Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2024 | Matej
| 5°C

Spravodajstvo

V Mojšovej Lúčke sa dočkajú bohostánku

Už pri zatopení starej Mojšovej Lúčky žiadali obyvatelia tejto časti mesto o pomoc pri výstavbe kostola. Skladajú sa naň viac ako 15 rokov.

18.11.2013 | 13:05

ŽILINA-MOJŠOVA LÚČKA. Roky čakali veriaci z Mojšovej Lúčky na to, kým sa nájde vhodný pozemok, kde by mohli postaviť kostol. „Na pravidelných stretnutiach s občanmi v Mojšovej Lúčke počas môjho doterajšieho pôsobenia bola niekoľkokrát vznesená prosba o pomoc pri príprave stavby kostola. Občania už pri sťahovaní dnes zatopenej pôvodnej Mojšovej Lúčky žiadali o vyčlenenie pozemku, na ktorom by si mohli kostolík postaviť,“ uviedol Jozef Štrba, poslanec za prímestskú časť.

Hovorca mesta Pavol Čorba hovorí o nevyhovujúcej situácii v Mojšovej Lúčke: „Obyvatelia využívajú na bohoslužby dom smútku, čo však nie je vyhovujúce a už vôbec nie realizovateľné pre iné akcie, ako sú sobáše, krsty a pod. Pre tieto účely musia chodiť veriaci peši popri frekventovanej ceste do Stráňav.“

Urbanistická štúdia aj projektová dokumentácia výstavby Novej Mojšovej Lúčky uvažovali podľa slov poslanca Jozefa Štrbu so stavbou kostola na pozemku, ktorý uzatvára Rybné námestie. „Viac ako 15 rokov sa občania zbierajú na túto stavbu, no doteraz nebol vyriešený pozemok pod kostol. Po uzavretí nájomnej zmluvy medzi mestom a Vodohospodárskou výstavbou (VV) Bratislava požiadali občania prostredníctvom novozriadenej farnosti mesto o prenájom pozemku na stavbu kostola,“ dodal Jozef Štrba.

Napokon sa občania predsa len dočkajú. K nájmu získalo mesto aj farnosť súhlas vlastníka pozemku, ktorým je ešte stále VV Bratislava, za rovnakých podmienok, aké má mesto. „Mesto Žilina nás požiadalo o prenájom daného pozemku, s čím sme súhlasili, nakoľko ho nevyužívame. Podľa nájomnej zmluvy s mestom Žilina je cena nájmu 1 euro za rok za celý predmet nájmu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Diana Migaľová.


Prvý návrh neprešiel

Úmysel postaviť v Mojšovej Lúčke kostol bol ešte v lete zmarený, a to i po tom, čo vlastník poskytol pozemok za symbolické euro. Mesto predložilo návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na rokovanie mestskému zastupiteľstvu v auguste. „V rámci prvého prerokovania tohto bodu zastupiteľstvo prenájom neschválilo, keďže sa niekoľkí poslanci s týmto návrhom nestotožnili po predošlom spochybnení záujmu občanov o stavbu kostola, ktoré predniesol jeden z poslancov,“ objasňuje Jozef Štrba. Návrh chcel z rokovania stiahnuť poslanec Patrik Groma a následne vypísať referendum. Odôvodnil to tým, že ho kontaktovali občania Mojšovej Lúčky s informáciou, že niektorí si tu kostol jednoducho neprajú. Návrh potreboval podporu 19 poslancov, k tomu, aby prešiel, chýbali dvaja.

Jozef Štrba mal už v lete vedomosť, že v Mojšovej Lúčke prevláda názor, že tu kostol chcú. Po nechválení tohto návrhu poslancami Žiliny sa vyjadrili samotní občania prímestskej časti. „Podporu stavbe kostola potvrdili aj písomne v počte 364 z celkového počtu občanov 415. Na druhom rokovaní už poslanci zastupiteľstva pochopili, že občania majú vážny záujem o túto stavbu a schválili väčšinou hlasov uzavretie zmluvy,“ dodal poslanec Jozef Štrba.

Financovať výstavbu si budú veriaci sami, bez účasti mesta.

Veronika Cvinčeková
Ilustračná snímka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod