Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. december 2022 | Oto
| 4°C

Z regiónu

V Nededzi chcú spomaliť rýchlych vodičov

V Nededzi nainštalovali pri hlavnej ceste merač rýchlosti. Má upozorňovať vodičov na prekročenú rýchlosť. Starosta verí, že nové opatrenie aspoň sčasti vyrieši situáciu s rýchlymi autami v obci.

29.12.2016 | 09:00

Počet ponáhľajúcich sa vodičov totiž každým rokom narastá. Ide najmä o autá, ktoré cez obec len prechádzajú, keďže hlavná cesta cez Nededzu je jedi­nou prístupovou komunikáciou do susednej dediny. „V našej obci riešime už dlhodobo problém hlavnej cesty z Kotrčinej Lúčky do Nededze. Vieme, že Kotrčiná Lúčka sa rozširuje, zvyšuje sa po­čet obyvateľov, a teda aj prejazd motorových vozidiel, či už ná­kladných alebo osobných. Zvýše­nú hustotu premávky pociťujeme čoraz viac,“ hovorí starosta obce Peter Vajda.

V obci platí štandardná „päťde­siatka“, avšak len máloktorý vodič, ktorý je rozbehnutý od Kotrčinej Lúčky, zníži rýchlosť na predpí­sanú. „Samozrejme, sú aj vodiči, ktorí rýchlosť striktne dodržujú. Ale naši občania, ktorí bývajú pri hlavnej ceste, majú problém bez­pečne po ulici prejsť, preto sme hľadali nejaké východiská. Na za­čiatku obce sme umiestnili merač rýchlosti, ktorý svetelnou signa­lizáciou upozorňuje vodičov na prekročenie rýchlosti nad 50 km/h s nápisom „Spomaľ“. Dúfame, že aspoň časť vodičov si uvedomí, že treba stiahnuť nohu z plynového pedála a budú dávať pozor na to, aby nedošlo k nejakej dopravnej nehode,“ predpokladá starosta obce.

Ak merač nepomôže, obec plá­nuje pristúpiť aj k iným opatre­niam. „Máme pripravené aj ďal­šie kroky, a to dva priechody pre chodcov, ktoré by boli osvetle­né, so zníženou rýchlosťou, resp. s dopravnými značkami Priechod pre chodcov. Uvidíme, ako sa nám toto osvedčí a či následne pristú­pime aj k tomuto ďalšiemu kroku,“ dodáva Peter Vajda.

V obci v tomto roku pribudla aj nová krytá tribúna na futbalovom ihrisku so 156 miestami na sede­nie. V novom roku sa obec plánu­je prioritne zamerať na rozšírenie miestnej materskej školy, ktoré sa bude realizovať prístavbou k sú­časnej budove predškolského za­riadenia.

Foto: Archív obce

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod