Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2018 | Matej

Z regiónu

Vymenia sa „črevá“ žilinskej plavárne

Pre rekonštrukciu technologickej časti plavárne a vnútorného bazéna sa už koncom augusta kúpalisko vypustí.

06.07.2017 | 15:25

Na pláne je dlhšie avizovaná rekonštrukcia mestskej krytej pla­várne. Ide predovšetkým o výmenu technológie, rekonštrukciu dámskych i pánskych spŕch a toaliet a predĺže­nie vnútorného bazéna, ktorý vďaka opravám bude spĺňať normy Sveto­vej plaveckej federácie. Vďaka tomu sa v Žiline budú môcť organizovať preteky väčšieho významu. Ďalšou plánovanou úpravou vnútorného ba­zéna je škárovanie dna, pretože šká­rovacia hmota je už znehodnotená. Vymenia sa aj odrazové mostíky za nové, modernejšie. „Čo je najzávaž­nejšie, čaká nás výmena technológie čistenia a ohrievania vody a všetké­ho, čo s tým súvisí. Ideme vymeniť „črevá“ žilinskej plavárne. Snažili sme sa nastaviť podmienky súťaže tak, aby čas zatvorenia plavárne pre verejnosť bol čo najkratší, no musíme úplne odstaviť vonkajšie aj vnútorné bazény, pretože filtrácia sa vykoná­va v technologickej časti plavárne vo vnútri,“ vysvetľuje primátor mesta Igor Choma.

Vonkajšie bazény sa tak vypus­tia a kúpalisko sa uzavrie 28. au­gusta. Mesto bude ešte diskutovať s dodávateľom stavby o odložení tohto termínu na 3. septembra, aby boli bazény k dispozícii verej­nosti počas celých prázdnin.

Vnútorný bazén a plaváreň sa uzavrú 25. septembra. Ukonče­nie prác je naplánované na pre­lom októbra a novembra. „Ten čas chceme skrátiť na minimum, pre­tože záujem o plávanie je v Žili­ne extrémny a ja stále tvrdím, že jedna plaváreň pre takéto mesto nestačí. Mali by sme budovať už druhú,“ naznačil primátor.

Obstarávanie sa malo začať už tento týždeň. Odhadovaný roz­počet rekonštrukcie je 120-tisíc eur na bazén a 190-tisíc na sprchy a sociálne zariadenia.

Budúci rok chce ísť mesto aj do rekonštrukcie externej časti. Rad­nica zatiaľ komunikuje s odbor­nou verejnosťou, či vonkajší ba­zén úplne vyhodiť a postaviť nový, pretože starý má prasknutý betón. „Každý rok to lepíme, no voda uniká a sú tam stále nejaké straty. Budeme zvažovať technické rie­šenia. Druhý bazén pri tobogane je z pohľadu betóna a základovej časti v poriadku,“ dodal Igor Cho­ma. Likvidovať sa majú aj súčas­né prezliekarne, sprchy a toalety. „Už sme tu pridávali kontajner s toaletami, pretože tie súčasné nestačia a nespĺňajú parametre, ktoré by mali. Urobíme poriadky aj v nájomných zmluvách, a to tak, aby sme na konci budúceho roku, respektíve do sezóny 2019, išli do úplne nového šatu plavárne,“ uza­tvára primátor Žiliny.

V priebehu minulého a tohto roka bojovalo mesto so súkrom­nými vlastníkmi o pozemky a ma­jetkové záležitosti plavárne. Podľa Igora Chomu sa mesto bude ďalej snažiť vyrovnať ich a všetky vrátiť do majetku mesta.

Autor: Veronika Cvinčeková

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
-2 °C
-7 °C
-13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod