Žilinský Večerník

19. júl 2024 | Dušana
| 24°C

Hokej

Vlkov môžu pred smrťou zachrániť mestskí poslanci

Seniorský hokej v Žiline stojí pred veľkým míľnikom. Jeho pokračovanie v najvyššej súťaži majú v rukách poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

22.06.2018 | 13:13

Ak by sa hokejisti MsHK Žilina v novej sezóne neobjavili medzi elitou, hrozí, že sa tam na dlhé roky neobjavia vôbec a pod Dubňom ostane iba hokejová mládež.

O problémoch a situácii v žilinskom hokeji sa toho v posledných týždňoch napísalo a povedalo už veľa. Keďže sme chceli vedieť, aká je skutočná situácia, porozprávali sme sa s novým predsedom pred­stavenstva MsHK Žilina, a. s., Petrom Durmisom, ktorý od 1. júna vedie hokejový klub.

Čo všetko sa od vášho nástupu do funkcie a prevzatia kompeten­cií v klube udialo?
Sme vo funkciách približne dva týždne. Chceli sme čo najskôr zistiť, v akom stave sa klub reálne nachá­dza. Urobili sme si finančný audit, v ktorom sme zosumarizovali pohľa­dávky a záväzky klubu a pozreli sme sa na jednotlivé hráčske zmluvy. Zistili sme, ktoré pohľadávky voči hráčom budú musieť byť vyplate­né a ktoré sú sporné. Pri tých, ak nedôjde k dohode, budú prebiehať súdne procesy. Okrem toho nám chodia každý deň od hráčov výzvy na urovnanie sporov. Realita, čo sa týka dlhov voči bývalým hráčom, nie je taká katastrofálna, ako sa v niektorých médiách prezentovalo. Patríme medzi kluby, ktoré majú voči hráčom jedny z najmenších záväzkov. Tým, že sme mestská akciovka, však hráči vidia možnosť ľahšieho domáhania sa svojich peňazí.

Čoho sa týkajú ostatné pohľa­dávky mimo tých hráčskych?
Sú to pohľadávky za hokejový vý­stroj, za dopravné služby, jednodu­cho za prevádzku A-tímu.

Veľa ľudí sa pýta, či je reálne, že žilinskí Vlci budú v ďalšej sezóne v Tipsport lige. Ako to vidíte vy?
Na prihlásenie do súťaže potrebuje­me splniť niekoľko kritérií. Musíme mať hráčov a proklamovať finančné vysporiadanie s bývalými hráč­mi. Na základe toho potom môžeme získať licenciu pre ďalší ročník. Problém je však v tom, že prevádzka zimného štadióna v Žiline by mala od 1. júla prejsť pod mestskú správ­covskú spoločnosť ŽILBYT. Tým sa mení mechanizmus dotovania A-mužstva. Momentálne však nie je celkom jasné, ako sa do budúcna bude financovať A-mužstvo. O tom by malo rozhodnúť najbližšie zasad­nutie zastupiteľstva.

Reálne teda hrozí, že A-tím ne­bude mať príjmy z reklamy na mantineloch, ľade a z prenájmu zimného štadióna, pretože tie poputujú priamo do mesta, je to tak?
Áno. Mesto doteraz dotovalo A-muž­stvo priamo dotáciou z mestského rozpočtu a nepriamo tým, že A-muž­stvo využívalo na svoju činnosť výnosy z komerčného prenájmu ľadovej plochy, športových a kultúr­nych podujatí, prenájmu priestorov a parkoviska. Pri prechode pod ŽILBYT by táto časť výnosov odpad­la. Systém, pri ktorom ŽILBYT bude mať pod sebou správu zimného štadióna i výnosy z jeho prenájmu, považujem za prehľadnejší, ale mesto musí povedať, ako a či vôbec chce tieto príjmy vo svojej vlastnej akciovej spoločnosti nahradiť. Od toho sa bude odvíjať ďalší postup a osud ľadového hokeja.

Koľko minimálne potrebuje žilin­ský klub na to, aby mohol jeho tím účinkovať v Tipsport lige?
Minimálne náklady sú niekde na úrovni 650-tisíc eur ročne. Niečo dostane klub od marketingových partnerov súťaže a sponzorov, ale celú sumu nedokáže vykryť. Dotá­cia, resp. jej výška od mesta na ďal­šie obdobie teda rozhodne aj o tom, či vôbec a aká hokejová súťaž sa pod Dubňom vlastne bude hrať.

Prihlásenie do súťaže obstara­lo ešte bývalé predstavenstvo klubu. Keďže na splnenie licenč­ných podmienok je čas iba do konca júna, ste časovo veľmi na hrane. Čo sa stane, ak nesplníte podmienky?
Pravdepodobne by to znamenalo koniec mužského hokeja v Žiline, v lepšom prípade hrať 2. ligu a na­podobniť tak scenár, ktorý sa minu­lú sezónu odohral v Martine. Treba ale povedať, že by to tiež zasiahlo aj mládežnícky hokej, pre­tože hrozí odchod talentovaných hokejistov do iných klubov.

Povedzme, že tento kritický sce­nár nenastane. Aká je vízia tímu v ďalšej sezóne?
Pôvodne sa vstupom dvoch ma­ďarských tímov mala súťaž na dve sezóny uzavrieť a nik z nej nemal vypadávať. To sa ale zmenilo a v na­sledujúcej sezóne bude posledný slovenský účastník v tabuľke po základnej časti hrať baráž o udr­žanie sa s víťazom 1. ligy. Naším cieľom v súťaži, ak ju budeme hrať, je, aby sme za oveľa menej peňazí z rozpočtu mesta klub za­stabilizovali a dali šancu žilinským odchovancom a mladým perspek­tívnym hráčom. Nechceme káder stavať na žiadnych legionároch. Naša predstava je hrať tak, aby sme sa vyhli baráži.

Trénerom tímu bude Pavol Paukovček. Kto bude jeho asis­tentom a koho budú viesť?
Trénerovi bude robiť asistenta nie­kto z domáceho prostredia, v ro­kovaní sme s viacerými trénermi. V kádri ostali žilinskí odchovanci Mikoláš, Mendrej, Rogoň, Ondruš, Váňa, Dolinajec a s nimi skúsený Húževka. K nim chceme vytiahnuť perspektívnych mladíkov Dlugoša, Prášila, vrátiť by sa mal Dominik Rehák. Okrem nich sú v príprave aj obrancovia Bagin, Lukáš a Juraj Ďurkechovci, Jankovič, Matejka, Nitriansky a Adam Themár a útoč­níci Briestenský, Kluka a Síkela. Sme radi, že sa vôbec začala letná príprava a chlapci poctivo trénujú.

Koľko máte v pláne prípravných duelov pred novou sezónou a s ktorými tímami?
Od 2. augusta do 4. septembra by sme mali odohrať osem prípravných stretnutí so slovenskými a maďar­skými tímami a jedným poľským.

Veľa sa hovorilo v minulosti aj teraz o predaji klubu. Aká je situácia momentálne?
V súčasnosti nič také neprichádza do úvahy. Najskôr sa musia jasne nastaviť podmienky jeho fungova­nia, vyčistiť stôl a až následne môže mesto uvažovať, či a za akých pod­mienok ponúkne klub na predaj. Ak však nebude hrať najvyššiu súťaž, bude ho nemožné predať.

Ste lekár i mestský poslanec, ako stíhate popritom riadiť klub?
Robím to na úkor vlastnej práce a voľného času a zadarmo. Celou mojou snahou je záchrana žilin­ského hokeja a následne nastave­nie transparentného fungovania. Rád by som zmenil stanovy klubu a doplnil kvalitných zamestnancov. Momentálne má klub jediného zamestnanca. Treba tiež obnoviť dôveru voči MsHK, zvýšiť divácku návštevnosť. To všetko je možné len vtedy, ak poslanci na najbližšom mestskom zastupiteľstve budú hla­sovať za zachovanie hokeja v Žiline.

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod