Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Spravodajstvo

Z Kamennej by mal byť po rekonštrukcii štvorpruh

Už sme písali o Kamennej ulici, kde sa pre nedostatok kanálov počas dažďa hromadí množstvo vody. Hoci ide prevažne o priemyselnú zónu, problém sa týka i obyvateľov Bánovej. Mesto plánuje rekonštrukciu, začína sa pracovať na projektovej dokumentácii.

27.04.2015 | 14:30

Už sme písali o Kamennej ulici, kde sa pre nedostatok kanálov počas dažďa hromadí množstvo vody. Hoci ide prevažne o priemyselnú zónu, problém sa týka i obyvateľov Bánovej. Mesto plánuje rekonštrukciu, začína sa pracovať na projektovej dokumentácii.
 

ŽILINA. Pani Bencová z Bánovej doplnila pohľad vodičov z predošlého príspevku o pohľad peších obyvateľov Bánovej. „Mne sa stalo, a nielen mne, že som sa po daždi vybrala do zdravotného zariadenia v Elektrovode, a došla som po mostík, ktorý je premostením z Riečnej ulice na Kamennú. Ďalej som sa nedostala, keďže som sa nechcela brodiť v napršanej vode až do pol lýtok,“ uvádza. Takže „hybaj domov po gumáky“! „Okrem toho chodíme aj do IDEI a ďalej na nákupy, vlastne sa niekedy brodíme,“ dodáva.

Dažďová voda tečie od Flory až ku Kinekusu a ako sme zistili od výrobno-technického riaditeľa Žilinských komunikácií Ľubomíra Holáčika, problémom je, že sa v tomto úseku Kamennej nenachádza žiaden kanál. „Dažďová kanalizácia je iba v úseku od Soliniek popri Kinekuse a ústí do Rajčianky. V tomto úseku sú uličné vpusty na odvod dažďovej vody. Neskoršie boli dobudované uličné vpusty v zákrute pri Kinekuse. Vzhľadom na to, že ďalej smerom k IDEI nie je dažďová kanalizácia, uličné vpusty v zákrute pri Kinekuse nestačia na toľké množstvo vody pri veľkých dažďoch,“ spresnil.

Ak sa na Kamennej v uvedenom úseku na strane IDEI nenachádza žiaden kanál, ako môže mesto reálne vyriešiť tento problém? Hovorca mesta Pavol Čorba informoval, že o probléme tejto ulice sa viackrát diskutovalo. „Uvedená komunikácia je veľmi preťažená intenzitou, obzvlášť nákladnej dopravy. Bolo konštatované, že je potrebná celková rekonštrukcia aj s vybudovaním dažďovej kanalizácie, do ktorej by sa zaústili uličné vpusty. Žiaľ, v súčasnosti je nedostatok finančných prostriedkov na jej realizáciu, pretože je to finančne náročná investičná akcia. V súčasnosti však už začíname pracovať na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a následne ju zaradíme do plánu investícií. Rekonštrukcia počíta s rozšírením komunikácie na štvorpruh. Je preto potrebné rozdeliť projekt na jednotlivé stavebné objekty a výstavbu riešiť etapovite. Vyžaduje to však ďalšiu projektovú prípravu pre stavebné povolenie a majetkovoprávne vysporiadanie,“ vysvetlil.
 

Ich snom je zastavovať pri mostíku

Rovnako pani Bencová upozornila na to, že ak niekto chodí na Kamennú na nákupy z centra, dovezie sa väčšinou autom, málokedy autobusom. „Kedysi sme mali autobusovú zastávku pred panelárňou a mali sme na nej aj striešku. Po postavení IDEI zastávky dole zrušili a premiestnili ich k nej. My, hlavne starší obyvatelia, keď potrebujeme ísť na MHD, sa k nej musíme v zlom počasí prečľapkať a mokneme, lebo striešku nám nepreniesli. Mám jeden sen za všetkých obyvateľov, ktorí chodia obťažkaní z mesta nákupmi, aby sme sa nemuseli viezť až k Idei, ale aby sme mali pred mostíkom zastávku na znamenie,“ uvádza.

Informovali sme sa, aký postup takémuto kroku predchádza. Presunutie zastávky na pôvodné miesto je v kompetencii mesta, ktoré pri takomto rozhodovaní musí s dopravným inšpektorátom skúmať, či sú na to vytvorené vhodné podmienky a splnené bezpečnostné kritériá. „Takými je napr. zastavenie autobusu v zastávkovom pruhu mimo jazdného pruhu komunikácie, dostatočná a bezpečná plocha nástupišťa zastávky, vybavenie nástupišťa prístreškom alebo predajným automatom. Ďalej musí skúmať, či je umožnený bezpečný náväzný peší presun cestujúcich cez priechod pre chodcov s osvetlením a pod.,“ menuje Pavol Čorba. Ak by boli splnené tieto podmienky, DPMŽ by súhlasil s presunutím zastávky Kamenná, obchodné centrum, ale iba v smere na konečnú Kamenná, PRIUS na pôvodné miesto, kde bola v minulosti zriadená zastávka Kamenná, paneláreň (na fotografii). „V smere do centra mesta navrhujeme zastávku ponechať na súčasnom mieste pri budove OC IDEA,“ vyjadril sa hovorca mesta.

Umožnenie vystúpenia cestujúcich pri mostíku do Bánovej nie je možné z dvoch základných dôvodov: vodič smie na základe podmienok vo vydanej dopravnej licencii umožniť nástup a výstup cestujúcich iba na zriadenej zastávke, ktorá je súčasťou trasy linky, na ktorú má dopravca vydanú licenciu, a miesto pri mostíku do Bánovej sa nachádza priamo na križovatke ulíc Kamenná a Bánovská cesta. Zákon o cestnej premávke uvádza, že vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov od jej hranice. „Zároveň chceme podotknúť, že nám ide najmä o bezpečnosť cestujúcich, ktorá by v tomto prípade nebola zabezpečená,“ dodáva Pavol Čorba.

Podnet o osadení prístrešku na zastávke mesto doteraz neevidovalo a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ho zatiaľ neuvažuje osadiť.

Na základe analýzy údajov z palubných počítačov DPMŽ vie, že zo zastávok, ktoré sa na Kamennej ulici nachádzajú, je najviac využívaná zastávka Kamenná, Domáce potreby. Nasledujú zastávky Kamenná, obchodné centrum, Kamenná, PRIUS a Kamenná, kovošrot.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod