Žilinský Večerník

19. jún 2024 | Alfréd
| 27°C

Školstvo

Tridsiate narodeniny Materskej školy Zástranie

V decembri tohto roka uplynulo 30 rokov, odkedy sa po prvýkrát otvorili brány Materskej školy v Zástraní. Okrúhle výročie si materská škola pripomenula v sobotu 1. decembra 2018 v priestoroch Materskej školy Zástranie.

13.12.2018 | 14:30

Vedenie MŠ v spolupráci s kolektívom usporiadali pri tejto príležitosti slávnostnú akadémiu, ktorej súčasťou bola prezentácia o histórii materskej školy, príhovory, ako aj bohatý kultúrny program našich detí v spolupráci s deťmi SZUŠ – so sídlom v ZŠ Budatín pod vedením pani učiteľky Královičovej, ktoré boli tiež deťmi tejto materskej školy. Slová vďaky boli udelené Zriaďovateľovi mesto Žilina, bývalým a súčasným zamestnancom, ako aj tým, ktorí s materskou školou doposiaľ spolupracujú. Slávnostného podujatia sa zúčastnili za mesto Žilina: vtedajší viceprimátor Patrik Groma, predseda komisie školstva a mládeže, poslanec, t. č. primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, bývalí a súčasní poslanci mestského zastupiteľstva: Emília Talafová, Ján Pažický, Jozef Augustín a za Farnosť Zástranie: pán farár Marián Záhumenský. Ako býva zvykom každej oslavy, tak ani na tej našej nechýbala krásna torta, ktorá rozžiarila deťom oči svetielkujúcim ohňostrojom.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a priebehu celého podujatia: rodičom, rade školy, združeniu rodičov, poslancom za mestské zastupiteľstvo – E. Talafovej; J. Augustínovi, sponzorom: Nadácia Spoločne pre región, Akostav, Ryba Žilina, reštaurácia Street life, pivovar Vŕšky, Michal Milo – majiteľ Pohostinstva U Gusta, Vladimír Perko - majiteľ pohostinstva Mineza, JAPA trade, rodina Gallová, Jozef Augustín, rodina Michala Mičicu a rodina Martiníková.

Na záver by som chcela spolu s kolektívom popriať do ďalších rokov Materskej škole Zástranie, aby sme spoločne vytvárali pozitívne pro stredie, v ktorom sa budú deti dobre cítiť a rodičia tak budú môcť byť spokojní, ako aj dobrú spoluprácu so zriaďovateľom mesto Žilina a všetkými tými, ktorým na našej materskej škole záleží.

P-2071

Zdroj: Janka Slotová, riaditeľka MŠ Zástranie

Foto: Archív MŠ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod