Žilinský Večerník

25. máj 2024 | Urban
| 7°C

Žilinský diár

Výstava Dedičstvo - Veronika Rónaiová

  • 27.9.2018 17:00  Považská galéria umenia v Žiline
  • 28.9.2018   Považská galéria umenia v Žiline

Veronika Rónaiová vstupuje na pôdu Považskej galérie umenia v Žiline s väčším projektom Dedičstvo po pätnástich rokoch, ktoré prešli od jej výstavy (malá) retrospektíva v roku 2003, a práve táto výstava v mnohom predznačila smerovanie tvorby autorky - jej ďalšie formáty i koncepcie.

Veronika Rónaiová sa v poli intermedializovanej maľby/intermedializovaného obrazu suverénne pohybuje už takmer dve desaťročia. To, čo sa pre jej tvorbu na začiatku milénia stalo príznačným a pretrváva dodnes, je predovšetkým situovanie obrazu do „rozšíreného“ poľa, no nielen v zmysle narúšania jeho prirodzených hraníc – vytváraním mixmediálnych inštalácií pozostávajúcich z malieb, PC printov, kresieb na papieri, fóliách alebo uhľom priamo na stenu, ktoré realizuje in-situ, ale aj stratégiou tzv. „mapovania priestoru“ (termín autorky), kde prostredníctvom kresieb komentuje spravidla nevýstavné priestory.

Druhým koncepčným ťažiskom jej tvorby je citácia, ktorej práve rozšírené pole obrazu pridáva nové súvislosti. V tom čase sa v citáciách začala sústreďovať na vlastnú tvorbu, jej projekty – mixmediálne obrazové inštalácie, sú opätovnými reflexiami, v ktorých sa odkrývajú a prelínajú, a tým znova sprítomňujú, vrstvy jej uvažovania, viazané s konkrétnym časovým momentom.

Tento aspekt, ktorý prirodzene navádza k úvahám o pozícii autorstva a vzťahu k vlastnej kreativite, sa v priebehu posledných rokov u V. Rónaiovej (obdobne ako v prípade formálnej stránky tvorby) otvára, výtvarníčka komentuje svoju autorskú pozíciu v štruktúrach, kde je súčasťou privátnej rodinnej sféry, a v širšom ponímaní - výtvarnej a umeleckej komunity (projekty Sociálna sonda I – III). Vzťah – výtvarný i osobný s najbližšími i kolegami, chápe ako dialóg, no i prieskum, vzorku spodobujúcu jej umelecký status.

Za priesečník, v ktorom sa uvedené línie autorkinho uvažovania a koncepcií stretávajú, a je nasmerovaný do jej privátna, je staršia séria premalieb obrazov jej otca, maliara Juliána Fila (vystavená v roku 2012 v Roman Fecik Gallery). V súvislosti s aktuálnym projektom sa dá pokladať za jeho ideové východisko. Ťažiskom projektu Dedičstvo je osobná i umelecká komunikácia so svojím otcom, no i matkou umelkyňou – maliarkou Máriou Filovou.

Výtvarníčka pracuje reálnymi artefaktmi zo zdedenej kolekcie diel rodičov, ktoré inštaluje tak, aby boli v konfrontácii s jej vlastnými dielami. Artefakty zo zdedenej zbierky prostredníctvom inštalovania, a v kontexte s autorskými zásahmi V. Rónaiovej majú zmenený alebo dopovedaný obsah, no mení sa aj ich vizuálny význam. Ide tak o pokračovanie dialógov, ktoré s rodičmi autorka viedla počas ich života, ale súčasne je aj vedomou formou herézy z jej strany, keďže tým vedome posúva ich významy a obsahy.

Zdroj: PGU

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod