Technické služby nahradia externých dodávateľov, ušetrená suma nie je známa

Od začiatku tohto roka pribudli mestskej spoločnosti nové povinnosti. Zamestnanci Technických služieb mesta Žilina sa po novom starajú aj o vývoz odpadu z malých smetných nádob.

02.02.2023 | 17:13

Ďalej budú opravovať a udržovať športoviská, detské ihriská a mestský mobiliár akým sú napríklad lavičky či kvetináče. Spoločnosť bude taktiež zabezpečovať správu a údržbu fontán. Okrem toho je predstava z mesta, že by sa mohli starať aj o parkovanie po tom, čo ho mesto prevezme do svojich rúk.

VLASTNÁ RÉŽIA

„Mesto Žilina dlhodobo pracovalo na vízii postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, aby vedelo zabezpečovať efektívnu správu a údržbu verejného priestoru mesta. Jednotlivé činnosti preberajú Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) postupne s ohľadom na náročnosť daných úloh. Pracovné pozície preto obsadzujeme priebežne tak, aby bol zabezpečený dostatočný počet pracovníkov,“ priblížila problematiku Barbora Zigová, hovorkyňa žilinskej radnice.   

Povinností, ktoré by mali zabezpečovať nie je málo. Externí dodávatelia zabezpečujú pre mesto údržbu verejnej mestskej zelene – orezy, ošetrovanie, výruby, kosenie, hrabanie, výsadbu, vývoz a likvidáciu odpadu, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, dopravného značenia a zariadení či čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

ZMLUVY SÚ PLATNÉ

„Dokiaľ nepreberie činnosti spoločnosť Technické služby mesta Žilina, tak sú samozrejme platné aj rámcové zmluvy na správu a údržbu, aby ich do času prebratia malo mesto zabezpečené.“ Ušetrenú sumu mesto nepozná. „V tomto štádiu to nevieme relevantne vyčísliť. S doterajšími poskytovanými činnosťami sme spokojní,“ doplnila Zigová. Technické služby mesta Žilina majú aktuálne 13 zamestnancov s tým, že na realizáciu súčasných činností majú podľa radnice vybavenie. „Ďalšia technika sa bude dokupovať postupne podľa potrieb v rámci preberania jednotlivých činností.“

V roku 2023 sa služby rozšíria o správu, údržbu a opravy nasledovných činností – detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, fontány, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie, manipulačné práce a podobne. Následne je od roku 2024 plánované prevzatie správy a údržby mestskej zelene a od roku 2025 správa a letná i zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a ich príslušenstva.    

Odvoz komunálneho odpadu v meste prebieha na týždennej báze podľa harmonogramu zverejneného na webe mesta Žilina. Čistenie centrálnej mestskej zóny a Bulváru sa počas zimných mesiacov vykonáva ručne, a to trikrát do týždňa. Vývoz malých smetných nádob zabezpečuje od 1. januára 2023 žilinská samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Odpad z celého územia mesta odvážajú tri vozidlá na Košickú ulicu, kde sa nachádza veľkokapacitný kontajner a odtiaľ sa zváža do Dolného Hričova.

 

Autor: Alexandra Janigová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod