Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 12°C

Divadelná

V novej inscenácii sa študenti vzoprú svojmu učiteľovi

Mestské divadlo Žilina rozšírilo svoj repertoár o hru, ktorej predlohou bola úspešná filmová snímka slovinských autorov Nejca Gazvodu, Roka Bičeka a Janeza Lapajne. Hru Triedny nepriateľ uviedlo žilinské divadlo v réžii Júlie Rázusovej.

11.04.2017 | 11:52

Aké je to, ak sa mladosť, ktorej je vlastná bez­starostnosť, vášnivosť, slobodomyseľnosť, rovnako ako neistota, zraniteľnosť a krehkosť, stretne s tvrdou autoritou? Pevným kó­dexom zásad, ktorý je vo svojej pravdivosti neúprosný? Študenti maturitného ročníka musia ne­čakane čeliť takejto vážnej výzve v osobe nového triedneho učiteľa a v situácii, keď musí nájsť kaž­dý za seba odpoveď na tragickú udalosť.

KONFLIKT
Divadelná adaptácia úspešného slovinského filmu Triedny ne­priateľ (Razrednisovražnik, 2013) hovorí o vzbure študentov matu­ritného ročníka proti svojmu no­vému triednemu profesorovi. Jeho vyššie nároky na študijné výsled­ky i disciplínu ostro kontrastujú s benevolentným prístupom školy, na ktorý bola trieda pred jeho prí­chodom zvyknutá. Ich konflikt sa vystupňuje, keď jedna študentka za nevyjasnených okolností spá­cha samovraždu. „Aktuálna spoločenská situácia a posadnutosť ľudí hľadaním vin­níka a konšpiráciami, definovanie nacizmu či názorová manipulácia sú nepríjemne prítomné v jedno­duchom príbehu vzopretia sa trie­dy proti svojmu učiteľovi, ktoré­ho označia za nacistu,“ v skratke charakterizovala príbeh režisérka Júlia Rázusová. Prijímanie jedno­duchých riešení v konfliktných situáciách v sebe ukrýva neistú a zradnú pôdu pre to, čo sa z nej následne zrodí, akú budúcnosť ta­káto „jednoduchosť“ prinesie. Režisérka ďalej dodala: „Hra vedie jednoznačne k diskusii. Neobracia sa na človeka zvonku s naliehavou témou histórie a ani brutalitou zo súčasnosti. Útočí na jeho vnútorné presvedčenia a in­štinkty človeka. To, ako vzájomne do seba nevidíme, netušíme, čo sa v ktorom z nás odohráva. Na ba­rikády sa stavajú ľudia, ktorí nie sú vo svojom vnútri a vo vzťahoch spokojní.“

VLASTNÉ DOMNIENKY
Triedny nepriateľ ukazuje na relatívne uzavretom prostredí školskej triedy nebezpečenstvo, v súčasnosti zreteľné v celospo­ločenskom meradle, ktoré vzniká pri hľadaní jednoduchých a jed­noznačných čiernobielych rieše­ní, keď emócie prekryjú kritický úsudok a namiesto objektív­nych faktov nás zaujíma len po­tvrdenie vlastných domnienok a presvedčenia. Text v preklade Miram Kičiňo­vej a v adaptácii Michaely Zaku­ťanskej je upravený na slovenský „rozmer“ a naplno zasiahne svo­jím odkazom. Jasne naznačuje nutnosť klásť dôraz na príčiny a nie následok. Na okamihy v ľud­skom živote, keď sa utvára alebo ustaľuje osobný životný názor, filozofia. Spravidla to býva obdo­bie dospievania. „Táto hra má am­bíciu, že osloví svojím obsahom hlavne mladých ľudí. Samozrejme, nielen ich,“ prezradila Dagmar Košťanová z Mestského divadla Žilina. Podľa slov Júlie Rázusovej vy­chádza jej režijný koncept zo slova post truth (post pravdivý). „Vtedy pre nás prestanú byť zaujímavé ob­jektívne skutočnosti a zaujíma nás len naše presvedčenie, naplnenie našich domnienok o veci a emócie valcujú úsudok. Na druhej strane ide o posúdenie miesta empatie, zvládania tlaku a nárokov, odhaľu­je ľudí v krehkosti a čiernobielosti, v ktorej sa mladý človek na prelo­me dospelosti nachádza, radikálne a nekompromisné obdobie, ktoré nás hrotí a formuje.“ Najbližšie si môžete hru pozrieť už 25. apríla.

Foto: archív MDŽ/Ján Dobrík

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod