Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. október 2021 | Uršuľa
| -0°C

Spravodajstvo

Za katastrofálny stav cintorínov môže nedostatok financií aj neschopnosť správcu

Na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline sa predložil aj bod o ochrane hrobových miest v Novom cintoríne v Žiline. Návrh predložili deviati poslanci.

08.07.2021 | 16:34

K návrhu priložil poslanec Denis Cáder pozmeňujúci návrh o dva doplňujúce body opisujúce zanedbaný stav ostatných cintorínov v Žiline a možné vyčlenenie výdavkov na ich údržbu. Na margo návrhu sa ako prvá vyjadrila poslankyňa Miriam Šuteková: „Materiál je tu preto, lebo ide o havarijnú situáciu, ktorú treba urgentne riešiť. Problémy sú s priestorom, vodou aj so zverou, ktorá neustále chodí po hroboch a ničí ich. Viem že rozpočet nie je „nafukovací“. Ale ide o intímne, osobné záležitosti ľudí, ktorí tam majú svojich zosnulých.“ Primátor Žiliny Peter Fiabáne naznačil dôvod, prečo sa dlhodobý problém nedá len tak odstrániť: „Chcem vás upozorniť, že je to opäť len otázka peňazí. Rozpočet má svoje hranice. Zrazu prídeme na to, že keď budeme chcieť všetko, iné investície budú musieť ísť preč. Ak v roku 2022 bude priorita cintoríny, nebudú investície na iné veci.“ Do diskusie sa prihlásil Denis Cáder: „Spýtam sa otvorene: je podľa vás dnes, v roku 2020, 2019, 2018 efektívna správa ŽILBYT-u v rámci cintorínu? Nechám každého, nech si odpovie sám. Podľa nás nie. ŽILBYT neefektívne spravuje cintoríny či už z personálneho alebo finančného hľadiska.“ Viceprimátor Vladimír Randa vidí už teraz nemožnosť splniť túto požiadavku návrhu: „Treba si povedať otvorene už pri schvaľovaní, že aj keď sa navrhne určitá suma, nie celá pôjde do rozpočtu. Rovnaká suma bude žiadaná na dotácie športu, atď. Aby sme si povedali pravdu. Aj keď sa prijme uznesenie, požiadavky sa budú škrtať nielen nami. Spolu budeme tvoriť rozpočet a budeme ich chcieť splniť veľa. Aby sme od začiatku vedeli, že nezrekonštruujeme všetky cintoríny.“ 

 

NEMÝLIŤ SI POJMY S DOJMAMI

Jozef Pollák, konateľ mestskej spoločnosti ŽILBYT vystúpil na zasadnutí: „Na cintorínoch si pred sebou valíme jeden veľký investičný dlh. Jeho odstránenie vyžaduje pomerne veľmi veľké množstvo peňazí. Mesto nemôže z jednoročného resp. dvojročného rozpočtu nedostatky odstrániť. Dovolím si tvrdiť, že na Novom cintoríne nie je havarijný stav. Pojem havarijného stavu znamená, že ohrozuje životy ľudí a výrazným spôsobom ohrozuje majetok. Veľké škody by sa napáchali, keby sa neodstránil havarijný stav. Nedovolím si tvrdiť, že by boli životy ľudí ohrozované. Havarijný stav je na starom cintoríne. Ide o múr, ktorý by sa tento rok mal s investičným oddelením spraviť.“ Nový Cintorín si za stav, ktorý tam prevláda môže podľa slov Polláka čiastočne sám: „Čo sa týka nového cintorína, je fakt ten, že my sme sa s novým cintorínom nasťahovali do teritória voľne žijúcej zveri. A nie naopak. ŽILBYT robí opatrenia v rámci mandátnej zmluvy. Jedná sa o správu, čo jest údržba a drobné opravy. Spolupracujeme s mestskými útvarmi a navrhujeme určité opatrenia. Nie je dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa investičné dlhy odstránili v krátkej dobe.“

 

NA ŠTVRŤ STOROČIA JEDEN PLOT POSTAČÍ  

„Čo sa týka nového cintorína, vypracovali sme určitý návrh oplotenia a dali sme to naceniť. Nový cintorín má skoro 130 000 m2.  Keby sme mali oplotiť komplet Nový cintorín, jednalo by sa o 2 kilometre plotu. Navrhli sme plot zhruba v 2/3 súčasnej plochy. Starý plot by bol ponechaný. Pohrebisko by sa zúžilo, bolo by dostatok miesta na pochovávanie na minimálne 20 – 25 rokov. Nový plot tak či tak do tej doby nevydrží. Navrhli sme dve riešenia: vytvorenie zváraného plotu spolu s podhrabovými doskami s výškou 2,3 m a dĺžkou 550 m.  Materiál a osadenie plotu vychádza na 88 000 eur s DPH. Druhým riešením je betónový plot – zasúvané betónové panely. Riešenie je podstatne náročnejšie a jeho hodnota by bola 120 000 eur s DPH.“ Uznesenie bolo schválené všetkými 24 prítomnými poslancami.

 

Autor: Marika Štulajterová, redaktorka

Foto: Ľubomír Rendár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod