Žilinský Večerník

18. júl 2024 | Kamila
| 25°C

Zaujalo nás

Z historickej mýtnice v Dolnom Hričove plánujú urobiť expozíciu. Dobrovoľníci z hradu Hričov pokračujú v ďalšom veľkom projekte

Do druhej najstaršej budovy v Dolnom Hričove, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, sa čoskoro vráti život. Donedávna kino a dnes kultúrny dom sa v najbližších rokoch zmení na expozičné priestory. Zaslúžia sa o to dobrovoľníci z hradu Hričov aj samotná obec.

14.02.2020 | 10:00

Členovia Združenia priateľov Hričovského hradu sa už dlhšie pohrávali s myšlienkou vytvoriť pre hradnú zrúcaninu vlastnú expozíciu, na hrade to však z viacerých dôvodov nebolo možné. Riaditeľ združenia Jozef Mihálik vysvetľuje prečo:

„Samotný hrad je menšia ruina a naším cieľom je jeho citlivá konzervácia. Jeho poloha, rozmery a stav však nedovoľujú, aby bol objekt využívaný na výstavné účely. Potrebujeme strážený priestor zabezpečený kamerovým a alarmovým systémom, aby sme mohli vystavovať autentické nálezy z hradu a spolupracovať aj s okolitými múzeami. Z týchto dôvodov sme hľadali vhodné priestory pre naše budúce vízie,“ rozpráva Jozef Mihálik.


Do oka im padla budova zo 16. storočia, ktorá sa nachádza v Dolnom Hričove a slúži ako kultúrny dom. Dobrovoľníkov zaujali hlavne prízemné miestnosti, ktoré neboli využívané. „Samotná obec bola s myšlienkou vytvorenia expozičných priestorov nadšená a máme zo strany obce veľkú podporu. V roku 2018 sme získali za symbolické euro do prenájmu dve prízemné miestnosti aj s pivnicou,“ pokračuje v rozprávaní Jozef Mihálik, ktorý má k histórii naozaj veľmi blízko, keďže vyštudoval muzeológiu.

NÁVRAT DO RENESANCIE
Prvotnou myšlienkou dobrovoľníkov bolo priestory trochu upraviť a vymaľovať. „Keďže však ide o objekt mýtnice zo 16. storočia, museli sme realizovať sondáž omietok, či sa tu nenachádzajú pôvodné fragmenty omietok. Hneď prvé sondy odhalili renesančné omietky, zamurovaný krb, okno a iné prestavby. Na základe týchto zistení sme začali realizovať citlivý reštaurátorský výskum omietok pod vedením reštaurátora Petra Záhoru. Do dnešných dní sa nám podarilo odstrániť takmer všetky novodobé omietky. V jednej z dvoch miestností sú už všetky pôvodné omietky vyčistené, zakonzervované a bude vykonané ešte patinovanie novodoplnených omietkových častí. V tejto miestnosti sa podarilo nájsť aj staršie zamurované okno,“ hovorí Jozef Mihálik.


Vo väčšej miestnosti naďalej pokračujú v odstraňovaní novodobých omietok a zároveň sa pustili aj do rozoberania prekladu, ešte z čias socializmu, ktorý opticky rozdeľoval miestnosť na dve časti. „Pod prekladom sa našla v klenbovom strope diera a v nej je pravdepodobne pôvodný trám z výstavby budovy. Vzorku z trámu pošleme na dendrochronologický rozbor, ktorý zistí datovanie tohto dreva. Prednedávnom sme mali stretnutie v priestoroch s Obecným zastupiteľstvom Dolného Hričova a boli z našich prác nadšení. Spoločne sme sa zhodli, že miestnosti prinavrátime do pôvodného stavu z obdobia renesancie. Odstránime novodobú betónovú úroveň podlahy, novodobé priečky a obnovíme zamurované staršie okno. Všetky práce budú ešte konzultované s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline,“ vysvetľuje Jozef Mihálik.

V ďalekej budúcnosti sa pravdepodobne dočkajú obnovy aj ostatné časti mýtnice a postupne sa budove prinavráti zašlá sláva. „Aktuálne si ideme podať žiadosť o nájom ďalších priestorov, kde bola donedávna cukráreň. V tejto časti sa nachádza na stene maľba budovy pred poslednou prestavbou. Na maľbe je zachytená aj posledná nárožná veža objektu, ktorá bola zbúraná v 50. rokoch. Je možné, že počas prerábania priestorov, ktoré máme momentálne prenajaté, budeme v tomto novom priestore robiť dočasné menšie výstavy.“

Dobrovoľníci tiež zisťovali, či sa pod budovou nenachádzajú aj ďalšie podzemné priestory. „Máme veľmi dobre rozbehnutú spoluprácu so Žilinskou univerzitou, nakoľko jeden z profesorov univerzity je aj členom Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove. Podarilo sa nám vykonať merania georadarom, čím sme chceli zistiť alebo vyvrátiť prítomnosť neznámych pivničných priestorov pod budovou. Výskum ukázal, že sa pod budovou nenachádza žiadna ďalšia zachovaná pivnica, no ak je pivnica prepadnutá a zasypaná, prístroj ju nenameria, a preto nám študenti univerzity urobili aj sondážne vrty do podlahy. Vrták mal viac ako 50 cm a nepodarilo sa nám prevŕtať hrúbku muriva, a tak dnes nevieme s určitosťou povedať, či sa pod budovou nenachádza zasypaná pivnica. Georadarom sa robili aj merania na mieste zbúranej veže a podľa všetkého sa v zemi nachádzajú ešte základové murivá,“ zaujímavo rozpráva Jozef Mihálik.


TAJUPLNÁ STAVBA
Tým, že sa budova v minulosti nevhodne prestavala a stratila svoj historický ráz, málokto tuší, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. „Dodnes si budovu nikto nevšímal. Vyzeralo to tak, že stratila všetky cenné historické detaily, no ukázalo sa, že pred nami ukrýva ešte veľa cenných historických detailov, ktoré boli zabudnuté pod novodobou prestavbou. Doposiaľ nikto neskúmal históriu samotnej budovy. Nevieme o nej takmer nič, a preto je potrebné urobiť výskum objektu, ktorý môže doplniť históriu obce,“ poznamenal riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu.

V priebehu nasledujúcich rokov, po ukončení prác na mýtnici, plánujú členovia združenia organizovať v jej priestoroch menšie dočasné výstavy v spolupráci s rôznymi zberateľmi, výrobcami a podobne. „Chceme, aby objekt žil, aby sa výstavy striedali a aby mali ľudia dôvod vrátiť sa do budovy. Na záver by som ešte rád upozornil na možnosť podpory našich aktivít formou 2% z daní. Potrebné tlačivá sú na stránke www. hradhricov.sk, ako aj na Facebooku v skupine Hrad Hričov. Naše aktivity je možné podporiť aj ľubovoľným darom na účet: SK88 8330 0000 0029 0109 7013. Ďakujeme za podporu,“ dodal Jozef Mihálik.

Foto: Združenia priateľov Hričovského hradu

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod