Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Z regiónu

Účasť vo voľbách v regióne bola podobná ako pred štyrmi rokmi

V Žilinskom okrese, ktoré tvorí 53 obcí a miest, pristúpilo v sobotu k urnám viac ako 50 % oprávnených voličov, čo je približne rovnako ako počas posledných komunálnych volieb. Najvyššiu účasť mali v obci Paština Závada, kde si prišlo zvoliť svojho zástupcu až 80 % obyvateľov.

15.11.2018 | 13:34

Voliči Žilinského okresu opäť nesklamali. Uply­nulú sobotu ukázali, že im na chode ich obcí a miest záleží. Vo väčšine 53 samospráv bola účasť vyššia ako 50 %.

NAJVYŠŠIA ÚČASŤ V PAŠTINEJ ZÁVADE, NAJNIŽŠIA V PODHORÍ

Najvyššie percento voličov hlási Paština Závada. Napriek tomu, že patrí so svojím poč­tom obyvateľov (228) me­dzi najmenšie obce v okre­se, účasť vo voľbách bola ukážková. K urnám pristúpi­lo v sobotu až 149 oprávne­ných voličov, čo predstavuje 80,54 % zo všetkých zapísa­ných voličov. Jasným favo­ritom komunálnych volieb v Paštinej Závade sa stal Ján Masný (NEKA), ktorý získal podporu až 79 % voliacich obyvateľov. Naopak, najnižší záujem o voľby v Žilinskom okrese bol v Podhorí, kde svoj hlas prišlo odovzdať 30,30 % voli­čov, teda len 207 z celkových 683. Dôvodom nízkej účasti je pravdepodobne fakt, že sa o post starostu uchádzal len jeden kandidát, a to súčasný starosta obce Anton Chobot (SMER-SD).

NA ČELE SAMOSPRÁV AŽ 14 ŽIEN

Kým v niektorých obciach sa o starostovskú stolicu zaují­mal len jeden kandidát (Di­vinka, Fačkov, Hôrky, Kľače, Lutiše, Podhorie, Stránske, Veľká Čierna), v iných samosprávach bol záujem o pozíciu starostu oveľa väč­ší. Napríklad v Stráži mohli obyvatelia vyberať spomedzi štyroch kandidátov, v Belej až spomedzi piatich. Napriek tomu však pozíciu starostu obhájil súčasný starosta Belej Matúš Krajči. O post najvyššieho pred­staviteľa samosprávy sa v Ži­linskom okrese uchádzali aj ženy. Na post starostky a pri­mátorky sa po sobotňajších voľbách dostalo 14 z nich. Predstaviteľky nežnejšieho pohlavia budú najbližšie šty­ri roky viesť Brezany, Čičma­ny, Dlhé Pole, Dolnú Tižinu, Ďurčinú, Hôrky, Hričovské Podhradie, Konskú, Kras­ňany, Kunerad, Nezbudskú Lúčku, Rajecké Teplice, Turie a Višňové.

VOĽBY BEZ VÄČŠÍCH PROBLÉMOV

Priebeh tohtoročných volieb bol v Žilinskom okrese re­latívne pokojný. V spádovej obci Terchovskej doliny – vo Varíne bola účasť priemerná, a to 55,98 %. Post starostu obhájil po druhýkrát Michal Cvacho, ktorý svojich proti­kandidátov doslova prevalco­val – získal 72,22 % zo všet­kých hlasov. „Ľudia chodili vo­liť v priebehu celého dňa, pričom najviac v ranných a podvečerných hodinách. Tešilo nás, že o voľby sa za­ujímali aj mladí ľudia – pr­vovoliči, ale aj dôchodcovia vo vysokom veku. V rámci nášho okrsku sme boli s ur-nou vyslaní k siedmim imo­bilným voličom, ktorí aj napriek tomu, že nemohli osobne prísť na volebný okrsok, prejavili záujem o tohtoročné voľby. Počas celého dňa sa nevyskyt­li žiadne problémy, volebnú sobotu sme ukončili okolo polnoci po sčítaní všetkých hlasov,“ informovala o prie-behu volieb na Obecnom úra­de vo Varíne predsedníčka volebnej komisie Ľudmila Po­rubčanská.

Zdroj: - ms -

Foto: - zh -

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
17 °C
20 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod