Žilinský Večerník

23. máj 2024 | Želmíra
| 17°C

Školstvo

Zážitkové učenie, originalita a tvorivosť

Žiaci Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2 v Žiline sa zapojili do projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918, ktorý bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918.

05.07.2018 | 12:17

Zážitkovým učením spoznávali žiaci túto dejinnú udalosť, míľniky histórie, spätosť slovenského a českého národa. Diskusie, súťaže, exkurzie, vzdelávacie a tvorivé aktivity sa v škole uskutočňovali od apríla do júna 2018. Žiaci prejavili veľký záujem a využili jedinečnú príležitosť osobnými skúsenosťami a zážitkami spoznávať históriu.

Aktivity projektu sa začali diskusným fórom, ktoré bolo spojené s projekciou česko-slovenského filmu. Žiaci v ňom prezentovali svoj názor na vznik ČSR v roku 1918 a jej význam pre slovenský národ. Zúčastnili sa exkurzie v Brezovej pod Bradlom k Mohyle M. R. Štefánika, spolutvorcovi našej novodobej štátnosti. Navštívili Martin ako miesto Martinskej deklarácie, Národný cintorín v Martine i Múzeum Martina Benku, ktorého život bol prepojený s českým prostredím. Spoznali najstaršie múzeum v prírode a strednej Európe, Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Zistili podobnosť českej a slovenskej ľudovej kultúry, dozvedeli sa o zvykoch a tradíciách. Fantáziu a tvorivosť využili v tvorbe esejí, v ktorých sa zamysleli nad významom roku 1918 a úlohou slovenského národa. Tímovú prácu a chuť súťažiť uplatnili žiaci v kvíze 100 otázok a odpovedí, v ktorom zábavnou formou ukázali svoje vedomosti z histórie a súčasnosti Čechov a Slovákov. Študenti prezentovali fakty, svoje názory a zároveň prejavili originalitu a praktické zručnosti s informačnými technológiami v súťaži v tvorbe prezentácií v PowerPointe – Osobnosti a udalosti českých a slovenských dejín.

Deň s češtinou, tvorivé a vzdelávacie aktivity umožnili študentom spoznať český jazyk, jeho gramatiku a odlišnosti. Všetky získané informácie a projekty budú sprístupnené ostatným žiakom dopravnej akadémie v rámci vyučovacích hodín, a to v elektronickom vzdelávaní. Výstava fotografií vo vestibule školy bude mapovať aktivity a zážitky žiakov. Projekt zatraktívnil vyučovací proces, ukázal žiakom možnosť získať nové poznatky nevšednou a zaujímavou formou.

Zdroj: Zuzana Majchráková

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod