Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. september 2019 | Ľudmila
| 14°C

Z regiónu

V knižnici pre čitateľov vytvorili oddychové zóny

Krajská knižnica v Žiline sa neustále snaží prispôsobovať požiadavkám svojich čitateľov. Preto v ostatných dňoch pristúpila k ďalším zmenám.

22.02.2018 | 08:20

Po obnove náuč­ného oddelenia sa Krajská knižnica v Žiline pustila upraviť aj priestory beletrie na prízemí. Presun nábytku sa začal v stredu 10. janu­ára a hlavné práce ukonči­li v piatok 2. februára. „Do­končovacie práce ešte stále pokračujú, ale knihy sú prí­stupné a oddelenie je nor­málne otvorené,“ informo­vala nás Anna Berthotyová, vedúca knižnično-infor­mačného oddelenia knižni­ce. Ako doplnila, oddelenie bolo pre čitateľov otvorené počas celej prestavby. Ob­medzený bol iba prístup k fondom, s ktorými sa prá­ve pracovalo.

MLÁDEŽNÍCKA LITERATÚRA? PRESŤAHOVANÁ!

„Z dotazníkového priesku­mu spokojnosti, ktorý sme realizovali v priebehu roka 2017, vyplynulo, že použí­vatelia by uvítali oddycho­vé zóny,“ povedala Anna Berthotyová. „Tiež sme chceli dopriať viac miesta na hranie deťom na úseku literatúry pre deti a mládež, a preto sme literatúru ur­čenú mládeži nad 15 rokov presunuli na prízemie, na oddelenie beletrie. Priestor prízemia sme zároveň chceli viac otvoriť a „prevzdušniť“,“ pokračovala. Najväčšou zmenou je uloženie fondov. Pôvodné štedré rozloženie políc sa trochu zhustilo, aby vzni­kol priestor pre spomína­nú mládežnícku literatúru. Pri nej bol vytvorený kútik, v ktorom budú mať zázemie mladí a v ktorom by mali byť v budúcnosti mládežnícke kluby Novalis a Hermes. Knižnica tiež rozšírila svoj výstavný priestor a zís­kala tak viac plochy naprí­klad na súčasnú výstavu Photolitera 2017. Šatňu nahradili samoob­služné šatňové skrinky a na dvoch miestach vznikli spo­mínané oddychové zóny.

ODDYCHOVÉ ZÓNY

Zmeny sa dotkli aj interne­tovej študovne. Ale ako nás informovala Anna Bertho­tyová, boli iba mierne. „Z pô­vodných 10 počítačov sme zachovali 6 staníc, nakoľko záujem o služby interneto­vej študovne v ostatnom ob­dobí výrazne poklesol.“ Prá­ve v týchto miestach vznikla oddychová zóna, kde kniž­nica s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a zriaďovateľa Žilinského sa­mosprávneho kraja nakúpila nové pohovky a konferenčné stolíky. „Veríme, že také­to zariadenie podporí v čita­teľoch chuť oddychovať pri čítaní kníh alebo časopisov či stretávať sa v priestoroch knižnice.“

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív knižnice

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
September 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pondelok    16. September 2019
16.9. 09:30 - 16:00 | Deň otvorených dverí pre pacientov so sclerosis multiplex
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
9.9. 18:00 - 5.10.2019 18:00 | Kelly - Amerika na vlastnej koži
zilinskyvecernik_monitor_prod