Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. február 2020 | Radomír
| -2°C

Zdravie a životný štýl

V ŽILPE pripravujú novinky na rok 2018

V júni v roku 2017 to už bolo 15 rokov od začatia činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s. r. o., ktoré pôsobí v budove polikliniky na Vlčincoch.

03.01.2018 | 13:42

Pri vzniku neštátneho zariadenia bol i prísľub mestu a najmä pacientom, že spoločnosť bude neustále zlepšovať podmienky pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Za obdobie od júna 2002 do roku 2017 sme v priestoroch polikliniky preinvestovali už viac ako 5 miliónov eur nielen na novú zdravotnícku techniku, ale i na rôzne rekonštrukčné práce, stavebné úpravy a pod. V budove polikliniky vznikli nové odborné ambulancie, pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti, viac známe ako „jednodňová chirurgia“ s celkovo 6 operačnými sálami, vznikli nové priestory pre lekáreň, výdajňu zdravotníckych pomôcok, optiky a úplne nové pracovisko 1. žilinského očného centra (VIKOM).

Posledným prírastkom bolo vybudovanie pracoviska pre magnetickú rezonanciu, ktoré sa presťahovalo zo suterénnych priestorov do novej prístavby polikliniky.

Tím zdravotníckych, ale i nezdravotníckych pracovníkov neštátneho zariadenia dnes tvorí viac ako 120 zamestnancov spoločností v skupine ŽILPO a ďalších viac ako 40 zdravotníckych pracovníkov iných súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Denne prejde bránou polikliniky viac ako 1200 pacientov – klientov, ktorí využívajú zdravotnícku starostlivosť poskytovanú odborníkmi polikliniky.

Spádom s viac ako 40 000 obyvateľmi sa radí poliklinika ŽILPO medzi najväčšie zariadenia tohto druhu na Slovensku a spektrom poskytovanej zdravotnej starostlivosti určite patrí k špičkovým poliklinickým pracoviskám.

Pracoviská JZS (jednodňovej zdravotnej starostlivosti) patria medzi priekopnícke pracoviská v tejto oblasti nielen v Slovenskej republike. Operácie kŕčových žíl laserom, mikrochirurgické operácie ruky, operácie strabizmu u detí, operácie inkontinencie u žien a množstvo iných zákrokov sú dnes štandardnou ponukou našich odborníkov.

Očné centrum pod vedením MUDr. Márie Molnárovej sa stalo špičkovým pracoviskom v refrakčnej chirurgii a v počte operácií sivého zákalu už dobehlo a často i predbehlo pracoviská vo fakultných nemocniciach.

V roku 2017 odoperovali odborníci tohto pracoviska viac ako 1300 pacientov so sivým zákalom. Rozvoj klinických pracovísk však nevyhnutne potrebuje i to, čo je často trochu v úzadí, a to sú pracoviská laboratórií, oddelenie RTG a magnetickej rezonancie, rehabilitácie a fyzioterapie, ktoré sú spojené s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom zariadení.

Komplexnosť poliklinického zariadenia by bola nemysliteľná bez pracoviska lekárne a jej odborných zamestnancov, pracoviska výdajne zdravotníckych pomôcok a optiky, ktoré sú zamerané na zdravotné indikácie.

Inovácie sú často hnacím motorom pre zdravotníckych pracovníkov a veľmi často sú i dominantným motivačným faktorom v ich náročnej službe chorým spoluobčanom.

I v roku 2018 bude vedenie spoločnosti podporovať investície do inovatívnych postupov a technológií pre prospech liečebného procesu našich pacientov.

V januári bude vynovené pracovisko ORL ambulancie (očno-nosovo-krčnej) poskytovať širšiu škálu diagnostických postupov i vďaka novej audiologickej komore, operačnému mikroskopu a digitálnej technike. V 1. žilinskom očnom centre pribudne nová samostatná operačná sála pre excimerové operácie a nová ambulancia pre preventívnu i klinickú diagnostiku, vybavená novým komputerovým tomografom.

Novinkou budú i genetické vyšetrenia , ktoré v spolupráci so spoločnosťou Kailos Genetics (USA) neinvazívnou metódou umožňujú vyšetrením genetického materiálu jedinca upozorniť na možné riziká viacerých vrodených a civilizačných ochorení.

V oblasti rehabilitácie po akútnych a chronických cievnych príhodách, niektorých ochoreniach periférneho nervového systému, degeneratívnych ochoreniach, ale i športovej medicíny a oblasti wellness uvedieme už v prvom štvrťroku 2018 do prevádzky pracovisko s hyperbarickou komorou a oxygenoterapiou.

Všetkým našim pracovníkom, ale i spolupracovníkom v poliklinike ŽILPO chceme poďakovať za skvelú prácu v roku 2017 a našim spoluobčanom do roku 2018 chceme prisľúbiť v rámci našich možností vykonať všetko pre udržanie a neustále zlepšovanie starostlivosti o ich zdravie.

Zdroj: MUDr. Štefan Zelník, PhD., riaditeľ

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod