Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. január 2021 | Bohuš
| -5°C

Rozhovory

Výnimočné spojenie pohybu a zážitku, o tom je jazda na kolobežke

Viete o tom, že kolobežky už dávno nie sú len pre deti? Na Vodnom diele v Žiline si od tohto leta môžete zajazdiť na kolobežke a vychutnať si tak staronovú zábavku v krásnom prostredí. Odrážanie je jednoduché a zvládnu ho deti aj dospelí.

06.07.2018 | 10:00

U našich západných susedov, v Česku, prepadlo kolobež­kovému šialenstvu už množstvo ľudí. Kolobežka sa stala verným spoločníkom na ceste do práce, presúva­ní sa po meste alebo len ako voľnočasová aktivita. Okrem toho, že vďaka tomuto ši­kovnému dopravnému pro­striedku obídete ranné ko­lóny na cestách, posilníte si celé telo a podporíte zdravý životný štýl. Možno ste ani netušili, že pri jazde na ko­lobežke sa efektívne spaľujú nadbytočné kilogramy. Patrí totiž k športom, pri ktorých sa komplexne zaťažuje celé telo, a to veľmi prirodzeným spôsobom. Navyše je to zá­bava a pobyt na čerstvom vzduchu prospieva každé­mu. O kolobežkovaní a všet­kom, čo s tým súvisí, sme sa v rozhovore pre Žilinský ve­černík rozprávali s Adamom Čvirikom, ktorý spoločne so sestrami založil projekt KOLObežkár.

Ako vznikol projekt KOLObežkár?
Keďže bývam kúsok od Vod­ného diela v Žiline, so sestra­mi sme premýšľali, aká ďalšia voľnočasová aktivita by sa tu dala v lete robiť. Vodné dielo je za posledné roky centrom športu v Žiline, tak sme sa rozhodli, že ponúkneme ľu­ďom aj ďalšiu možnosť, ako by tam mohli stráviť príjem­ný čas. A kolobežky spome­dzi našich nápadov vyhrali.

Je kolobežka vhodná pre každého?
S kolobežkou sa na Sloven­sku spája viacero predsudkov. Najčastejšie sa stretávame s tým, že je chápaná len ako detská hračka určená vý­hradne pre ne. Deťom po­slúži pár rokov a potom ju vymenia za bicykel. Rodi­čia tínedžerov sa tiež obá­vajú, že sa ich deti „polámu“ na skejtborde alebo BMX bi­cykli, tak im radšej zadová­žia kolobežku. V skutočnosti je však kolobežka naozaj pre každého, bez ohľadu na vek. Spodná ani vrchná hranica veku pri kolobežkách neexis­tuje. Pokiaľ dieťa dočiahne na riadidlá a je pohybovo zdat­né, zvládne to. Podmienkou je však správne zvládnutie techniky odrazu a dobrá fy­zická kondícia.

Aké zdravotné bene­fity prináša jazda na kolobežke?
Predovšetkým nezaťažuje chrbticu, pretože v ideálnom prípade by mal mať človek pri jazde vystretý chrbát. Taktiež to nezaťažuje kolená, ako na­príklad pri nesprávnej jazde na bicykli. Pokiaľ človek zvlá­da techniku odrazu, zapá­ja komplet celé nohy, zadok, brucho a taktiež posilňuje klenbu na nohe. Je to kondič­né cvičenie, no záťaž si volí­me sami.

Čo motivuje ľudí, aby dali prednosť kolobežke naprí­klad pred bicyklom?
V Česku sú kolobežky veľkým hitom. Vyberajú si ich ľudia, ktorí si napríklad už netrúfnu na korčule alebo sa im bicyk­el zdá byť veľký a ťažký. Vtedy je kolobežka ideálnou stred­nou cestou. Veľa ľudí používa kolobežku ako dopravný pro­striedok z práce a do práce, našich západných susedov, v Česku, prepadlo kolobež­kovému šialenstvu už množstvo ľudí. Kolobežka sa stala verným spoločníkom na ceste do práce, presúva­ní sa po meste alebo len ako voľnočasová aktivita. Okrem toho, že vďaka tomuto ši­kovnému dopravnému pro­striedku obídete ranné ko­lóny na cestách, posilníte si celé telo a podporíte zdravý životný štýl. Možno ste ani netušili, že pri jazde na ko­lobežke sa efektívne spaľujú nadbytočné kilogramy. Patrí totiž k športom, pri ktorých sa komplexne zaťažuje celé telo, a to veľmi prirodzeným spôsobom. Navyše je to zá­bava a pobyt na čerstvom vzduchu prospieva každé­mu. O kolobežkovaní a všet­kom, čo s tým súvisí, sme sa v rozhovore pre Žilinský ve­černík rozprávali s Adamom Čvirikom, ktorý spoločne so sestrami založil projekt KOLObežkár.

Ako vznikol projekt KOLObežkár?
Keďže bývam kúsok od Vod­ného diela v Žiline, so sestra­mi sme premýšľali, aká ďalšia voľnočasová aktivita by sa tu dala v lete robiť. Vodné dielo je za posledné roky centrom športu v Žiline, tak sme sa rozhodli, že ponúkneme ľu­ďom aj ďalšiu možnosť, ako by tam mohli stráviť príjem­ný čas. A kolobežky spome­dzi našich nápadov vyhrali.

Je kolobežka vhodná pre každého?
S kolobežkou sa na Sloven­sku spája viacero predsudkov. Najčastejšie sa stretávame s tým, že je chápaná len ako detská hračka určená vý­hradne pre ne. Deťom po­slúži pár rokov a potom ju vymenia za bicykel. Rodi­čia tínedžerov sa tiež obá­vajú, že sa ich deti „polámu“ na skejtborde alebo BMX bi­cykli, tak im radšej zadová­žia kolobežku. V skutočnosti je však kolobežka naozaj pre každého, bez ohľadu na vek. Spodná ani vrchná hranica veku pri kolobežkách neexis­tuje. Pokiaľ dieťa dočiahne na riadidlá a je pohybovo zdat­né, zvládne to. Podmienkou je však správne zvládnutie techniky odrazu a dobrá fy­zická kondícia.

Aké zdravotné bene­fity prináša jazda na kolobežke?
Predovšetkým nezaťažuje chrbticu, pretože v ideálnom prípade by mal mať človek pri jazde vystretý chrbát. Taktiež to nezaťažuje kolená, ako na­príklad pri nesprávnej jazde na bicykli. Pokiaľ človek zvlá­da techniku odrazu, zapá­ja komplet celé nohy, zadok, brucho a taktiež posilňuje klenbu na nohe. Je to kondič­né cvičenie, no záťaž si volí­me sami.

Čo motivuje ľudí, aby dali prednosť kolobežke naprí­klad pred bicyklom?
V Česku sú kolobežky veľkým hitom. Vyberajú si ich ľudia, ktorí si napríklad už netrúfnu na korčule alebo sa im bicyk­el zdá byť veľký a ťažký. Vtedy je kolobežka ideálnou stred­nou cestou. Veľa ľudí používa kolobežku ako dopravný pro­striedok z práce a do práce,

Existuje viacero techník odrazu?
Pri odrážaní by sa mali nohy striedať, aby sa na dlhšej trase neunavila iba jedna noha. Opäť je viace­ro techník. Niektorí sa od­razia jednou nohou, chvíľu postoja a odrazia sa dru­hou nohou. Niektorí strie­dajú nohy častejšie alebo preskakujú pri rozbiehaní z jednej na druhú. Pokroči­lí môžu aj experimentovať a skúšať techniku vylepšiť, napríklad posúvaním ťažis­ka a odrážaním.

Koľko kilometrov dokáže­me prejsť na kolobežke?
Kolobežky sú určené na dlhé trate, v pohode na nej prej­dete aj 20 kilometrov. Je to zábava aj pre dospelých, prí­jemná alternatíva k bicyklu a k športovaniu.

Aká je nosnosť kolobežiek?
Kolobežky, ktoré máme my, sú testované do 190 kilogra­mov priamej váhy.

Dá sa kolobežka prispôso­biť podľa individuálnych potrieb?
Kolobežka je variabilná, záleží od výbavy, podob­ne ako pri bicykli. Vieme tam dať blatníky či zvonček a tiež sa dá upraviť dopln­kami, aby bola originálna pre každého jedného. Dá sa meniť aj výška nášľapu, čiže to, ako vysoko je od zeme. Takisto sklon riadi­diel, systém bŕzd aj predná vidlica (odpružená/ne­odpružená). Dokonca sa dá na kolobežku pripnúť aj detská sedačka.

Dá sa na kolobežke jazdiť za každého počasia?
Áno. Na kĺzavom povrchu by však mali byť začiatočníci, ktorí ešte úplne neovládajú techniku, opatrní.

Kde si môžeme vyskúšať jazdu na kolobežke?
Kolobežku si môžete poži­čať na Vodnom diele v Žiline každý deň od 16. h, počas ví­kendu celý deň, ale aj mimo otváracích hodín. Kolobežka sa dá požičať na hodinu, dve alebo aj na celý deň. Každé­mu, kto si kolobežku poži­čia, dáme krátku inštruktáž a ponúkneme bezpečnostnú prilbu. Každý ide na vlast­nú zodpovednosť. Ponúka­me niekoľko druhov kolo­bežiek, najväčší model má 26-palcové koleso vpredu a 22-palcové vzadu, potom obe kolesá 22-palcové ale­bo detské 20-palcové predné a 18-palcové zadné koleso. Vodné dielo je na kolobež­kovanie ideálnym miestom, pretože tam je niekoľko ki­lometrov len samá rovina. Počas leta by sme chceli pre ľudí robiť tréningové kurzy kolobežkovania s inštruk­tormi, ktorí vyučujú správnu techniku odrazu a jazdu na kolobežke.

Zdroj: Ivana Kobrtková

Foto: KOLObežkár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod