Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Z regiónu

Uzatvoria viadukt, jeden z kľúčových vjazdov do mesta

Žilinu, významný železničný uzol, čaká o rok rekonštrukcia stanice, podchodu i niekoľkých mostov. Práve železničný most na Kysuckej ceste má byť z dôvodu modernizácie dlhodobo odstavený. Dopravcovia sa musia pripraviť už teraz, pretože to spôsobí úplnú odstávku autodopravy v tomto úseku.

09.01.2017 | 13:41

Predpoklad realizácie stavby je v rokoch 2018 – 2022. Najväčšími v železničnej stanici Žilina budú rekonštrukcie železničných mostov cez Rajčanku, nový cestný nadjazd v zastávke Žilina odbočka, železničný most cez rieku Váh v Budatíne, železničný most ponad Kysuckú cestu známy ako viadukt a most ponad predĺženú ulicu 1. mája.
Z hľadiska obmedzenia dopravy sa zdá byť najkomplikovanejší most na Kysuckej ceste, ktorý vedie ponad frekventovanú cestu. Práce na viadukte sa majú údajne realizovať dlhodobo, kvôli čomu bude potrebné zmeniť trasy miestnych autobusov. „Termín realizácie železničného mosta ponad Kysuckú ulicu bude však známy až po ukončení verejného obstarávania a po predložení časového harmonogramu budúcim zhotoviteľom. V rámci inžinierskej činnosti má generálny projektant stavby (Reming Consult, a. s.) povinnosť prerokovať s dotknutými prevádzkovateľmi hromadnej dopravy náhradné trasy dopravných prostriedkov, ktorých sa uzatvorenie komunikácie na Kysuckej ulici z dôvodu výstavby železničného mosta a príslušných stavebných objektov bude týkať,“ spresnila hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Martina Pavliková.

ZRUŠENÁ ZASTÁVKA KYSUCKÁ
S rekonštrukciou sa malo začať už tento rok, no práce sa presunuli až na rok 2018. Pre dopravcov je to strašiak už teraz. Jazdia tadiaľto prímestské linky SAD Žilina aj autobusy MHD do prímestských častí. Zastávka Kysucká by počas uzávierky mala byť zrušená. SAD Žilina bola prizvaná už na prvotné rokovania o uzávierke podjazdu.
„Naša žiadosť bola, aby sa zachoval prejazd vozidiel hromadnej dopravy aj počas výstavby. Denne nám týmto úsekom počas pracovných dní prechádza 500 spojov SAD Žilina, ktoré prepravujú cestujúcich na linkách z Kysúc, celej Terchovskej doliny, Bytče, Dlhého Poľa, Diviny, Veľkého Rovného, pričom zastávka Kysucká je z pohľadu cestujúcich veľmi využívaná,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová.
Ako ďalej informovala, obchádzkové trasy sa ešte riešia, ale budú znamenať zvýšenie prepravnej vzdialenosti, času a, samozrejme, budú mať vplyv na prevádzkové náklady. „Naším hlavným cieľom pri návrhu obchádzkových trás je, aby sa obchádzka v čo možno najmenšej miere dotkla našich cestujúcich najmä z pohľadu času a prípadne ceny cestovného.
Radi by sme ponúkli obchádzkové trasy tak, aby im vyhovovali z pohľadu možných výstupných miest v oblasti Žiliny,“ ubezpečuje hovorkyňa. A dodáva: „Plne si uvedomujeme, že táto uzávierka bude mať vplyv na celkovú dopravu v meste Žilina, a to vo všetkých smeroch. Bude uzatvorený jeden z kľúčových vjazdov/ výjazdov mesta, pričom celá doprava bude presmerovaná do ostatných, už teraz veľmi zaťažených úsekov ciest smerujúcich do/z mesta.“

ZMIEN SA OBÁVAJÚ AJ V HORNOM HRIČOVE
Rekonštrukcia sa týka aj úseku trate v obci Horný Hričov.
Pre zmeny na železničnej trati má dôjsť k zrušeniu prístupovej (automobilovej) cesty k firme Slovnaft od hlavnej cesty, čo by komplikovalo dopravu a zásobovanie prevádzkam v miestnom priemyselnom parku. Autá smerujúce od Žiliny by tak museli robiť obchádzku cez Dolný Hričov – letisko, čo by znamenalo vyššiu spotrebu paliva a stratu času. Niektorí dodávatelia sa obávajú, že tak nebudú pre objednávateľov atraktívni.
Podľa železníc by mal všetko vyriešiť cestný nadjazd. „Stavebné úpravy na pozemnej komunikácii k spoločnosti Slovnaft rieši projektová dokumentácia v podobe dvoch samostatných stavebných objektov. Objekt Dolný Hričov-Žilina, komunikácia Slovnaft, bol zrealizovaný a odovzdaný spoločnosti Slovnaft 22. 12. 2016. Objekt Dolný Hričov-Žilina, prepojenie komunikácií pre Slovnaft, uvažuje s prepojením odovzdanej časti komunikácie na novovybudovaný cestný nadjazd, t. j. bez nutnosti použitia priameho vjazdu/výjazdu na cestu I/61,“ informovala hovorkyňa.
Práce na úseku Dolný Hričov – Žilina, ktoré prechádzajú aj obcou Horný Hričov, plánuje zhotoviteľ stavby začať 1. 3. 2017 výlukou 1. traťovej koľaje. Od 20. 5. bude pokračovať výluková činnosť na 2. traťovej koľaji. Predpoklad definitívneho ukončenia výluk je naplánovaný na 14. 7. V miestach tzv. preložky trate, to znamená v úsekoch, kde dochádza k novému smerovému vedeniu nového železničného telesa budúcej trate, ktoré si nevyžadujú nároky na výluku, zhotoviteľ stavby začne práce ihneď, ako to umožnia klimatické podmienky.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod