Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. jún 2020 | Karolína
| 14°C

Šport

TÉMA: Žilinské športové kluby si prerozdelia minimálne 250 tisíc eur

Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Žiline sa podarilo presadiť poslanecký návrh na vyhlásenie výzvy predkladať žiadostí pre mestské kluby o poskytnutie dotácií na rok 2020. Najneskôr do konca mája zverejní túto výzvu mesto Žilina, na ktorú budú môcť jednotlivé kluby reflektovať. Ako sa zrodil tento materiál sme zisťovali u žilinských poslancov zaangažovaní priamo v deji na pomyselnom boji za zeleným stolom.

23.05.2020 | 16:20

ŠPORT JE FENOMÉN

Návrh na uznesenie priniesli dva poslanecké kluby Iná Žilina a Silná Žilina, za prvý menovaný klub bola iniciátorkou poslankyňa Ľudmila Chodelková. „Systém poskytovania športových dotácii vznikol za účelom podpory činnosti žilinských športových klubov a športovcov registrovaných v Žiline tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Myslíme si, že práve na základe vzniknutej situácie je nevyhnutné, aby sa športovcom avizovanej podpory dostalo čo najskôr. Obzvlášť, keď máme informácie, že pre niektoré kluby môže byť táto koronakríza doslova likvidačná,“ vysvetlila potrebu poskytovania športových dotácii a dodala. „Okrem bezprecedentného vplyvu na zdravie i každodenný život občanov bude mať pandémia aj mimoriadne dlhodobé dôsledky na spoločnosť aj na mnoho ekonomických oblastí. Preto je nevyhnutné, aby súvisiace sociálne a zdravotné výhody športu prispievali k obnove spoločnosti nielen počas krízy, ale aj po nej.“ Ďalej ako sa píše v dôvodovej správe materiálu, o ktorom sa rokovalo minulý pondelok 11. mája Chodelková zdôraznila. „Šport môže jednotlivcov i celej spoločnosti pomôcť zmierniť negatívne dopady krízy na život a posilniť ich zdravie i imunitu. Negatívne dopady vírusu budú mať vplyv aj na ekonomiku mesta, ale zároveň si uvedomuje, že šport je fenomén, ktorý nielenže pomôže zdraviu, ale zároveň sa vďaka nemu darí ľahšie prečkať tieto ťažké časy a pripravuje nás lepšie na zvládanie podobných situácii v budúcnosti.“

PENIAZE SA VRÁTIA NASPäŤ DO MESTA

Za klub Silná Žilina bol zodpovední za vypracovanie návrhu bývalý basketbalista a dnes manažér BK Slávia Žilina Ondrej Šoška. „Napriek tomu, že v rozpočte sú schválené dotácie do športu pre rok 2020, tak mesto sa ich rozhodlo pozastaviť. Chápeme, že je koronakríza, preto sme nežiadali plnú sumu, ale aspoň 50 percent oproti pôvodnému plánu. Keby bol september a vieme, že sa športovať už nebude, tak by som aj ja súhlasil so zrušením dotácii na tento rok. Situácia sa každým dňom zlepšuje a verím, že v lete sa všetko naplno rozbehne.“ Šoška predostrel verejnosti aj zaujímavú myšlienku v duchu, že peniaze z väčšej miery budú stále pulzovať v Žiline. „Kluby využijú dotácie hlavne za nájmy mestských telocviční, takže peniaze sa nám aj tak vrátia späť do mesta. Práve šport bude mať veľký význam v týchto časoch, o pozitívnom vplyve na deti nemusíme nič vysvetľovať, rovnako sa znižuje podiel kriminalite v meste a veľa ďalších pozitív. Budeme evidovať aj veľkú potrebu ľudí sa socializovať, kde šport tiež zohráva významnú úlohu.“ Jednou z nezanedbateľných častí športových dotácii je aj podpora profesionálnych klubov a tento status má v Žiline futbal, hokej, basketbal a zrejme aj ženský volejbal. „Osobne by ma mrzelo, keby tento návrh neprešiel. Chcem sa preto poďakovať všetkým kolegom, ktorí za náš návrh hlasovali. Je mi ľúto, že veľa poslancov hlasujúcich za odpredaj hokeja nehlasovali za podporu ostatného športu. Pritom hovoríme o viac než tisícke detí v približne 75 kluboch. Avšak teší ma skutočnosť, že mesto reflektovalo na potrebu spravodlivejšieho financovania športu v Žiline. Prvýkrát v histórii mesta by sa mala schváliť podpora vrcholového športu. Doteraz prúdili financie vždy len do jedného športu, po novom by sa podpory mali dočkať aj tie ostatné. Všetko trochu spomalili koronavírus, ale cítim ochotu a prakticky sa už len doťahujú detaily,“ dodal Šoška.

DôLEŽITÝM KRITÉRIOM MLÁDEŽ

V rámci poslaneckého klubu Iná Žilina bol zodpovedný za vypracovanie Róbert Kašša. Ten sa obzrel za posledným zastupiteľstvom cez inú optiku v rámci športových dotácii. „Kolegovia, ktorí náš návrh nepodporili nám vyčítali, že chceme peniaze na šport a pýtali sa ako k tomu príde sociálna oblasť alebo kultúra? Dávam im jasnú odpoveď, a to v podobe môjho hlasovania. Na predošlom zastupiteľstve som hlasoval spolu s nimi za mimoriadny vklad 100 tisíc eur v súvislosti s prípravami na kandidatúru Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, ale aj za dotáciu 200 tisíc eur pre Diecéznu Charitu Žilina, ktorá supluje úlohu mesta v starostlivosti o ľudí bez domova. Kladiem si otázku, že či to nie je podpora kultúry a sociálnej oblasti? Uvedomujem si, že finančnú pozornosť mesta si zaslúžia aj ďalšie oblasti ako životné prostredie, ale ako dlhoročný športovec a športový činovník chcem pripomenúť, že šport nie je nielen fenomén upevňujúci fyzické i psychické zdravie, ale spája ľudí, socializuje ich, vychováva a učí k zdravému patriotizmu.“ Aktuálna kríza ponúkne aj v športovom svet efektívne prideľovať peniaze zo štátnej kasy, o to sa chce pokúsiť aj Žilina. „Viem, že peniaze na šport sa pred krízou zháňali ťažko a preto som rád, že žilinským športovcom sa pomôžeme v týchto časoch aspoň trochu nadýchnuť. Do budúcnosti verím, že nájdeme najspravodlivejší systém podpory športu, ktorý bude zohľadňovať finančnú náročnosť jednotlivých odvetví, status súťaží, početnosť členských základní a pre mňa je obzvlášť dôležitým kritériom práca s mládežou.“

DAJÚ VIAC  NEŽ 50 PERCENT?

S touto citlivou témou pre športovú Žilinu sme oslovili aj predsedu športovej komisie v Žiline Dominika Hriníka. Ako vníma tento schválený návrh? „Momentálne kluby prežívajú veľmi zlé obdobie, lebo sa nešportuje a dotácie boli pozastavené pokiaľ nebude hotová analýza dopadu korony na rozpočet. V ňom je na športové dotácie 450 tisíc eur a na zastupiteľstve sa schválilo, že sa dá iba 50 percent. Je to pomoc klubom, ale lepšie by bolo im dať plnú sumu ako 50 percent. Možno v júni budeme múdrejší a podľa vyjadrenia primátora verím, že podpora bude väčšia ako 50 percent z toho, čo je v rozpočte,“ povedal nám najmladší poslanec v žilinskom mestskom zastupiteľstve, ktorý tento návrh v hlasovaní nepodporil. Zaujímalo nás prečo sa takto rozhodol. „Tento návrh nebol odkomunikovaný pred zastupiteľstvom a išiel ako pozmeňujúci návrh k rozpočtu. Na športovej komisii sme jednohlasne schválili uznesenie, že všetky zmeny rozpočtu v kapitolách grantov a športových dotácii budú súčasťou komplexného materiálu o ekonomickom dopade pandémie na mesto Žilina,“ doplnil predseda športovej komisie a podotkol, že dôležité bude nastaviť efektívnu pomoc pre športovcov. „Pre kluby pracujúce s mládežou bude kľúč podobný ako v minulosti a dôležité bude ešte vytvoriť kľúč pre vrcholové športy. Práve prebieha analýza situácie financovania klubov od výsledkov, od ktorej budú závisieť oprávnené výdavky v samotnej výzve pre kluby, aby sme klubom dokázali čo najefektívnejšie pomôcť.“ Podľa šéfa športovej komisie v Žiline by sa mala konečne otvoriť otázka podpory vrcholového športu."Dlhodobo vnímam nespravodlivosť v rámci financovania, na ktoré poukázal aj poslanec Ondrej Šoška s tým, že do hokeja sa dávalo veľa financií. Súčasnosti je tá podpora nižšia Mesto garantuje ročne 75 tisíc hokeju a aj nefinančné plnenia, preto je tu možnosť vytvoriť pilier na podporu vrcholového športu a investovať viac do športovej infraštruktúry v školských areáloch. Som názoru, aby sa podporili športy s tradíciou, výsledkami a významom pre naše mesto. Samotné kritéria sa budú diskutovať, neskôr nastavovať a schvaľovať poslancami na mestskom zastupiteľstve. Som názoru, že šport je fenomén, ktorý sa ma podporovať vo väčšej miere aj zo štátu podľa dostupných analýz financovania športu v iných krajinách Slovensko dáva veľmi malo peňazí do športu a myslím, že to by sa malo zmeniť."

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: archív mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod