Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 12°C

Školstvo

Workshop k umeleckému prednesu zaujal desiatky pedagógov

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo pre pedagógov vzdelávaciu aktivitu. Na workshope sa zúčastnilo 40 učiteľov zo Žiliny a okolia.

06.03.2019 | 13:24

Učitelia zo žilinské­ho regiónu sa stretli pred mesiacom v priestoroch Makovického domu v Žiline na worksho­pe Bližšie k umeleckému prednesu. Takmer 40 účast­níkov strávilo nevšedné dopoludnie na vzdelávacom podujatí, ktoré finančne podporil z verejných zdro­jov Fond na podporu ume­nia a Žilinský samospráv­ny kraj. Workshop sa niesol pod vedením Zuzany Dem­kovej, pedagogičky, diva­delníčky a členky porôt sú­ťaží umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvori­vosti. V teoretickej časti sa lektorka venovala výberu, analýze a úprave textu pre recitátora, rečovému pre­javu i tvorivej práci s vý­razovými prostriedkami. V praktickej časti si účastní­ci vypočuli tri ukážky ume­leckého prednesu starších žiakov, ktoré následne ohodnotili a analyzovali. V závere workshopu sa ve­novali kombinovaniu textov v poézii.

„Príprava žiakov na súťa­že umeleckého prednesu je náročná, a preto kvitujeme každé takéto vzdelávacie aktivity pre nás pedagógov. Workshop bol veľkým prí­nosom,“ povedala Monika, účastníčka workshopu.

„Veríme, že v období, kedy prebiehajú školské a okres­né kolá súťaže Hviezdo­slavov Kubín, pedagógovia naplno využijú poznatky z workshopu a prajeme im veľa úspechov pri ďalšej práci so svojimi žiakmi,“ vy­slovila Viktória Svetkovská, kultúrna manažérka z Kraj­ského kultúrneho strediska v Žiline.

Zdroj: - vs -

Foto: Archív KrKS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod