Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. jún 2022 | Tadeáš
| 13°C

Z regiónu

Za Kotlebu kandiduje Peter Sagan. Janckulík zakladá klub

V utorok o polnoci uplynul termín na podanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja. Známych kandidátov na župana je zatiaľ 8. Zo zoznamu vypadol poslanec NR SR Igor Janckulík, ktorý sa rozhodol nekandidovať. Kotlebovci, naopak, oznámili minulý týždeň meno svojho kandidáta. Bude ním Peter Sagan.

07.09.2017 | 10:25

Neľakajte sa, nejde o sláv­neho cyklistu. Je to len jeho me­novec, 33-ročný rodák z Trstenej, v súčasnosti asistent poslanca NR SR. Kotlebovci stavajú aj 48-člennú kandidátku na poslancov krajské­ho zastupiteľstva. Peter Sagan chce zastaviť zadlžovanie kraja a opra­vovať cesty. Pozornosť chce veno­vať aj stredným odborným školám.

Svoje rozhodnutie neuchádzať sa o post žilinského župana, nao­pak, oznámil Igor Janckulík z Ná­mestova. O jeho kandidatúre sa hovorilo už dávnejšie. Po Erike Ju­rinovej, Mariánovi Murínovi, Anto­novi Martvoňovi a Petrovi Sagano­vi by však bol už piatym Oravcom, kandidujúcim na post šéfa kraja.

Igor Janckulík je v súčasnosti bez straníckej príslušnosti, v parlamen­te však pôsobí v klube vládnej stra­ny MOST-HÍD. Do NR SR kandido­val za stranu Sieť. „Rozhodol som sa, že nebudem kandidovať za pred­sedu ŽSK. Moje rozhodnutie sa ne­rodilo ľahko. V poslednej dobe som mal totiž mnoho dôvodov na to, aby som kandidoval. Uvediem jeden prí­klad: Ako poslanec ŽSK, ktorému záleží na zdravotnej starostlivosti, som sa domáhal informácií o do­stavbe druhého podlažia Oravskej polikliniky. Od firmy, ktorá je ge­nerálnym dodávateľom, som však dostal generálny zákaz vstupu na túto stavbu. Asi som niekomu stúpil na otlak. Smutné je, že vedenie ŽSK to bez námietok akceptovalo a čo je zarážajúce, moji štyria kolego­via povolenie vstupu dostali. Tým­to konaním vedenie ŽSK marí môj poslanecký mandát,“ povedal Igor Janckulík.

Ďalej spomenul viacero prípa­dov ohľadom opráv ciest, dopravy, školstva, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. „Chcel som priniesť zmeny vo fungovaní kraja a zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým jeho regiónom. Moje vízie by sa však nepodarilo naplniť, ke­ďže sme boli až štyria kandidáti za Oravu (Peter Sagan oznámil svoju kandidatúru až neskôr, pozn. au­tora). V tomto momente by moja kandidatúra na župana pomohla len tomu, že by sa hlasy rozštiepili. Po dvanástich rokoch by sme sa tak určite zmeny nedočkali.“

Ako nezávislý sa však bude uchádzať o post poslanca krajského zastupiteľstva. Spolu s ďalšími ko­legami dokonca zakladajú klub Za lepší Žilinský kraj. „Aj my, kandi­dáti na poslancov, vnímame po­trebu zmeny, a preto dnešným dňom zakladáme klub nezávis­lých poslancov z celého Žilinského kraja. Sú medzi nami zástupco­via rôznych profesií – živnostníci, športovci, lekári, ba aj starostovia. Jedno však máme spoločné: Chce­me zmenu myslenia politikov,“ po­vedal kandidát Jozef Juriš.

Politiku vnímajú ako službu. Ne­mala by to však byť služba pre svoju rodinu a kamarátov, ako to mnoho politikov v súčasnosti realizuje. „My sme blízko pri svojich voličoch, ob­čania sa na nás obracajú so svojimi problémami a my ich vieme vypo­čuť a pomôcť im. Sú však aj takí po­litici, ktorí problémy riešia z parla­mentnej kaviarne a obyčajný človek sa k nim nemá šancu dostať. Náš klub bude mať zástupcov z každého regiónu kraja, aby sme boli blízko pri svojich voličoch a aby sme každý deň mohli ich problémy riešiť,“ po­vedal na záver Jozef Juriš.

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod