Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. júl 2020 | Oliver
| 9°C

Zdravie a životný štýl

Žilina má druhého rytiera vína

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii Rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333 a má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od Eisenstadského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov so sídlom v Eisenstadte. Na Slovensku pôsobí so sídlom Konzulátu v Pezinku, na čele ktorého stojí Konzul a Prokonzul. Ďalšími územno‑organizačnými zložkami sú legátstva a komturei. Tieto názvy sú prevzaté z čias pôsobenia rímskych légií na území Slovenska. Vedúcim komturei Žilina je Eques Milan Rojček, ktorý je absolventom Slovenskej vinárskej akadémie.

15.11.2015 | 10:43

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii Rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333 a má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od Eisenstadského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov so sídlom v Eisenstadte. Na Slovensku pôsobí so sídlom Konzulátu v Pezinku, na čele ktorého stojí Konzul a Prokonzul. Ďalšími územno‑organizačnými zložkami sú legátstva a komturei. Tieto názvy sú prevzaté z čias pôsobenia rímskych légií na území Slovenska. Vedúcim komturei Žilina je Eques Milan Rojček, ktorý je absolventom Slovenskej vinárskej akadémie.
 

ŽILINA. Európsky vinársky rytiersky stav je zapísaný aj v heraldickom registri MV SR a má aj vlastný erb. Európske rytierstvo je rádom rytierov vína, kde sú združení ľudia, ktorí vyznávajú fenomén vína cez šírenie myšlienok spoločného priateľstva, mieru, ušľachtilosti a ekumenizmu na podporu vzdelania v oblasti vína. Opiera sa o štyri základné piliere: geopolitický, osobnostno‑mravný, nábožensko – ekumenický, úcta a obdiv k prírode. Prísažnou preambulou rytierov vína je formulka – In honorem Dei et in honorem Vini, ktorá v preklade znamená – na počesť boha a na počesť vína alebo na slávu božiu a na slávu vína. Prijatím do rytierskeho rádu získava člen hodnosť hospes, ktorá ho oprávňuje k účasti na zasadnutiach a spoločných podujatiach. Pokiaľ sa hospes osvedčí a získa potrebné vedomosti, môže sa uchádzať o titul Conciliarus de Vino – radca vína. Najvyššou hodnosťou, ktorú môže slovenský konzulát udeliť po splnení náročných podmienok je tretí stupeň Judex de Vino – sudca vína.

Pred časom sme našich čitateľov informovali, že medzi európskymi rytiermi vína nechýbal Žilinčan Ladislav Čierny, ktorému bol udelený rytiersky šľachtický titul Equestrem de Vino – rytier vína. Minulý mesiac udelil Senát rádu Ordo Equestris Vini Europae na slávnostnej omši v rakúskom Eisenstadte Milanovi Rojčekovi európsky rytiersky titul Equestrem de Vino, ktorý je štvrtým stupňom rytierskeho stavu. Tento titul v tomto roku získalo v rámci Európskej únie 20 osôb, medzi ktorými nechýbali špičkoví odborníci z oblasti vinohradníctva a vinárstva ako aj významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

Milan Rojček je teda druhým rytierom vína zo Žiliny. Čo pre neho víno znamená? „Víno sprevádza človeka tisícročiami. S vínom sú spojené dôležité míľniky ľudského života od narodenia až po hrob a rovnako každé príjemné stretnutie s rodinou, priateľmi alebo zoznámenie sa s celkom neznámymi ľuďmi. S vínom je spojená celá naša európska civilizácia už od čias Grékov, Rimanov, Židov i Kresťanov. V období nástupu kresťanstva sa víno stalo symbolickým nápojom kresťanských obradov ako plod zeme a práce ľudských rúk,“ hovorí.

Víno obsahuje pestrú zmes viac ako 100 dôležitých výživných a liečivých látok, ktoré na ľudský organizmus pôsobia blahodarne, preto sa ako pochutina a lahodný nízko alkoholický nápoj osvedčilo už tisícročia. „Je dokázané, že umiernené pitie vína t. j. 3 dcl vína u mužov a 2 dcl vína u žien denne je prospešné voči kardiovaskulárnym ochoreniam, Alzheimerovej chorobe, predlžuje život. Neodporúča sa ale dobiehať zameškané. Víno potláča stres, robí dobrú pohodu a má antioxidačné účinky. Optimálny obsah alkoholu vo víne v spojitosti s polyfenolnými látkami (resveratrol, kvercetín, malvidín) je ochranou pred civilizačnými chorobami,“ prezradil rytier vína.

V súčasnosti víno u nás zažíva renesanciu a stáva sa čoraz obľúbenejším spoločenským nápojom. Z roka na rok pribúda na Slovensku čoraz viac milovníkov vína, ako aj vinárskych podujatí vo forme vínnych ciest, festivalov, výstav, ako aj odborných degustácií. Slovenské vína už niekoľko rokov zaznamenávajú výrazné úspechy na medzinárodných, ako aj svetových súťažiach, o čom svedčí množstvo udelených najprestížnejších ocenení. „Tieto vína však ťažko nájdeme v hypermarketoch a obchodných reťazcoch, a tak je vhodné navštíviť niektorú zo žilinských vinoték, kde sa možno dozvedieť viac o víne, napr. ktoré víno sa hodí ku ktorému pokrmu.“

Blížia sa vianočné sviatky a tak by na slávnostnom stole nemala chýbať fľaša vynikajúceho kvalitného slovenského vína prípadne nášho svetového klenotu 3‑ až 6-putňového slovenského tokajského výberu.

„Dobré víno tvorí dobrú náladu, dobrá nálada prináša dobré myšlienky, dobré myšlienky dávajú vznik dobrým skutkom a dobré skutky robia človeka človekom. A preto neváhajme pri vhodnej príležitosti v kruhu svojich priateľov a blízkych pozdvihnúť čašu vína s rytierskym vinárskym pozdravom SALVE VINI!“ uzavrel Milan Rojček.
 

Michal Filek
Snímka archív MR

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod