Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

17. august 2017 | Milica

Z regiónu

V lokalite za Vuralom sa pokračuje s búraním

V júli mesto asanovalo ďalší dom v lokalite Rudiny I, ktorá sa nachádza za Vuralom. Obyvateľom, ktorí mali záujem o výmenu bytu, boli pridelené mestské nájomné byty nachádzajúce sa v rôznych častiach mesta. Časť obyvateľov tu však naďalej býva.

07.08.2017 | 09:31

Mesto plánuje po dokončení ďalších asanácií vybudovať v tejto časti nové bytové jed­notky. Má to vraj pomôcť k rieše­niu bytovej situácie v Žiline. „Je to dlhodobý problém a vedenie mes­ta sa neustále snaží nájsť riešenia, ktorými by uspokojilo požiadavky občanov. Do 30. júna 2017 mesto Žilina evidovalo 218 žiadostí o pridelenie mestského nájomné­ho bytu,“ uvádza hovorca mesta Pavol Čorba.

V rámci celej lokality pripravuje mesto Žilina výstavbu dvoch poly­funkčných domov, ktorých pre­važná časť bude bytová. Dva poly­funkčné domy poskytnú okrem občianskej vybavenosti približne 200 bytových jednotiek. Keďže do časového harmonogramu prípra­vy a výstavby vstupuje viacero faktorov, predpokladaný termín odovzdania objektu do užívania verejnosti bude v roku 2020.

Centrum Rudiny I je dlhodobo určené na kompletnú prestavbu, ktorá je uvádzaná už v pôvodnom územnom pláne sídelného útva­ru Žilina. Pre územie je spraco­vaný a schválený ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách, je zverejnený, a teda si ho môže­te pozrieť na internetovej stránke mesta – www.zilina.sk.

Ľudia, ktorí tu stále žijú, sú nie­ktorí vlastníkmi a niektorí nájom­covia. V minulosti nebolo totiž všetkým umožnené byty odkúpiť, na čo si väčšina nárokovala. Podľa všetkého tu nebol použitý rovnaký meter. Desiatky rokov sa tak sta­rajú o mestský majetok. Dnes ich chce mesto vysťahovať a štvrť zve­ľadiť podľa vlastných projektov.

Autor: - v c -

Foto: mesto Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
28 °C
27 °C
28 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod