Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. november 2023 | Ondrej, Andrej
| -4°C

Žilinský diár

Zber objemných komunálnych odpadov

  • 5.9.2017   Žilina

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 9. do 22. 10. 2017 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor:

- zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 5. 9. do 10. 9. 2017 – Vranie, Brodno, Považský Chlmec a Mojšova Lúčka
Vranie

- Labutia ulica (pri lávke)
- Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
- Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
- Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)
- Labutia ulica (pri ihrisku)

Brodno

- Zaroháčovská ulica
- Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
- Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
- Brodňanská ulica (pri rodinnom dome Drábik) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
- Zábrežná ulica (pri pohostinstve u Moravca)
- Zábrežná ulica (v strede ulice)
- Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Považský Chlmec – umiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť z dôvodu budovania kanalizácie

- Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
- Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
- Pri Kysuci
- križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
- križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Mojšova Lúčka

- Rybné námestie
- Pstruhová ulica
- Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Od 12. 9. do 17. 9. 2017 – Budatín, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota
Budatín

Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
- Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
- Radová ulica (začiatok ulice)
- križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
- Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Zádubnie

- Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
- Richtárska ulica (stred mestskej časti)
- Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
- Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
- Zádubanská ulica (pri cintoríne)

Zástranie

- Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
- Kostolná ulica (pri obchode Mineza)
- Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
- Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
- Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
- Hore humnami (pri cintoríne)

Žilinská Lehota

- Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)

Od 19. 9. do 24. 9. 2017 – Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov
Bánová

- Námestie svätého Jána Bosca (Vyhňa)
- Jabloňová ulica (pri trafostanici)
- Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
- Do Stošky (pri základnej škole)
- križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

- Školská ulica (pri základnej škole)
- križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
- Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
- Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
- Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bytčica

- Na Záchrastí č. 34
- Bystrická ulica (pri ihrisku)
- Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD),
- križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí
- Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
- križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Strážov

- Priehradná ulica (konečná MHD)
- Dedinská ulica (koniec ulice)
- Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
- Rajčanská ulica (v strede)

Od 26. 9. do 1. 10. 2017 – Trnové, Rosinky, Bôrik a Malá Praha
Trnové

Magočovská ulica (konečná MHD)
- Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
- Nový Domov
- Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
- Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Rosinky

- Majerská ulica
- Brezová ulica č. 56 – 59
- spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Vážskej ulice

Bôrik

- Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
- Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode Potraviny)
- Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu
- Oravská ulica (oproti základnej škole)
- Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
- Na Malý Diel

Malá Praha

- križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
- križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
- križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
- Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii Gastro Novum)

Od 3. 10. do 8. 10. 2017 – Vlčince a Hájik
Sídlisko Vlčince
Vlčince I

- Černovská ulica (za Zeppelin Pubom)
- Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
- Námestie Ľudovíta Fullu

Vlčince II
- Dobšinského ulica (za lekárňou)
- Varšavská ulica (za obchodom Pačino)
- Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
- Ústecká ulica č. 5
- Moskovská ulica (oproti Tulskej ulici č. 6)

Vlčince III
- Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
- Karpatská ulica (pri základnej škole)
- Piešťanská ulica
- Zvolenská ulica
- Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

Vlčince IV
- Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
- Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
- Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

Sídlisko Hájik

- Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom Na konečnej)
- Ulica Jura Hronca (oproti večierke)
- parkovisko pri COOP Jednota
- Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
- križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 10. 10. do 15. 10. 2017 – Solinky, Staré mesto a Celulózka
Sídlisko Solinky

- Smreková ulica č. 8
- Javorová ulica (garáže)
- Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
- Jaseňová ulica
- Platanová ulica (oproti Zámočku)
- Limbová ulica
- Gaštanová ulica
- Osiková ulica
- Dubová ulica
- Solinky – Juh

Staré mesto

- Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
- križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici
- Na Sihoti
- Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko pod nemocnicou
- Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
- Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca
- Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14
- Klemensova ulica (začiatok ulice)
- križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti mraziarňam)

Celulózka

- Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu

Od 17. 10. do 22. 10. 2017 – Hliny

Hliny I
- Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín)
Hliny II
- Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou Očná optika)
Hliny III
- Ulica Tomáša Ružičku
- Puškinova ulica č. 5
Hliny IV
- Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)
Hliny V
- Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
- Hečkova ulica (parkovisko)
- Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)
Hliny VI
- za reštauráciou Máj
- pri objekte výmenníkovej stanice
- Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
- Bajzova ulica (pri SOU odevnom)
Hliny VII
- Jarná ulica (pri pošte)
- Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
- Saleziánska ulica (oproti Byttermu)
Hliny VIII
- Lichardova ulica
- Suvorovova ulica (parkovisko pri OD Družba)
- Rajecká ulica č. 1
- Daxnerova ulica (začiatok ulice)

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod