Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. jún 2020 | Lenka
| 21°C

Spravodajstvo

Vyprahnutý Hričovský kanál opäť napĺňajú vodou

Hričovský kanál bude od tohto týždňa zas plný vody. Od 22. októbra prebieha opätovné plnenie kanálovej sústavy, ktorú po 17 rokoch vypustili z dôvodu revízie. Posledné hektolitre vody pritečú do kanála práve v týchto dňoch.

06.11.2019 | 13:12

ŽILINA. HRIČOV. S vypúšťaním kanálovej sústavy od Hričova až po Považskú Bystricu začali vodohospodári v polovici augusta. Dôvodom bola plánovaná revízia, ktorá sa na takomto type vodnej stavby vykonáva každých 15 až 20 rokov. Podľa našich informácií bol Hričovský kanál naposledy vypustený pred sedemnástimi rokmi.

DÔSLEDNÁ ÚDRŽBA

„Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica sa začala prázdnením sústavy 12. augusta 2019. Už v tomto čase prebiehali prípravné práce na opravu poškodených častí návodného tesnenia prívodných kanálov. Práce boli zamerané na opravu betónových tesnení, ktoré spočívali v prečistení poškodených miest s následnou opravou – sanáciou, ktorá má za úlohu vytesniť poškodené miesto a zabrániť priesaku vody z kanála. Boli použité náterové materiály na báze asfaltov, ale aj mechanicky montované tesniace membrány. Na degradovaných betónových plochách bol aplikovaný celoplošný tesniaci nástrek,“ okomentoval vykonané práce na kanáli hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

V rámci údržby sa taktiež odstránili sedimenty pred Vodnou elektrárňou Považská Bystrica, opravili sa schody do kanálov, vymenili sa vodočty, tesnenia na hradiacich  segmentoch Vodnej stavby Hričov, opravila sa stieracia strecha pred nátokmi na Vodnú elektráreň Hričov. Všetky tieto práce boli ukončené v 42. pracovnom týždni, čiže v polovici októbra. Následne bol Hričovský kanál pripravený na opätovné napustenie. „Plnenie prívodných kanálov Mikšová a Považská Bystrica sa začalo v utorok 22. októbra v zmysle harmonogramu plnenia postupným zvyšovaním kóty hladiny. Naplánované ukončenie plnenia kanálovej sústavy je 6. novembra 2019 (streda, pozn. redakcie),“ informoval Marián Bocák, pričom doplnil, že celkový objem vody v kanálovej sústave je po naplnení 17 miliónov m3.


Ako sme vás prostredníctvom našich novín informovali, s postupným vypúšťaním začal kanál odhaľovať svoje tajomstvá, ktoré boli roky skryté pod vodnou hladinou. Vodohospodári na jeho dne našli niekoľko vrakov áut, jedno dokonca s ľudskou kostrou. „Po vypustení kanálovej sústavy sme objavili vraky áut, bicykle, kovový odpad, pneumatiky, ale aj zbrane či trezory. Nájdené predmety boli odovzdané Polícii SR, keďže môžu dopomôcť k objasneniu trestnej činnosti,“ poznamenal hovorca SVP.


RYBOLOV JE DRUHOTNÝ

Priebeh vypúšťania kanálovej sústavy sa nezaobišiel bez kritiky. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré zachytávali uhynuté lastúrniky a ryby na dne obľúbených rybárskych revírov v rámci Hričovského kanála. Vodohospodári ešte začiatkom augusta informovali, že celá vec bola vopred odkomunikovaná s rybármi tak, aby sa  predišlo masívnemu úhynu vodných živočíchov. „Vypusteniu kanálovej sústavy predchádzala  dlhodobá príprava, kde bolo okrem technických riešení potrebné zabezpečiť aj legislatívno-administratívne opatrenia. Už začiatkom roka 2019 boli zvolávané pracovné stretnutia s dotknutými účastníkmi predmetnej stavby, medzi ktorými nechýbali ani miestne rybárske organizácie a samotná Rada SRZ v Žiline. Realizácia revízií vodných stavieb je potrebná z technicko-bezpečnostného hľadiska vodnej stavby s následným odstránením zistených porúch. Je potrebné si uvedomiť, že ide o energetickú vodnú stavbu účelovo vybudovanú a určenú na energetické prevádzkovanie. Rybolov je druhý aspekt vodnej stavby,“ podotkol Marián Bocák.

Autor: Michala Staníková

Foto: archív SVP

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod