Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 16°C

Spravodajstvo

Železničný podchod sa po rokoch dočká rekonštrukcie

Obyvatelia i médiá roky upozorňujú na žalostný stav železničného podchodu, ktorý v čase dažďov zateká. Čiastočné riešenia nestačili, preto mesto v uplynulom roku objednalo jeho dôkladnú diagnostiku. Tá odhalila závažné poruchy mosta, ktoré môžu spôsobiť až kolaps.

02.06.2020 | 18:00

Mesto si v novembri 2019 dalo spracovať kompletnú diagnostiku železničného podchodu na Hviezdoslavovej ulici v celkovej hodnote vyše 34-tisíc eur. Účelom bolo určenie stavebno-technického stavu podchodu a identifikovanie príčiny zatekania.

„V prvom rade treba povedať, že podchod je most s dĺžkou 17,9 metra. Diagnostické práce na mostnom objekte boli zamerané na vykonanie podrobnej prehliadky mostného objektu, kvality betónu, vystuženia konštrukcie mostného objektu, zloženia mostného zvršku a identifikácie problému zatekania,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Firma určená na diagnostikovanie stavieb študovala archívne materiály a vykonala dôkladné vizuálne prehliadky.

„Diagnostika mosta odhalila súbor závažných porúch a na základe týchto zistení bol most podľa platných technických predpisov zaradený do „V. stupňa – stav zlý“ zo sedemstupňovej škály, kde I. stupeň je stav bezchybný a VII. stupeň je stav havarijný,“ objasňuje Martin Pitoňák z firmy, ktorá vykonala v podchode diagnostické práce. Tento stav si vyžaduje okamžitú nápravu k odvráteniu hroziacemu kolapsu.

Odstránenie eskalátora i posypová soľ

Zistenou príčinou zatekania do podchodu sú poruchy súvisiace s poškodeným mostným záverom na strane pri hoteli Grand.

„Poškodenie mostného záveru spôsobili prechádzajúce dopravné rázy na konštrukciu, čo spôsobilo poškodenie izolácie nosnej konštrukcie a zapríčinilo zatekanie do nosníkov, ako aj zatekanie skrz nosnú konštrukciu do priestorov samotného podchodu. Ďalším identifikovaným problémom bolo zistenie príčiny zatopenia strojovne bývalého eskalátoru, ktorý sa nachádza pod podchodom v časti k Národnej ulici,“ opisuje odborník.


Tento priestor je zatápaný existujúcim odvodnením podchodu, kde bola v minulosti z tohto priestoru voda prečerpávaná čerpadlom do dažďovej kanalizácie. „Domnievame sa, že odstránením tohto eskalátora bol tento systém znefunkčnený,“ dodáva Martin Pitoňák.

V časti diagnostiky zameranej na obsah chemických prvkov v betóne nosnej konštrukcie, ktoré ovplyvňujú koróziu výstuže, zistili výrazné prekročenie maximálneho povoleného množstva chloridov pre daný typ konštrukcie. „Toto bolo spôsobené rozmrazovacím prostriedkom chloridom sodným (posypová soľ) počas zimného obdobia, kedy sa cez poruchy v izolácii dostáva do konštrukcie vo forme roztoku a preniká do materiálu. Vysoký obsah chloridov má zásadný vplyv na koróziu betonárskej výstuže,“ vysvetľuje.

Most na 100 rokov

Na základe výsledkov diagnostiky boli mestu navrhnuté tri riešenia. Okamžité, no krátkodobé, by riešilo len odstránenie zatekania a tento účinok by bol čiastočný vzhľadom na zistené vysoké koncentrácie chloridov v betóne. „Toto riešenie znamená udržanie podchodu v prevádzkovo spôsobilom stave na obdobie do 10 rokov,“ odhaduje Martin Pitoňák. 

Definitívne riešenie podľa jeho slov zahŕňa kompletné nahradenie existujúceho podchodu novou konštrukciou. Jeho životnosť by mala byť 100 rokov.

„Toto riešenie by si vyžadovalo úplne uzavretie Hviezdoslavovej ulice na niekoľko mesiacov a malo by to výrazný dopad na prevádzkovanie MHD. Tento variant je zároveň ekonomicky veľmi náročný,“ vysvetľuje.

Na základe odporúčaní radnica zvolila tretí variant. Ten prináša kompromisné riešenie – nahradenie existujúcej nosnej konštrukcie novou konštrukciou uloženou na pôvodných oporách. Martin Pitoňák uvádza: „Rekonštrukčné práce je možné za určitých podmienok zrealizovať s čiastočným obmedzením dopravy.“

Aký je ďalší postup mesta?

Vedenie mesta sa priklonilo k variantu, ktorého cena je odhadovaná na 391-tisíc eur bez DPH. „Podľa tohto návrhu sa ponechá pôvodná spodná stavba, ale postaví sa nová nosná konštrukcia. Tá je navrhnutá ako železobetónová doska, s novými úložnými prahmi s ozubom, čím sa zabráni priesaku vody do nosnej konštrukcie. Nová nosná konštrukcia bude bez mostných záverov.

Dilatačný posun konštrukcie na vozovke bude zabezpečený narezaním dilatačnej škáry a utesnenej trvalo pružnou zálievkou. Táto alternatíva nerieši nenormovú podchodnú výšku. Priestor bývalej strojovne eskalátoru, ktorý sa nachádza pod podchodom, sa vyplní chudobným betónom,“ spresnil hovorca mesta.

Modernizovať budú aj železnice

Koordinácia prác so ŽSR bude nevyhnutná, keďže takisto pripravujú modernizáciu tratí a ich zázemia v okolí Žiliny aj v samotnom meste.

„Železnice avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať v predĺžení existujúceho podchodu a rekonštrukcie existujúcej časti. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou,“ dodal Vladimír Miškovčík.

Autor: -vb- -vb-

Foto: DAQUE

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod